Archief Etcetera


(personalia)(personalia)

PERSONALIA

Peter Anthonissen, redacteur van Etcetera, is freelance theaterpublicist en dramaturg.

Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is educatief medewerker bij Open School.

Marie Baudet woont en werkt in Brussel. Sinds 1994 werkt zij regelmatig mee aan de cultuurrubriek van La Libre Belgique. Ze legt zich in haar bijdragen vooral toe op theater, moderne dans en kruisbestuivingen binnen het domein van de podiumkunsten.

Christoph De Boeck studeerde literatuur en theater aan de Universiteit Antwerpen, waar hij een doctoraatsverhandeling schreef over de dramaturgische erfenis van Bertolt Brecht, theatraliteit en hedendaagse politieke dramaturgie. Op dit moment is hij in verschillende performance projecten actief als geluidsontwerper en componist, terwijl hij nog steeds onderzoekswerk verricht en doceert over geluidsdramaturgie aan de Universiteit Antwerpen. Hij ontwerpt geluid voor videast Stefan Franck en is geassocieerd met Glamor is Undead. Zijn alter ego is audiostore, wanneer hij optreedt als laptopmuzikant of muziek uitbrengt.

Pol Hoste is auteur. Hij woont en werkt in Gent. Le roifarci verscheen in Brief aan een postzegel (Kritak,1990). Een proefopstelling werd opgenomen in 3Bic's et 1PC (Dedalus, 1992). Schreef over theater in Courant (1994-'96). Publiceerde Higli Key, monologen, dansen en verhalen (Prometheus,1995) wat in het Italiaans werd vertaald (Mobydick, 1998). La vie commence a Molenbeek (2002) was een opdracht van de KVS/de bottelarij.

Erwin Jans is dramaturg bij het ro theater (Rotterdam). Hij doceert aan het departement Culturele Studies (KU Leuven) en de Hogeschool Antwerpen (Toneelafdeling Dora van der Groen). Hij recenseert voor De Tijd.

Paul Kuypers is cultureel adviseur en publicist en was o.a. directeur van De Balie in Amsterdam.

Pieter T'Jonck is ir. architect en publicist.

Elke Van Campenhout studeerde filosofie en theaterwetenschappen. Ze is werkzaam als dans- en theaterrecensente voor de krant De Standaard en radio Klara.

Clara Van den Broek is romaniste, theaterwetenschapper en actrice, o.a. bij SKaGeN. Voor Etcetera coördineert ze de boekbesprekingen.

Rud Vanden Nest, werkzaam als vertaler-tolk, is een fervent bezoeker van theater-, dans-, opera- en balletvoorstellingen.

Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en Het Net en is daarnaast actief als essayiste.

leroen Versteele volgt het postgraduaat Transmedia (St. Lukas) en schrijft over film, literatuur, theater en dans.

Kees Vuyk is directeur van Theater Instituut Nederland en publiceerde o.a. Het menselijk teveel.

Loek Zonneveld is theaterverslaggever voor het Nederlandse weekblad De Groene Amsterdammer.

theater, dans,

etcetera •••

Abonnementen 2003 (21ste jaargang, 5 nummers)

- België: 30 euro; studenten en CJP: 27,50 euro

- E.U.: 38 euro

- Andere landen: 45 euro

Losse nummers

- 7 euro

- Etcetera 84 (dec. 2002): 22 euro (driedubbeldik nummer, buiten abonnement)

Oude nummers (voor zover beschikbaar)

- 7 euro (nummers 37 tot 49: 4 euro) + verzendingskosten; 10% reductie vanaf 10 nummers

Betalingen

Op rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635).

Abonnementenadministratie

Etcetera c/o Grafisch Centrum, Laarbeeklaan 70, 1090 Brussel, tel. 02 477 99 74 e-mail etcetera@arte.be

Ontwerp

Stefan Loeckx, Megaluna, Brussel

Druk

Arte-Print, Brussel

Verkooppunten Vlaanderen Theaters

Antwerpen: deSingel, Monty brussel: Vlaams Theaterinstituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij cent: Vooruit leuven: STUK tongeren: DeVelinx

Boekhandels

Antwerpen: Acco-Somville, Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket genk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco, IMS, Plato mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil oostende: Corman, De Internationale Boekhandel oudenaarde: Beatrijs roeselare: Hernieuwen sch ilde: 't KLAverVIER si nt-ni klaas: DeWase Boekhandel,'t Oneindig Verhaal tienen: Plato turnhout: Taxandria vilvoorde: De Plukvogel wijn eg em: Fnac

Verkooppunten Nederland

amsterdam: Athenaeum Nieuwscentrum, International Theatre & Film Bookshop, Theater Instituut Nederland 's hertogen bosch: A. Heinen

Distributie boekhandels

Culturele & Literaire Tijdschriften vzw i.s.m. EPO, tel. 03 239 68 74

Verantwoordelijke uitgever

Johan Wambacq, Mangelschotsstraat 13, B-1861 Wolvertem

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2004-02, jaargang 22, nummer 90, p. 72

Trefwoorden euronummersfnacredacteurbrusselpresspubliceerdedoceertwoont

Namen ABN Amrobank te HulstAccoAdoehArt BookAthenaeum NieuwscentrumBelgiëBelis VinckBertolt BrechtBeursschouwburgBrederoBriefBrusselCity Press Center AnspachCormanCourantDe BalieDe BladwijzerDe BoeckDe BoekuilDe Brugse BoekhandelDe Groene AmsterdammerDe Groene WatermanDe Internationale BoekhandelDe MuntDe StandaardDe TijdDeWase BoekhandelDierckxsens-AvermaeteDora van der GroenE.U.EtceteraFilm BookshopFnacForumGentGlamorGrafisch CentrumHigli KeyHogeschool AntwerpenIMS BruggeIMS HasseltIMS MeirInternational TheatreJohan WambacqKU LeuvenKaaitheater en Het NetKees VuykKlaraKritakLa Libre BelgiqueLimerickLiteraireLoek ZonneveldMangelschotsstraatMarianne Van KerkhovenMarie BaudetMarleen BaetenMegalunaMobydickMolenbeekMontyNederlandseOneindig VerhaalOpen SchoolPeter AnthonissenPieter T'JonckPlatoPlukvogelPol HostePoëziecentrumRotterdamSKaGeNStefan FranckStefan LoeckxTaxandriaTheater Instituut NederlandTheoriaTransmediaUndeadUniversiteit AntwerpenVan CampenhoutVanden NestVlaams TheaterinstituutWalry


Development and design by LETTERWERK