Archief Etcetera


En dan volgt nu een korte pauzeEn dan volgt nu een korte pauze

EN DAN VOLGT NU EEN KORTE PAUZE

Is dit het laatste nummer van Etcetera?

Beste lezer,

Anderhalf jaar geleden heeft Etcetera, in navolging van de professionalisering in de theatersector, een noodzakelijke stap gezet om de kwaliteit van het tijdschrift te garanderen. Sinds eind 1994 wordt de hoofdredacteur van Etcetera halftijds betaald. Redactionele continuïteit, coherente nummers, stipte edities volgens planning, coaching van nieuwe auteurs, enz. zijn immers moeilijk te halen streefdoelen met een ploeg die louter op vrijwillige inzet draait.

Samen met de nieuwe hoofdredacteur toog een gedeeltelijk verjongde redactie enthousiast - en onbetaald - aan het werk. Het resultaat mag er zijn, vinden wij, en de volgende nummers beloven almaar beter te worden. Van langsom meer auteurs zijn bereid om te schrijven voor Etcetera, zélfs voor een schandalig laag honorarium. We kijken o.a. uit naar een aantal bijdragen over theater en stad en over theater, ethiek, ideologie, politiek.

Ook heel wat lezers hebben hun vertrouwen in Etcetera getoond door (opnieuw) een abonnement te nemen en hun aantal stijgt nog altijd. De noodzaak van een administratieve kracht drong zich dan ook op. Sinds eind 1995 wordt iemand één dag per week betaald om het abonnementenbestand op te volgen en de boekhouding te verzorgen.

Ook de overheid zendt positieve signalen uit. In 1995 werden onze subsidies opgetrokken van 350.000 fr. naar 500.000 ft. Daarnaast stimuleerde en subsidieerde ze de Vlaams-Nederlandse editie ter gelegenheid van het Theaterfestival. Zonder deze extra financiële steun had Etcetera immers geen medewerking kunnen verlenen aan dit grensoverschrijdend initiatief. Maar het blijven ad hoc-oplossingen. Toch is er hoop op een structurele regeling: al sinds het aantreden van minister Martens wordt een tiidschriftenbeleid in het vooruitzicht gesteld.

Aangemoedigd door alle genoemde positieve signalen en door het vooruitzicht van een tijdschriftenbeleid, investeerde Etcetera in 1995 al

zijn reserves in de uitbouw van een tijdschrift over theater, dans, opera, etc. waar je niet omheen kan. maar een tijdschriftenbeleid komt er niet vóór 1997, en indien het er komt onder de vorm van een decreet vrezen we dat het nog langer op zich zal laten wachten.

De reserves van Etcetera zijn op. Met het abonnementsgeld, de 500.000 fr. subsidies en de inkomsten van advertenties en sponsoring kunnen we wel zes nummers uitgeven en verspreiden, maar geen hoofdredacteur en administratieve kracht betalen. Etcetera wil geen stap terugzetten. De praktijk heeft uitgewezen dat een professionele aanpak ook professionele resultaten oplevert. Bovendien zijn we het meer dan beu om volledig onbezoldigd het cultureel imago van Vlaanderen op te poetsen.

Rond de tijd dat u dit tijdschrift in handen krijgt, heeft er waarschijnlijk een onderhoud met de overheid plaats. Hopelijk kunnen daar de uitingen van waardering omgezet worden in duidelijke financiële vooruitzichten. Indien dat niet het geval is, dan volgt nu een korte (?) pauze. Met andere woorden: voorlopig is dit het laatste nummer van Etcetera. Pas nadat we voldoende financiële garanties hebben, hervatten we de uitgave. We beseffen goed, beste lezer, dat u (weer eens) de dupe bent van heel deze gang van zaken. We hopen dan ook alsnog zes nummers te kunnen uitgeven in T996.

In Nederland werkt men op dit ogenblik aan een nieuw maandelijks tijdschrift dat, zoals Etcetera, het ruime domein van theater, dans, opera, etc. als onderwerp heeft. Aan de oprichting ging een uitgebreid lezersonderzoek vooraf, dat uitwees dat er behoefte is aan zulk een blad. Kan u zich inbeelden dat er, tegelijk met de uitgave van het nieuwe Nederlandse tijdschrift, geen Etcetera meer zou bestaan in Vlaanderen?

De redactie en het bestuur

1

ETCETERA XIV I 55

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 1996-04, jaargang 14, nummer 55, p. 2

Trefwoorden tijdschriftetceterahoofdredacteurtijdschriftenbeleidvooruitzichtreservesuitgevenpauzenummerssignalen

Namen EtceteraMartensT996TheaterfestivalVlaams-NederlandseVlaanderen


Development and design by LETTERWERK