Archief Etcetera


InhoudstafelInhoudstafel

theater, dans, etcetera 101 APRIL 2006

Eran Schaerf, June 17 2004 (Herald Tribune, Le Soir), Courtesy Elisabeth Kauffmann Zurich

DOCUMENTAIRE

Documentaire bedenkingen I, II en III

Op het moment dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kunstensector hoog in het vaandel wordt gedragen, confronteert Elke Van Campenhout de werkelijkheidsaanspraken van het documentaire theater met hun onuitgesproken ideologische basis.

Geschiedenis, documenten, kunstwerken en andere kwesties

De Iraanse theatermaker Rabih Mroué confronteert het leugenachtige karakter van de geschiedschrijving van zijn land en vraagt naar de rol van de kunstenaar in de Iraanse samenleving.

Eran Schaerf, June 17th 2004 (Hürriyet, Der Tagesspiegel) Courtesy Elisabeth Kauffmann Zurich

MANIFESTO'S

Filmmakers en theaterdenkers gaan de dialoog aan over de zin en onzin van de documentaire.

Manifesto's van Walter Benjamin en filmpioniers Dziga Vertov en Jean Painlevé

Documentairemaker Sarah Vanagt dook de filmgeschiedenis in en voorziet de documentaire manifesto's van hun historische context.

Dertien thesen tegen snobs

Walter Benjamin plaatst kunstwerk en document in scherp contrast.

Dertien thesen tegen snobs (bis)

Pieter De Buysser vertaalt Benjamins tekst naar het nieuwe theatersnobisme.

Tien thesen voor meer bio

Wouter Hillaert gaf zijn ogen de kost in de supermarkt die theater heet. Wat volgt is het resultaat van een vergelijkend warenonderzoek.

Man with the Movie Camera

Dziga Vertov opende zijn film 'Man with the Movie Camera' met een visueel mission statement.

De Tien Geboden

Filmmaker Jean Painlevé breekt een lans voor de cinéma vérité.

Afkicken van representatie

An van Dienderen trekt haar antropologische rijlaarzen aan en waadt zich een weg door documentaire vooronderstellingen en manipulatieve waarheidsaanspraken.

'An image for meditation'

De Australisch-Chinese performancekunstenaar William Yang brengt zijn leven in beeld in bedrieglijk eenvoudige dia-lezingen. Tussen familie en politiek, privé en publiek, autobiografie en analyse, kronkelt zijn werk zich een weg doorheen aids, de Tao, de Chinese diaspora en de aboriginal-problematiek.

32

34 36

39

40

44

45

46 52 54

58

63

BINNENCOVER

Margaret Thatcher wil haar geld terug

In opdracht van Brandhaarden (NT Gent) werd Tom Lanoye Margaret Thatchers broodschrijver, voor een toespraak voor de Europese Commissie.

WERKEN, Werk en werken

Choreografe Mette Ingvartsen denkt zich een weg doorheen de processen van creëren, werken en documenteren.

Raqs Media Collective

Het Indische Raqs Media Collective vermengt mediageschiedenis, kritiek en onderzoek tot een hybride vorm die zweeft tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid.

Ik geloof mijn ogen niet

Liv Laveyne neemt in haar column het leven 'zoals het is' onder de loep.

'Mapping myself into complex social situations'

De Servische kunstenaar Ivan Grubanov bracht het proces van Milosevic in Den Haag via tekeningen in beeld. Anne Dekerk omkadert zijn beeldbijdrage en werk.

Unreasonable Adults

Eran Schaerf, June 29th 2004, (Ruhr Nachrichten, Herald Tribune, Berliner Zeitung, Bremer Nachrichten), Courtesy Elisabeth Kauffmann Zurich

Politiek van de kunst

Rudi Laermans analyseert de politieke premissen van het huidige kunstenbeleid.

Strompelen, struikelen en opstaan

Jeroen Peeters schrijft over André Lepecki's nieuwe boek Exhausting dance.

Opera: verleiding om te houden van... of uitnodiging om zich te verhouden tot...?

Marleen Baeten ging naar Der fliegende Holländer in De Munt kijken en luisteren, las de krantenkritieken en stelt zich vragen bij de huidige theateropvattingen binnen de opera.

Nieuwe operavormen, andere sleutels

Bernard Foccroulle over de oogkleppen van operacritici als er wordt gepraat over nieuwe ensceneringspraktijken in de opera.

Epiloog. Case-study: Etcetera 100

Eran Schaerf, June 15th 2004 (Financial Times, The Guardian, Berliner Zeitung), Courtesy Elisabeth Kauffmann Zurich

Op www.e-tcetera.be

- Geschiedenis, documenten, kunstwerken en andere kwesties, Rabih Mroué

- WERKEN, Werk en werken, Mette Ingvartsen

- Politiek van de kunst, Rudi Laermans

- An image for meditation, William Yang

- Histories, Documents, Art-works and other matters, Rabih Mroué

- An image for meditation, William Yang


Development and design by LETTERWERK