Archief Etcetera


(advertentie)Alleen voor professionals: Prinseneiland 11 1013 LR Amsterdam 020- 6381398

Acteurs en actrices in Nederland en Beïgië

Staat U al in Cast?

2112 boeiende bladzijden over het theater in Vlaanderen in de jaren '80

slechts 1000 fr. of fl.55

U vervolledigt uw documentatie of vult uw theaterbibliotheek aan?

Van - op vier na - alle nummers uit de negen jaargangen van Etcetera hebben we nog kreukvrije exemplaren in stock: 2112 bladzijden kwaliteitsinformatie over alle mogelijke aspecten van het theaterleven in Vlaanderen in de jaren tachtig.

Dat levert een zeer gedetailleerd beeld op van een van de boeiendste periodes uit onze theatergeschiedenis. Besprekingen en analyses van binnen- en buitenlandse voorstellingen van theater, dans en opera; interviews met regisseurs, acteurs, auteurs, choreografen, componisten, decorontwerpers, cultuurministers, theaterdirecteuren; essays; commentaren bij het beleid en de verschillende ontwerpen van podiumdecreet; dossiers over het theater in Gent, Antwerpen en Brussel; 32 theaterteksten; alles samen een kleine 2000 prachtige theaterfoto's...

U kan een pakket van alle resterende nummers kopen tegen de prijs van 1000 fr. of fl. 55 (afhaalprijs op het VTI). Toezending is mogelijk - portkosten worden verrekend.

Naam...................................................

Adres..................................................

Postcode......Gemeente...............................

Tel.../.................Fax.../......................

bestelt... exemplaren van alle resterende nummers van

Etcetera, à 1000 fr. of fl. 55 per pakket (afhaalprijs).

o komt het pakket afhalen op het VTI o verzoekt om toezending van het pakket betaalt de verzendingskosten (ca. 500 fr.) Wacht met betalen op ons bericht.

Datum

Handtekening

(U gelieve deze antwoordstrook ingevuld terug te zenden aan Theaterpublikaties vzw, Anspachlaan 141-143,1000 Brussel).

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 1992-04, jaargang 10, nummer 37, p. 47

Trefwoorden pakketafhaalprijsresterendetoezendingexemplarenbladzijdennummers

Namen AmsterdamAntwerpenBeïgiëBrusselCastEtceteraFaxGentNederlandTheaterpublikatiesVTI oVlaanderen


Development and design by LETTERWERK