Archief Etcetera


(advertentie)medio maart verschijnt de uitgave:

DANSEXPRESSIE, geschiedenis en ontwikkeling van idealen

R'douan Baroud, Marianne Gerner en Nettie Schippers

Sinds een aantal decennia heeft dansexpressie een plaats gevonden in het onderwijs en in andere sectoren van de samenleving. Dansexpressie is inmiddels de meest aanvaardbare benaming voor hetgeen voordien ook wel als lichamelijke expressie, bewegingsexpressie, educatieve dans of creatieve dans is aangeduid. In DANSEXPRESSIE, geschiedenis en ontwikkeling van idealen laten de auteurs zien in welke fase van de ontwikkeling van onze cultuur, de idee van dansexpressie opkwam; welke pedagogische inzichten meespeelden; welk mensbeeld de achtergrond vormde van de gedachten van voorgangers en pioniers.

Het boek is geschreven voor mensen die zich in de achtergronden van het vak willen verdiepen, voor degenen die beroepshalve met dansexpressie hebben te maken, zoals studenten aan dansvakopleidingen en pedagogische opleidingen, leerkrachten en begeleiders in het onderwijs, docenten dansexpressie, maar ook voor geïnteresseerden in de relatie tussen dans en opvoeding.

De auteurs, R'douan Baroud, Marianne Gerner en Nettie Schippers, allen medewerkers aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, hebben bij hun beschrijving van de geschiedenis en de ontwikkeling van dansexpressie de pioniers van het vak betrokken. Kennis en ervaring opgedaan tijdens de ontwikkeling van , dansexpressie worden met de verschijning van dit boek toegankelijk en overdraagbaar gemaakt.

DANSEXPRESSIE, geschiedenis en ontwikkeling van idealen is een uitgave van het Nederlands Instituut voor de Dans i.s.m. Stichting Dansexpressie Publikaties. De winkelprijs bedraagt ƒ 29,50. Tot 15 maart 1990 geldt een voorintekenprijs van ƒ 25,00 (inclusief verzendkosten).

Voorintekening geschiedt door overmaking van ƒ 25,00 op girorekening 4999315 t.n.v. het Nederlands Instituut voor de Dans te Amsterdam o.v.v. 'Dansexpressie' (vóór 15 maart).

Nog meer

over

THEATER

leest U maandelijks in:

TONEEL

THEATRAAL

Jaarabonnement

(10 nummers inclusief het jaarlijkse Nederlands Theaterboek): Bfr. 1200. (studenten Bfr. 950).

Opgave: Nederlands Theater Instituut Herengracht 168 1016 BP Amsterdam Telefoon 00-3120-235104

FESTIVAL VAN VLAANDEREN LIMBURG Van 19 mei tot 3 Juli

DE RIJKE OMKADERING VAN...

Het glooiende Haspengouwse landschap met bloeiende boomgaarden en pittoreske kastelen.

NIEUW

Concertweekends en -excursies

EEN UNIEK DECOR VOOR

DE BASILICA CONCERTEN 1990

Expecting Mozart:

02.06: W.A. Mozart: Requiem: Collegium Instrumenale Brugense + Westvlaams Vocaal Ensemble

10.06: W.A. Mozart: Sonates: Recital Johan Huys & Rudolf Werthen

23.06: W.A. Mozart: Pianoconcerti: Ensemble Anima Eterna

Festivalklassiekers

09.06: G. Bizet: Suite uit Carmen: Filharmonisch Orkest van Luik

H. Berlioz: Symphonie Fantastique 15.06: H. Berlioz: Damnation de Faust:

Kon. Filharmonisch Orkest van Vlaanderen

Oude muziek:

28.03: J.S. Bach: Hohe Messe: Collegium Vocale 30.06: J.S. Bach: Brandenburgse Concerto's: La Petite Bande

Vraag de volledige concertkalender aan op het festivalsecretariaat, Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren. Tel. 012/23.57.19.


Development and design by LETTERWERK