Archief Etcetera


B-KroniekenB-Kronieken

Een discursief project rond mobiliteit, transnationalisme en identiteit in de dansgemeenschap

Kunstenaars, kunstencentra en beleidsmakers bedienen zich graag van het predicaat ‘internationaal' om hun werk of visie aan de man te brengen – al naargelang de context dekt de vlag dan ook vele ladingen. Enkele mythes zijn intussen grondig opengelegd, neem het verhaal van de ‘Vlaamse golf ' of dat van een cultuurpolitiek die kunstenaars graag ziet als ambassadeurs in een nationale representatielogica. Het zijn bekende en vaak geciteerde analyses, maar stroken ze nog met de realiteit? De wereld heeft de afgelopen jaren immers niet stilgestaan, ook de kunstwereld is niet onaangeroerd gebleven door wat we gemakshalve ‘globalisering' noemen. Hoe gaan kunstenaars om met internationale residenties en productiefaciliteiten? Hoe bewaken ze daarin hun artistieke autonomie? Wat is de impact van migratie op lokale artistieke gemeenschappen? Welke nieuwe artistieke identiteiten en praktijken ontstaan er in transnationale netwerken? Hoe gaan kunstenaars om met nomadisme, inbedding en ontheemding? Het is een vragenlijst die nog een eind zou kunnen doorgaan, maar alvast wijst op een nieuwe realiteit. Er is daarom ook nood aan een nieuw begrippenapparaat om deze fenomenen te lijf te gaan, ze te beschrijven, te analyseren en kritisch tegen het licht te houden. Het platform voor dans- en performance- kritiek Sarma heeft daarom in samenwerking met Damaged Goods, het dansgezelschap van Meg Stuart, het project B-Kronieken opgezet. B-Kronieken is een socio-kritisch en artistiek project dat de impact onderzoekt van toenemende mobiliteit en transnationalisme op het leven en werken in de dansgemeenschap. B-Kronieken omvat onder meer een sociologisch onderzoek van Delphine Hesters gebaseerd op diepte-interviews met verschillende leden van de Brusselse dansgemeenschap, de creatie van een gemeenschapsspel, performances, interventies en videowerk van Eleanor Bauer, Jorge Leon en Meg Stuart, lezingen en een reeks publicaties in Etcetera, Janus en op Sarma. Alle onderzoekslijnen komen samen op de website www. b-kronieken.be. Bezorgd om context, gaat Sarma ook samenwerkingen aan met verschillende organisaties en plekken waarin dit onderzoek kan gedijen, zoals Volksbuehne am Rosa-Luxemburgplatz (Berlijn), Kaaitheater (Brussel), of het tijdschrift Etcetera. We vroegen filosoof Dieter Lesage om als gastredacteur uit het hoger aangegeven kluwen van vragen een draad te ontwarren, met als resultaat ‘Een portret van de kunstenaar als resident'. B-Kronieken handelt niet enkel over internationalisme, maar wil ook een internationaal project zijn. Daarom sloegen Sarma en Etcetera de handen in elkaar om een volledige Engelse vertaling van deze publicatie mogelijk te maken – de teksten zijn on-line beschikbaar op: www.e-tcetera.be en www.b-kronieken.be.

Meer over het project op www.b-kronieken.be

Curatoren: Jeroen Peeters en Myriam Van Imschoot Productie: vzw Sarma (www.sarma.be) Co-productie: Damaged Goods en Kunst/Werk Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC


Development and design by LETTERWERK