Archief Etcetera


(Advertentie)



(Advertentie)

VOOR VLAAMSE EN NEDERLANDSE THEATERLIEFHEBBERS

WORDT PLUSLID VAN HET NthI

EN U ONTVANGT GRATIS NAAR KEUZE

'Het Nederlands Theater jaarboek 1981-1982' * abonnement op Toneel Teatraal (10 nummers p.j.)

Een aantrekkelijk kijk- en leesboek met meer dan documentaire waarde. Rijk geïll. met theaterfoto's.

of

'Margetheater in Nederland'

Over het 'margetheater1 is weinig bekend en zelden iets samenhangends gepubliceerd. Dit boek geeft inzicht en informatie en blikt terug op de onstuimige wordingsgeschiedenis van deze theaterbeweging.

EXTRA AANBIEDING

Wanneer u het Nthl-Pluslidmaatschap combineert met een

abonnement op ETCETERA betaalt u slechts ƒ25,-

of 445 fr. extra. Deze aanbieding geldt ook voor Plusleden!!

BEL voor een Pluslidmaatschap en/of een abonnement op ETCETERA 020-23 51 04 of stuur een kaartje naar Het Nederlands Theater Instituut, Herengracht 166-168, 1016 AP Amsterdam.

* ledenprijzen theaterboeken, grammofoonplaten, video- en audiocassettes, diaklankbeelden etc.

* periodieke toezending fondslijst verzendboekhandel

* ledenprijzen bezoek theaterprodukties in het buitenland

* voorintekening en reductie theaterreizen

* toezending uitnodigingen voor manifestaties van het Nthl

* gratis toegang tentoonstellingen in het Nthl (het Toneelmuseum) en tot het museum voor het poppenspel in Den Haag

* gratis toegang bibliotheek, documentatie, kleinkunst-afdeling, mediatheek en videokelder Nthl

* gratis lenen van boeken én geluidsbanden

* reductie bij aankoop van Museumjaarkaart

PLUS-LIDMAATSCHAP 60,- of 1065 fr. (CJP/Studentenkaart/Pas 65+ƒ 45,- of 800 fr.)

Nthl PLUSLIDMAATSCHAP

U wil het doek hoger,

de spots feller,

de spelers dichter bij u

en uzelf dichter bij het toneel?

U wil meer theater?

Abonneer u op ETCETERA

of geef een abonnement als geschenk.

ETCETERA

Losse nummers kosten 150 fr. (fl. 10) maar met een abonnement bent u goedkoper af:

• een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr. of fl. 30 (voor cjp-houders 450 fr. of fl. 27);

• een tweejaarabonnement (8 nummers) kost 900 fr. of fl. 50;

• een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120;

Een abonnement kan ingaan bij elk nummer en kan u bestellen door overschrijving van het bedrag op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven. Buitenlandse abonnees schrijven het bedrag over op rekening nummer 000-0127888-42 van Kritak, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven.

Het kan ook eenvoudiger: meld u telefonisch als abonnee.

Abonnement op Etcetera? Draai 016/23 12 64.

Extra aanbieding: het Plus-lidmaatschap van het Nederlands Theater Instituut (theaterboeken, -platen en -videocassettes tegen ledentarief en tal van andere voordelen), gecombineerd met een abonnement op Etcetera en op Toneel Teatraal, krijgt u tegen een te gekke prijs. Raadpleeg daarover de advertentie van het Nederlands Theater Instituut in dit nummer.


Development and design by LETTERWERK