Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


234 document(en) met "Alleen God" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Het is een woordloos spektakel waarin alleen de bruid zich verbaal uitdrukt, zij het dat haar enige zin, 'Als jullie werkelijk willen dat ik... dan geloof ik dat ik maar beter,' op haar tong...Als Lahaut roept 'Ie socialisme n'est pas un rêve, c'est une certitude,' dan klinkt dit alleen nog cynisch...Men spreekt altijd in de derde persoon -- zowel over zichzelf als tot de andere(n). En wat de tijd betreft: in de tekst van Jandl 'bezigen' de personages uitsluitend de alleen in het Duits voorkomende

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Maar als ik nader kijk, naar wat dit gedicht zijn innerlijke waarde en zijn waardigheid geeft, zie ik wel in, dat ik het alleen van jullie heb...4.3 Tasso Ja, ik wil weg, alleen niet zoals jullie willen...Laat me alleen afscheid nemen, alleen afscheid nemen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Gehoord worden is ook al iets, vandaar het belang terug van de micro's. Tabori's uitspraak over God is ook hier toepasselijk: zoals Jason staat hij erop "zijn eigen teksten te schrijven en zichzelf te...Tavora werkt nog steeds met amateur-acteurs, -dansers en -zangers : hij stelt terecht dat alleen zij die werkelijke wortels hebben in de volkscultuur - zonder intellectueel scherm tussen hen en die...Zegingen niet alleen, maar slaan ook met lepels, koppen en glazen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Dat is wat we voor ons gelijken met ons werk bereiken, en misschien alleen maar dat...Maar als men jou bezig hoort, Debuisson, zou men denken dat je alleen maar hebt gewacht op die generaal Bonaparte...Misschien was de dans al opgehouden en was het alleen nog zijn hart dat bonsde, terwijl het verraad, misschien met de armen voor zijn borsten of met de handen op de heupen of al in zijn schoot, met

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Maar ook Kroetz werd geconfronteerd met het feit dat de duivel als personage geloofwaardiger is dan de goede god...een toekomst in deze maatschappij en het radeloze pessimisme dat daaruit voortvloeit doordringt werkelijk alle facetten van de arbeid aan deze voorstelling, maar vanuit die angst alleen kan je geen

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik kan die bom toch niet alleen dragen ?" Beweging Bread & Puppet is een groep die activistisch én diep religieus is. Is dat ook jouw ideaal van het theater...Dat boeddhistische aspect heeft niet met een god te maken, wel met het feit dat er geestelijke krachten leven waarvan wij ons niet bewust zijn...Nederlandse Antillen in opdracht van Sticusa; 1972-75: professor aan de Universiteit Sains in Maleisië; 1975-79: studieleider Toneelacademie Maastricht, sticht Tiedrie; 1979-83: alleen nog Tiedrie

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
De sfeer is renaissance: het veelvuldig beroep op god en halfgod, de arcadische overschildering van de natuur kunnen daar borg voor staan...ontlenen aan de slotzinnen die Tasso spreekt: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen, was ich leide". De god op wie Tasso zich hier beroept, is Goethes eigen demon en in deze...Het zijn vragen die hier moeten gesteld worden, en niet alleen omdat één van de betrokkenen toevallig Goethe heet

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het immense plateau van het tweede deel is niet alleen teken van verhoudingen, maar ook een te overbruggen afstand, een fysieke hindernis als de trap in de Keulse Menschenfeind...Neen, het levend theater van Amerika vindt men niet alleen in The Kitchen, in Soho...een boek voor insiders; vele figuren worden zelfs alleen bij de voornaam genoemd

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Alleen de titel al is zo lang...Het klopt met wat ik vroeger al aanvoelde en ook zei: je kunt de klassiekers alleen brengen als je iets nieuws te tonen hebt...God, wat een feest, wat een feest was het

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De verschillende personages hebben bij hun verschijnen telkens het publiek verrast: hier lopen geen koningen en prinsen rond, alleen figuurtjes uit stripverhalen...Er wordt dan afgetast wat blinde normaliteit en helderziende waanzin is (een gedachte die we nu bij psychologen als Laing terugvinden). Alleen als alle elementen heel voorzichtig tegenover elkaar...Hij is alleen doodsbang en waagt het toch nog om de waarheid te piepen

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Tegen de blote afbouw van het toneel door ministers, bezeten van de God DIRV, kunnen de acties niet scherp en solidair genoeg zijn...En nog ter attentie van hen die cultuur tegenover economie stellen, en de cultuur willen opofferen, het volgende citaat, van Aurelio Peccei, de voorzitter van de Club van Rome: "Alleen cultuur kan de...Net zoals het prettig zou zijn indien de ambtenaren die zich met kunst bemoeien, echt betrokken waren bij het werkveld (En God weet...). Maar hoe dan ook, persoonlijke voorkeuren veranderen niet de

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
Die voorstelling had sowieso het verloop van normaal naar héél langzaam, in het laatste bedrijf, waar alleen nog maar een soort van op en neer beweging is met af en toe wat gemompel; en dat accent...Drie Zusters hadden gezien, zegden: 'God, jullie kunnen echt karakters spelen...Dat het alleen maar een consequente voortzetting is van de dingen die ik de afgelopen jaren gedaan heb

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
van de geïndustrialiseerde wereld" (1). Alleen hebben de Amerikanen de cultuur beter aangepakt dan de Europeanen, d.w.z...je 't als toneel nog alleen over jezelf; maar aan de andere kant denk ik dat je daar niet aan ontkomt...Schechner doet alsof zijn interculturele optie één van de vele mogelijkheden is, maar interculturalisme kan alleen pluralistisch zijn

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Alleen wat schemer waast er door, grijs...God zij geloofd...Rijstpap met zilveren lepels... God, wat ben ik 'n ouwe sloor geworden

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Aan deze geloofsversie van Van de Velde is niets schokkend of modern; de dramatische spanning bestaat niet in de belijdenisdaad van inzicht in en onderwerping aan God maar in de langzame bewustwording...Zijn belangrijke stukken zijn dat niet alleen om wat ze ons over de mens Van de Velde verraden; ze zijn dat vooral omdat ze een evolutiemoment openbaren waarlangs de toneelletterkunde in Zuid

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Geweld speelt in al uw stukken een belangrijke rol, niet alleen thematisch, ook in de taal...Dat geweld komt natuurlijk niet alleen van Artaud...wat je van God gekregen hebt, ook al kom je van God gekregen hebt, ook al komt het voort uit uitbuiting

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Als ge veel afziet, en ge kunt er alleen maar het kopke bij neerleggen en zeggen: 't komt van hogerhand of die zever, bind u dan liever ne steen rond uwe nek, en spring in 't water...Alleen Juul ziet wat de heer doet, nl een paar stoelen en een parasolletje zetten...Fie Neen, mijnheer Gloster, dan zou hem zijn eigen alleen maar opwinden... Neen, ik zal proberen die zaak alleen af te handelen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Alleen kwam het de jongste jaren zo uit dat de groep zijn ideeën best kwijt kon in het medium theater, zij het dat ook uitstapjes werden gemaakt naar film, televisie en fotocartoons en dat een...Ik kan me niet herinneren dat de Radeizen in hun shows ooit wat anders hebben gedaan dan mekaar 'kloten aftrekken'. Alleen met dat doel voor ogen gaan ze bijwijlen een zeer tijdelijke solidariteit aan...Hoe onduidelijk ook de zin van die arbeid, alleen arbeidend (en mekaar beconcurrerend) krijgen de arbeiders enige context en kunnen zij vorm geven aan hun fantasieën, maar ze komen wel kreupel en

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Nu heb je alleen zijn teksten, en die zijn wat cryptisch geformuleerd...Julienne De Bruyn moest daar alleen tegen ingaan, want wij kenden het Brecht-theater...Het manifest was al geschreven, alles stond op papier, er moest nog alleen maar een man uit het beroep worden bijgehaald

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Maar dit soort humor klinkt alleen nog door in de 'scheve fanfare' (het Metastatisch Notenkrakersensemble) die het einde van het stuk begeleidt; in de hele vertoning die daartussen ligt wordt een...Censuur zou niet bestaan, alleen spreekt het reglement vagelijk van "... om een voorstelling te brengen die past in het kader van het Koninklijk Tornooi...Het Landjuweel blijft alle aandacht verdienen, alleen al omdat amateurtoneel herwaardering afdwingt


Toon volgende resultaten