Archief Etcetera


(advertentie)De Brakke Hond doet aan moderne wiskunde:

600 fr = 300 fr

Jonge talenten worden altijd eerst opgemerkt en gepubliceerd in De Brakke Hond. Sommigen vinden daardoor de weg naar grote uitgeverijen. Paul Claes en Mon Nijs bijvoorbeeld. Uitgeverij KRITA K bundelde Paul Claes' vertalingen van Sappho en oude Ierse poëzie van Mon Nijs. Eén van deze KRITAK-uitgaven krijgt u gratis. Maar dan moet u zich wel meteen abonneren op De Brakke Hond. Dat kost u 600 fr voor vier nummers per jaar, een peuleschil voor wie iets méér weet van moderne wiskunde dan De Brakke Hond; zo'n KRITAK-boek is immers veel méér waard dan 300 fr.

U schrijft zelf proza, poëzie of essays?

Stuur ze naar onderstaand adres. Zo vindt ook u

misschien de weg naar grote uitgeverijen.

Naam:

Voornaam:........................

Straat:.........Nummer:.....Bus:......,

Postcode:..........Plaats:...........

0 neemt een abonnement op De Brakke Hond 0 doet een jaargang van De Brakke Hond cadeau aan:

Ik krijg daarvoor gratis 0 Sappho van Paul Claes

0 Inis Fail van Mon Nijs

Stuur deze bon naar De Brakke Hond, Lamorinièrestraat 170, 2018 Antwerpen. 0 Ik sluit hierbij een cheque van 600 fr. 0 Ik schrijf 600 fr over op rekening 001-1183840-31 met vermelding van Sappho of Inis Fail.

In samenwerking met 'Amsterdam Culturele Hoofdstad' organiseert de theaterschool

Amsterdam, afdeling mime, een

ZOMERAKADEMIE

Jonge theatermakers in dans, mime en drama kunnen workshops volgen; theatermakers uit Nederland, België, B.R.D. en Frankrijk zijn gevraagd om de workshops te leiden. De duur van de workshops varieert van 1 tot 4 weken. Inleidingen en forumdiskussies vormen een belangrijk onderdeel van de zomerakademie: wat

komt er na het post-modernis-me?

Het volledige programma is op

aanvraag te verkrijgen bij de

mime-opleiding.

Opgave voor 15 mei 1987 met

curriculum vitae.

Gezien de beperkte capaciteit

van deelneming (40) zal selek-

tie toegepast worden.

Kosten: f 250,-- per week Data: 13 juli tot 7 augustus 1987

Standplaats: mime-opleiding, Keizersgracht 428-432, 1016 GD Amsterdam

Inlichtingen: Ineke Austen (020-267185)

Koördinatie: Andre Agterof, Ineke Austen, Rob List.

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 1987-03, jaargang 5, nummer 17, p. 30

Trefwoorden brakkehondnijssapphoiniszomerakademieaustenfail

Namen AmsterdamAndre AgterofAntwerpenB.R.D.BelgiëCulturele HoofdstadDataDe Brakke HondFrankrijkIerseIkIneke AustenInis FailKRITAK-boekKRITAK-uitgavenKeizersgracht 428Mon NijsNederlandSappho


Development and design by LETTERWERK