Archief Etcetera


(advertentie)NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT

Niet onkn.Iit. tijdschr.zkt vaste relatie

met abonnees. Heeft u ook genoeg van wisselende contacten ?

Bent u op zoek naar stijlv., onafh. blad met brede cult. belangst. en sterke, gevoelige persoonl. om samen aan de toekomst te werken? Vul dan de bon in.

Volsl. of rijpere leeft, geen bezw.! Houdt ook van yuppies en huisdieren.

Noteert u als nieuwe abonnee : Naam : .............

Adres : .....................................................................................................................

Woonplaats : ...................................................................................................

Terugsturen naar : Nieuw Wereldtijdschrift

Antwoordnummer 1

2600 Berchem 1

(Een postzegel is niet nodig) Voor Nederland : Postbus 1050

1000 BB Amsterdam

Een jaarabonnement kost 1200 fr / fl. 65. Maak nog geen geld over.

Wacht met betalen tot u bericht krijgt.

DEMBO KONTE gambia) en

KAUSU KUYATEH (Senegal) KORA - MUZIEK

Maandag 9 oktober 1989 om 20u30

Grote zaal STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN Organisatie : vzw ACE i.s.m. De Stadsschouwburg Inkom : 300 fr. (voorverkoop) en 350 fr. (kassa) Voorverkoop : Theaterwinkel 03/233 71 60

St. Jacobsmarkt 74, Antwerpen Info : vzw ACE 03/230 07 56


Development and design by LETTERWERK