Archief Etcetera


(Personalia + Advertentie)(Personalia + Advertentie)

Sven Åge Birkeland (1960) is artistiek leider van Bit Teatergarasjen in Bergen (Noorwegen) en van de biënnales Oktoberdans en Meteor. Hij trad op als curator voor verschillende kunstprojecten in Noorwegen en in het buitenland.

Evelyne Coussens (1980) is classicus en theaterwetenschapper. Ze schrijft als freelance cultuurjournalist voor de Zonemagazines en rekto:verso, werkte als redactrice mee aan verschillende uitgaven omtrent theater (De speler en de strop, tweehonderd jaar theater in Gent), en is lid van de Beoordelingscommissie Theater.

Thomas Crombez (1978) studeerde filosofie en theaterwetenschap. Hij promoveerde in 2006 op een proefschrift getiteld Het Antitheater van Antonin Artaud. Momenteel is hij als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen verbonden, waar hij lessen verzorgt in toneelgeschiedenis en kunsttheorie.

Eric De Kuyper (1942) is de auteur van talloze artikelen over dans, opera en film, en van een reeks autobiografische boeken, waaronder Bruxelles, here I come (1993). Laatst verscheen Het teruggevonden kind.

Lieve Dierckx (1955) deed onderzoek naar duurzame danscarrières en schreef over dans voor Urbanmag en rekto:verso. Ze werkt mee aan een anthologie rond danskritiek in het Expojaar voor de K.U.Leuven en Sarma, en neemt dit seizoen deel aan het Corpus Kunstkritiek van het vti.

Sara Jansen (1971) studeerde Japanologie en Performance Studies. Ze werkte als vertaalster en dramaturge mee aan In het bos/Dans les bois van kvs en Transquinquennal.

Tobias Kokkelmans (1980) studeerde theaterwetenschap en muziekwetenschap in Amsterdam. Hij werkte met het dansgezelschap Emio Greco|PC en bij het Festival van Vlaanderen Brussel/Gent. Momenteel is hij dramaturg bij het RO Theater. Hij schrijft regelmatig voor Theatermaker en geeft les op de Amsterdamse Theaterschool.

Ivo Kuyl (1957) is dramaturg bij de kvs, docent Vergelijkende Dramaturgie aan het departement Rits van de Erasmushogeschool, en redactielid van Etcetera.

Rudi Laermans (1957) is gewoon hoogleraar theoretische sociologie aan de K.U.Leuven en gastdocent bij P.A.R.T.S. Hij publiceerde meerdere boeken, deels samen met Pascal Gielen, over cultuurparticipatie en cultuurbeleid. Momenteel interesseert hij zich vooral voor de nieuwe ontwikkelingen binnen de sociale en kritische theorie, die mee zijn lopend onderzoek over hedendaagse dans voeden.

Frederik Le Roy (1980) studeerde filosofie en theaterwetenschappen. Hij werkt als aspirant van het fwo bij de subvakgroep Theaterwetenschappen van de Universiteit Gent aan een doctoraat over theater en performance als reflectiemedia van geheugen en geschiedenis.

Anoek Nuyens (1984) rondt dit jaar de Master Theaterwetenschap in Utrecht af. Naast haar opleiding werkt ze als dramaturg en schrijver samen met verschillende jonge Nederlandse theatermakers.

Jeroen Peeters (1976) is publicist, dramaturg en curator in het veld van dans en performance. Hij is redacteur van Etcetera en leidt samen met Myriam Van Imschoot de werkplaats voor kritiek, dramaturgie en dansonderzoek Sarma.

Johan Reyniers (1968) was artistiek directeur van het Kaaitheater (1998-2007) en kernredacteur van dwb (2001-2007). Sinds nummer 111 (april 2008) is hij hoofdredacteur van Etcetera.

Ive Stevenheydens (1975) is actief als essayist, journalist en curator. Zijn onderzoeksterrein situeert zich op het raakvlak van beeldende kunst, media, geluid en performance. Hij is curator beeldende kunst bij Huis & Festival a/d Werf (Utrecht).

Johan Thielemans (1939) is publicist. Hij schreef talrijke artikelen over theater voor o.a. Etcetera, Theatermaker en Documenta.

Wim Van Gansbeke (1938-2008) was theatercriticus voor Happening van Omroep Brabant, daarna voor Studio Brussel, en nog later voor De Morgen. Daarna werkte hij als dramaturg bij het Nederlands Toneel Gent.

Christophe Van Gerrewey (1982) studeerde architectuur (UGent) en literatuurwetenschap (KULeuven), en publiceert in tijdschriften als dwb, De Witte Raaf en A+. Aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent bereidt hij een doctoraat voor over naoorlogse architectuurkritiek.

Karel Vanhaesebrouck (1978) is docent cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht en theoriedocent aan de toneelopleiding van het Rits (Erasmushogeschool Brussel). Hij is tevens redactielid van rekto:verso.

John Zwaenepoel (1963) was zakelijk leider van het stuc en van Ultima Vez. Momenteel is hij manager van Damaged Goods.

TONEELHUIS | OLYMPIQUE DRAMATIQUE 24 OKTOBER T/M 20 DECEMBER 2008 BOURLA ANTWERPEN

EN TOURNEE

www.toneelhuis.be 03/224.88.44


Development and design by LETTERWERK