Archief Etcetera


(advertentie)KLEIN VERZET

6 opstellen over kinder-en jeugdtheater met bijdragen van Carlos Tindemans, Marianne Van Kerkhoven, Patrick Jordens, Annelies De Vos, Patrick Allegaert-Riet Lacombe en Stef Ampe. Twee invalshoeken staan centraal :

1. De scheiding/niet scheiding tussen kindertheater- kindercultuur, enerzijds; en tussen theater-cultuur voor volwassenen, anderzijds.

2. De stromingen die op dit moment binnen het vernieuwend kindertheater te onderscheiden zijn.

KLEIN VERZET is een uitgave van Theaterpublikaties vzw in samenwerking met Oud Huis Stekelbees en verschijnt op 1 november 1989. Het boek kost 295 fr. /15 fl. en kan besteld worden door overschrijving op rekeningnummers: KB 433-1069951 -66 en AMRO 47.29.50.312. Bij verschijnen wordt het u dan onmiddellijk toegestuurd.

ETCETERA

AL 7 JAAR LANG HET BESTE TIJDSCHRIFT OVER THEATER, ETC.

Kritische en diepgaande informatie over het theater van vandaag. Essays, interviews, reportages, kritieken & columns. In een fraai vormgegeven en rijk geïllustreerd magazine.

Losse nummers : 220 fr./14 fl. - Abonnement (4 nummers) : 780 fr./45 fl. (CJP en 65 + : 700 fr./42 fl.) - Rekeningnummers : KB 433-1069951-66 en AMRO 47.29.50.312

Bel voor een gratis proefnummer

Etcetera - Visverkopersstraat 13, bus 13, 1000 Brussel. - Telefoon : 02/511.24.60 of 513.14.18


Development and design by LETTERWERK