Archief Etcetera


RedactioneelRedactioneel

Geachte lezer,

Etcetera heeft weer een hoofdredacteur.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het nummer dat u nu in handen hebt is niet helemaal een voorafspiegeling van de volgende nummers. Zo zal er hopelijk geen enkele Etcetera meer verschijnen zonder bijdrage over dans en over jeugdtheater. Dat dit nu wel het geval is heeft alles te maken met tijdsdruk. Voortaan verschijnt Etcetera immers weer stipt tweemaandelijks. Voor enkele auteurs stond de te halen deadline onverwacht snel voor de deur. Met als gevolg: geen dans en jeugdtheater, een naar het volgend nummer uitgestelde kritiek van de KVS-produktie Oedipus/In Kolonos en idem dito met een standpunt over de plannen van de overheid voor de oprichting van een Vlaams Centrum voor Cultuurbeleid en een Raad voor Cultuurbeleid.

U merkt het, Etcetera zal ook in de toekomst de discussie en de reflectie over de podiumkunsten blijven stimuleren. Er is de intentie om voortaan wat meer aandacht te besteden aan dans, nieuwe vormen van muziektheater en allerlei soorten grensoverschrijdende projecten. Wanneer we het in Etcetera over 'theater' hebben spreken we dus over meer dan alleen over teksttheater. Het zogenaamde jeugdtheater benaderen we als een volwassen theatervorm en krijgt een plaats tussen de andere bijdragen.

Het blijft eveneens de bedoeling om nieuwe artistieke en beleidsmatige tendensen te signaleren en te bevragen. Hiermee richten we ons uitdrukkelijk tot iedere theaterliefhebber die wil volgen wat er in hét veld beweegt. Duiding en bevraging zijn immers geen overbodige luxe in een journalistiek landschap dat hoe langer hoe meer beheerst wordt door de jacht op 'nieuws'.

Het veld waarover Etcetera schrijft bestaat op de eerste plaats uit concrete produkties, maar is niet los te denken van de ruimere culturele, maatschappelijke en historische context. Marianne Van Kerkhoven opende haar State of the Union tijdens het voorbije Theaterfestival met de woorden: 'Het theater ligt in de stad en de stad ligt in de wereld en de wanden zijn van huid'. Ze besloot haar toespraak als volgt: 'de wanden zijn van huid, ze hebben poriën; ze ademen'. Het is mijn diepste wens dat Etcetera de zuurstofdoorstroming zal bevorderen, bij theatermakers en theaterliefhebbers.

Marleen Baeten


Development and design by LETTERWERK