Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Alberti"Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Grootmeester Alberti luidde mee de volle renaissance in door eenvoudig een tempelgevel te schuiven voor het oude basilicale kerkmodel van de S. Andrea in Mantua (1472). Donato Bramante

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Hetzelfde gold voor Rafael Alberti, die - als lid van de Spaanse communistische partij - uitweek naar Parijs en later naar Buenos Aires, waar hij zijn werk voortzette, dat affiniteiten vertoonde met

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Ook andere dichters van de 'Generatie van 27', zoals Rafael Alberti en Miguel Hernandez, experimenteerden met het theater...De zwarte jaren Ook in het theater vormden zich twee fronten, in de republikeinse zone schreven auteurs als Max Aub en Rafael Alberti een soort van 'gelegenheidstheater' een theater...De moord op Lorca, de ballingschap van de schrijver Alberti en van de actrice Margarita Xirgu zijn slechts enkele voorbeelden van de menselijke en artistieke prijs die Spanje voor zijn Burgeroorlog

Nr. 61, Januari 1997 • Bart Verschaffel • De zaal die niet gedoofd kan worden
Geheel samengesteld uit klassieke architectuurelementen - bijna een kerkgevel van Alberti - zegt ze: Architectuur'. Maar omdat alles zich boven de daken afspeelt, wordt het gewicht en de waardigheid

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Vooreerst een schilderkunstige esthetiek (de theorie in Alberti's tractaat Over de schilderkunst van 1435), begaan met de eenvoud van de feitelijke mimesis of nabootsing, de getrouwe voorstelling van

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
uitbreidde.10 Sleutelelementen hierin waren de uitvinding van het perspectief, dat het beeld ruimtelijk organiseert in relatie tot een ideale kijkpositie, en Alberti's bekende metafoor van het schilderij als


Development and design by LETTERWERK