Archief Etcetera


(advertentie)(advertentie)

Zonder steun zouden we nog heel lang kunnen wachten op Godot.

KB. PARTNER VOOR CULTUUR.

Beckett schreef "En attendant Godot" in de winter van 1948. Het duurde enkele jaren vóór een zekere Roger Blin, een Parijs toneelregisseur, geloofde in de filosofische lotgevallen van Vladimir en Estragon.

Blin kreeg subsidie. Net voldoende om 1 maand het Théâtre Babylone af te huren en de luttele rekwisieten aan te kopen. Op 5 januari 1953 ging het stuk in première. Beckett heeft er vijf jaar moeten op wachten.

De Kredietbank leeft al jaar en dag mee

KB

met wat er in onze contreien groeit en bloeit op het vlak van theater en cultuur. In de ruimste zin van het woord.

Dat gaat van het mogelijk maken van kleinschalige projecten tot het stevig sponsoren van culturele evenementen en het optreden als volwaardig partner bij belangrijke initiatieven. De KB vindt immers dat elke uiting van cultuur zin heeft en steun verdient. Hoe absurd de wereld ook mag zijn, meneer Beckett.

Beter met de bank van hier.

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 1992-05, jaargang 10, nummer 38, p. 17

Trefwoorden blinbeckettpartnersteunwachtencultuurjaar

Namen BeckettEstragonGodotKredietbankRoger BlinThéâtre BabyloneVOOR CULTUURVladimir


Development and design by LETTERWERK