Archief Etcetera


(advertentie)De Tijd speelt

Casanova

ERIC DE VOLDER FILIP VANLUCHENE

deSingel

" Als ik er alles van vertelde, zou ik de oren kwetsen van hen die gewend zijn zichzelf voor kuis te houden. Trouwens, geen palet zou over genoeg kleuren, geen poëzie over genoeg beelden beschikken om naar waarheid weer te geven wat ik in mijn leven aan liefdeszwij-mel, wellust, ongebondenheid én terughoudendheid heb meegemaakt."

( Stefan Zweig, 'Casanova, poête de sa vie)

Casanova: een ontmoeting met de allergrootste uit het rijk der minnaars en verleiders

60 voorstellingen doorheen Vlaanderen en Nederland Raadpleeg kultuurkalenders voor datum en plaats of bel naar De Tijd: 03/231.62.86

Coproducent deSingel

deSingel wordt betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van de Provincie Antwerpen. Het seizoen 90-91 wordt mede mogelijk gemaakt door Agfa-Gevaert, Belgische Lloyd, Gemeentekrediet van België, Knack, De Morgen, De Nationale Loterij, Opel-General

i.s.m. met de dienst Volksontwikkeling - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap m.m.v. Nationle Loterij


Development and design by LETTERWERK