Archief Etcetera


(advertentie)se met en scène et ouvre

la seule librairie de théâtre à Bruxelles

REPERTOIRE

au Théâtre Varia

78 Rue du Sceptre - 1040 Bruxelles Tél.: 641 90 02

Ouvert les jours de représentation de 18 h 30 à 23 h 30 en soirée de 14 h à 19 h en matinée

TROPISMES LIBRAIRES

11 Galerie du Prince 1000 Bruxelles Tél.: 512 88 52 Ouvert de 10 h à 18 h 30 du lundi au samedi de 10 h à 20 h le vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 le dimanche

Het Humorhuis

SHOWSHOP

Boeken: Komische Showbiz, Kolder & Kartoens, Moppen, Kursiefjes, Aforismen, Spreuken

Haar: Baard, Snor... Fantasiepruiken en Realistisch Haar.

Schmink: 5 merken

Kostumes Accessoires

H.H. = óók humorshop:

Kado, Frats, Feestgerief, LP, Vuurwerk, Video,

SHOWBURO

Boeking: Teater - Dans - Muziek - Anim. - Cirkus - DJ - Komponist - Schrijver - Grime -Costumier - Foto - Video - Pub. - Techniek - Figurant - Gids -Hostess - Kiss-o-gram -Stunt(wo)men - Verkopers -Jobstud.

Publiciteit & Marketing voor teater

Tekst op maat: Toneel, Lied, Pub., Kabaret, Vertalen, Scenario, Bewerking

Kledij op maat

Software voor show

Inkoop: Kledij, Boek, LP (kabaret)

Televerkoop - Ticketverkoop

Beurzen: Stadsfeestzaal, Meir: december, kadobeurs Rogiercentrum: februari, Salon v.d. Student

Tel.: (03) 225.21.96 of 218.59.41 Adres: Jezuïtenrui 8, Antwerpen

(tussen Conscienceplein & Koepoortstraat, parallel aan

Wolstr. en Korte Nieuwstr.)

Tram/Bus: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 24

Niet on kil. lit. tijdschr. zkt vaste relatie

met abonnees. Heeft u ook genoeg van wisselende contacten?

Bent u op zoek naar stijlv., onafh. blad met brede cult. belangst. en sterke, gevoelige persoonl.

om samen aan de toekomst te werken? Vul dan de bon in.

Volsl. of rijpere leeft, geen bezw.! Houdt ook van yuppies en huisdieren.

Noteert u als nieuwe abonnee:

Naam: ...............

Adres: ...............

Woonplaats: ...........

Terugsturen naar: Nieuw Wereldtijdschrift Antwoordnummer 1 2600 Berchem 1 (Een postzegel is niet nodig)

Voor Nederland:

Postbus 1050

1000 BB Amsterdam

NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT

Een jaarabonnement kost 1200 fr./fl. 65. Maak nog geen geld over Wacht met betalen tot u bericht krijgt.


Development and design by LETTERWERK