Archief Etcetera


Drie repertoiretheaters op zoek naar een rolDrie repertoiretheaters op zoek naar een rol

Uitdagingen voor honderdjarigen

Kroniek

1907-1908 Note pour Messieurs les Membres du Conseil Communal pamflettaire brief en kandidatuur van H. Teirlinck en H. Laroche voor het directeurschap van de Brusselse Schouwburg,

1918: Siegfried, H. Van Overbeke leest een pamflet voor aan het publiek van de Gentse Schouwburg n.a.v. de première van G. Martens' Beatrix.

1928: Teirlinck publiceert Moderne Toneelspeelkunst, een herwer-king van het eerder verschenen Over het Wezen van de Dramatiek. Het is een onderzoek naar de pro-duktiemiddelen. In hetzelfde jaar lanceert Teirlinck zijn project voor een Nationaal Toneel, een oud idee van De Gruyter. Ondertussen had het Vlaamsche Volkstooneel een manifest Over Volkstooneel gepubliceerd in het Nederlandse tijdschrift Wendingen (3, 1927), dat geïnterpreteerd kan worden als een directe aanval op het toneel van de grote schouwburgen.

1948: Pointering 48. Bestek voor een dispuut over Toneelkunst en To-neelletterkunde in Vlaanderen, Teir-lincks bedenkingen bij de start van het Nationaal Toneel (1945).

1968: T 68 of de toekomst van het theater in Zuid-Nederland, pleidooi van H. Claus, C. Tindemans en A. Van Royen voor de oprichting van een nieuw groot Rijksgezelschap met een moderne visie op repertoire, publiek, organisatie en spelcode,

1988; ??????


Development and design by LETTERWERK