Archief Etcetera


InhoudstafelEtcetera

Tweemaandelijks tijdschrift over theater, dans, opera, etc. Verschijnt de 15de van oktober, december, februari, april, juni en augustus. Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq

TWEEMAANDELIJKS JAARGANG XIV Nr56-57 AUGUSTUS 1996 AFGIFTEKANTOOR GENT X

Hoofdredactie

Marleen Baeten Kernredactie

Pol Arias, Kristel Marcoen, Kurt Vanhoutte,

Myriam Van Imschoot Redactie

Sigrid Bousset, Bruno Koninckx, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Wouter Van Looy

Aan dit nummer werkten mee

Patrick Allegaert, Paul Blondeel, Koen Delbeke, Paul Démets, Peter De Jonge, Jan De Pauw, Josse De Pauw, Stefan Hertmans, Natalia Jakoubova, Anna Luyten, Kurt Melens, Eric Min, Robin Steins, Caroline Van den Borre, Dirk Vanhaute Met dank aan Marie-Françoise Plissart en Marc Sleen

Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw Sainctelettesquare 19 - 1000 Brussel tel. 02/201 09 18

Abonnementen

Informatie op pagina 72

Foto omslag

Verfraaiings- en uitbreidingsplan van Brussel -Victor Besme (1866) / Sint-Lukasarchief, Brussel

(kredietbank)

Partner

voor Cultuur.

3 Redactioneel

STEDELIJKHEID ALS VASTE BODEM VOOR HET THEATER?

4 Als het centrum leeggelopen is

Pieter T'Jonck over het theater en de stad

11 MartiniMartini

Eric Min over een initiatief van KunstenFESTIVALdesArts

16 Wie eigent zich wie toe?

Paul Blondeel over kijken en gezien worden in de straten van Molenbeek

18 Ontevredenheid is wat ons bindt

Patrick Allegaert las City of Cultures

21 De vrijheid van de toeschouwer

Natalia Jakoubova over het theaterleven in Moskou

27 Het theater in de Arabische wereld

Marleen Baeten in gesprek met Pierre Abi-Saab

33 De ingevroren theatertijd

Kurt Vanhoutte en Marleen Baeten over de recente subsidieverdeling

36 Manifest: van saters en eiknimfen

Josse De Pauw koos een tekst van Cesare Pavese

38 Graven in de enclave

Paul Demets in gesprek met jeugdauteurs Gregie de Maeyer, Jan Simoen en Bart Moeyaert

42 Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk

Caroline Van den Borre over de dramatische opleidingen

45 Een duik onder het oppervlak

Robin Steins over de Puccini-cyclus in de Vlaamse Opera

50 Revolte onder het promenadedek

Peter De Jonge over The Wooster Group

53 De dans als onmogelijke figuur

Stefan Hertmans over Jan Ritsema's Pour la fin du temps

56 Wreedheid zonder grond

Klaas Tindemans over Needcompany's Macbeth

59 Alice in Wonden-land

Anna Luyten over Barnes' Beurtzang door Toneelgroep Amsterdam en Blauwe Maandag Compagnie

63 Jukebox

Dirk Vanhaute over Signaal'96

Kurt Melens over Los Cojones del Toro & Cie

Jan De Pauw n.a.v. Nobody's Theatre of Nobodies

69 Laat de kunst nu maar een bolhoed opzetten

Pieter T'Jonck las Figuren/Essays van Bart Verschaffel


Development and design by LETTERWERK