Archief Etcetera


InhoudstafelInhoudstafel

Etcetera

TWEEMAANDELIJKS JAARGANG XIV Nr55 APRIL 1996 AFGIFTEKANTOOR GENT X

Etcetera

Tweemaandelijks tijdschrift over theater, dans, opera, etc. Verschijnt de 15de van oktober, december, februari, april, juni en augustus. Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq

Hoofdredactie

Marleen Baeten Kernredactie

Pol Arias, Kristel Marcoen, Kurt Vanhoutte, Myriam Van Imschoot Redactie

Sigrid Bousset, Bruno Koninckx, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Wouter Van Looy Aan dit nummer werkten mee

Inge Arteel, Adri De Brabandere, Lieve Demin, Paul Derksen, Jef De Roeck, Tuur Devens, Jan Goossens, Marc Holthof, Kurt Melens, Gunther Sergooris Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw Sainctelettesquare 19 - 1000 Brussel tel. 02/201 09 18 Abonnementen

Informatie op pagina 48

Foto omslag

Interesting Bodies - Eric Raeves/ Bart Michielsen

(kredietbank)

Partner

voor Cultuur.

2 EN DAN VOLGT NU EEN KORTE PAUZE

Is dit het laatste nummer van Etcetera? i

3 Parkbeleid of landschapsbeleid?

Redactioneel door Marleen Baeten

f. 4 De jicht van de zonnekoning

Marc Holthof over het afwezige lichaam in dans en kunst

9 Kleine verkenning van een tussengebied

Tuur Devens pleit voor (nog) meer interdisciplinariteit op Festival De Beweeging

12 Herhaling, waanzin, discipline

Geert Opsomer als enthousiast maar kritisch lezer van Emil Hrvatins boek over het theaterwerk van Jan Fabre

17 Het theater in de woorden

Jan Goossens zag Koltès' Dans la solitude des champs de coton, geënsceneerd door Patrice Chéreau in Parijs en door Peter Van Kraaij in Brussel.

21 RUDOLF VON LABAN: DE UTOPIE VANDAAG

22 Manifest

Als inleiding op een fragment uit Labans Choreutiks stelt Paul Derksen vragen bij het toenemend autisme in de dans

28 Toonladders van de beweging

Adri De Brabandere beschouwt de modernistische ruimteleer van Laban vanuit historisch-filosofisch perspectief

31 Lea Daan (1906-1995)

Lieve Demin schetst een portret van de veelzijdige vrouw die de theorie van Laban in Vlaanderen introduceerde

37. Verboden en vergeten

Een gesprek van Gunther Sergooris met Walter Boers over de muziekpolitiek in het Derde Rijk

43 De tering naar de nering gezet

Wat betekent het voor de concrete werking van een gezelschap om meer of minder subsidies te ontvangen? Bruno Koninckx en Kurt Melens spraken met een aantal stijgers en dalers uit de vorige subsidieronde

47 La mémoire en jeu

Jef De Roeck las een geschiedenis van het franstalige theater in België


Development and design by LETTERWERK