Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Omslag

De tijd en de kamer - Arca foto: Luc Monsaert

Hoofdredactie

Luk Van den Dries

Redactie

Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven

Secretariaat

Dirk Verstockt

Aan dit nummer werkten mee

Alexander Baervoets, Tom Blokdijk, Erwin Jans, Dirk Lauwaert, Alex Mallems, Wim Van Gansbeke, Dirk Verstockt,

Eindredactie

Luk Van den Dries Rud Vanden Nest

Zetwerk, vormgeving en lay-out

Theaterpublikaties vzw Chris Lodewyckx, Max Van Overstraete, Dirk Verstockt

Drukwerk

Indruk Gent

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 780 fr. of fl. 45 (CJP en +65: 700 fr.

of fl. 42); een steunabonnement (8 nummers) kost 2.000 fr.

of fl. 120; te storten op KB-rekening nummer 433-1069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Visverkoperstraat 13, bus 13,1000 Brussel; voor Nederland: Amrobank 47.29.50.312

Losse nummers

kosten 220 fr.,

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 28, jaargang 7, december 1989 IN DIT NUMMER

Het beleid van de overheid

Iedereen mengt zich in de discussie over het theaterdecreet : de Minister van Cultuur, de partijpolitiek, oficiële en officieuse werkgroepen, de theatersector zelf, en last but not least, Etcetera: over feiten, vakbonden, artistieke structuren en het wondermiddel werkplaatsen. Pag. 2

Botho Strauss

Dien je Botho Strauss nu te spelen als moralist, kroniekschrijver of mysticus ? Niets van, beweert Erwin Jans : Strauss stelt in de eerste plaats de relatie tussen het kijken en de werkelijkheid in vraag. Hij wordt bevestigd door Arca met een fascinerende enscenering van De tijd en de kamer. Pag. 14

Smakelijk kerstfeest

Tussen de kalkoen met veenbessen, de vrolijke lichtjes, de uitgelaten feeststemming, de beste wensen, het kerststalletje, de denneboom, de vele pakjes, ook een cadeautje van Etcetera : de tekst van het eenmansstuk Hany's Christmas. Nodig eens Steven Berkhoff uit. Pag. 28

Klapstuk

De vierde editie van het internationale dansfestival pivo-teerde op vier assen : presentatie van het werk van choreograaf Duroure, onderzoek van de relatie tussen ruimte, beweging en beeld, kennismaking met de internationale dansscène en aandacht voor het raakvlak tussen theater en dans. Een verslag met kanttekeningen. Pag. 36

Kleur is alles

Pacificatie is het grondwoord van het Belgisch bestel. Tegenstellingen -en er zijn er nogal wat op dit lapje grond- worden opgelost door de koek mooi in zuiltjes te verdelen: een stukje kleur, een stukje confessie, een stukje taal. Het is een politieke habitus die veel diplomatie, complexe compensatietechnieken, fijne verdeelsleutels, en vooral veel geld vereist. Het Schoolpact (1950) is een schoolvoorbeeld: elk dorp kreeg zijn twee onderwijsnetten. Hoe die te bevolken was niet de vraag. In 1973 heeft men, anticiperend op mogelijke conflicten, het pacificatiemodel overgedaan in de socio-culturele sector. Onder het motto kleur is macht, verstevigden de politieke partijen hun positie in deze expansieve sector. Groepen, organisaties, bewegingen -en er zijn er nogal wat in dit welvarend stukje land- werden, om hun bestaan veilig te stellen, verplicht aansluiting te zoeken bij de particratie. Het resultaat is bekend : "netwerken van belangengroepen en partijen, die de naam zuil niet verdienen. De referentie naar een gemeenschappelijk gedeelde ideologie of filosofie is louter een cynische rechtvaardiging van hun totalitaire optreden." (D. Vermeulen) De werking van de Raad van Advies voor Toneel is een schoolvoorbeeld. Vandaag staat het theaterdecreet ter discussie. Op de partijbureaus tracht men rood met blauw te verzoenen. Het centrum van de theatersector, verenigd in een pompeuze Staten-Generaal, vraagt een verdubbeling van de toelage. Meer geld dus, om iedere strekking, middenstanders en artiesten, een stukje van het budget te gunnen, en om vooral geen kwalitatieve keuzes te hoeven maken. Laffe pacificatiepolitiek die er enkel op gericht is de comateuze toestand waarin een groot gedeelte van het Vlaamse theater verkeert te rekken. Draai toe die kraan.

Luk Van den Dries

In dit nummer ook nog

Het oog van de camera, een serie over theaterfotografie, pag. 22 Europalia goes Japan, over Kabuki, pag. 44

De verdere avonturen van de Vlos, over Simon Boccanegra, pag. 11 Column van Wim Van Gansbeke, pag. 51

In de Kroniek echo's over het werk van de nieuwste Vlaamse gezelschappen Stan en het Gebroed, recensies van Zomergasten (Blauwe Maandag Compagnie), BisAin Bubbels (Oud Huis Stekelbees), festivalverslagen, een gebrekenkroniek, leestafelkruimels, prijzen, transfers en ander gebeuren, pag. 53

ETCETERA

is een uitgave Theaterpublikaties vzw Verantwoordelijke uitgever is Alex Mallems, Leliestraat 81,2540 Hove Redactie en administratie Visverkopersstraat 13, bus 13, 1000 Brussel

Tel. 02/511.24.60 02/513.14.18.


Development and design by LETTERWERK