Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Allegorie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
De Storm zou een allegorie zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Op de achtergrond schrijdt een geheimzinnige figuur (een allegorie, maar van wat

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Ook Kristoffel (1924) wil allegorie zijn...zijn religiositeit ageert hij niet maar reageert vanuit zichzelf op zichzelf, met een apostolisme dat niet agressief wil zijn en dus wel de allegorie maar niet de

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
zoals hij nagejaagd werd in de wouden van middeleeuwse en renaissancistische allegorie, is immers een biezonder rijk beeld

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Er is een oude allegorie die de verteller voorstelt als een man die rechtstaand tot de oceaan spreekt

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De drie verhalen hangen plots beter samen en het geheel wordt in een wijde boog omspannen door de interessante allegorie over het kunstenaarschap, een diepgemeende boodschap, die dan nog geformuleerd

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
De allegorie van het ontstaan

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De erotiek staat in het teken van een regressief verlangen naar de moederschoot, dat tegelijk een doodsverlangen is. Het stuk wil balanceren tussen boulevardkomedie en allegorie, maar helt te vaak...Alleen Jérôme Reehuis (als de manvrouw Mevrouw Thalia) slaagt erin de complexiteit van zijn figuur waar te maken en de smalle koord tussen groteske komedie en allegorie die Claus in zijn tekst

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Deze tweede lijn lijkt samen te vallen met de eerste, omdat er gesuggereerd wordt dat de vrouw Lea geen werkelijk personage is, maar slechts een allegorie voor het boek dat de schrijver wil schrijven...De houding van Martin kan aldus gelezen worden als een allegorie van het westerse metafysisch kolonialisme

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
de tuinmanscène wordt, volgens Klaas Tindemans, geen allegorie gegeven van hoe een wijs bestuurd land er zou moeten uitzien (namelijk als een goed onderhouden tuin), maar wordt het pastorale

Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
Het is ook een allegorie over de zending van de kunstenaar

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Lamers als allegorie van de theatermaker in onze moderne, nog steeds burgerlijke samenleving : de outcast, maar dan niet in de gedaante van de revolutionaire beeldenstormer, maar wel in de gedaante

Nr. 31, September 1990 • Heleen Verburg • Heleen Verburg
Maar er zijn geen 'gegevens', geen 'redenen'. Met wrede mildheid en onverwachte poëzie is Ze was het wachten waard een allegorie van het ongemak dat leven heet

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
ST : "Het is een allegorie van het theater : bekijk al die make-up

Nr. 34, Juni 1991 • Henri Bloemen • Frisch en Dürrenmatt
kan nauwelijks gespeeld worden, alleen die van de ander verkleden we in een troostend ritueel of 'allegorie'. Vanuit een ander standpunt (dat van de ziekte als metafoor) hebben beiden echter hun passende

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
En die mix werd dan ook veel meer een allegorie

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
van allegorie (meer Middeleeuwen dan Barok) en embleem (beelden van vereenzaamde symbolen). Het treurspel probeert krampachtig de antieke tragedie na te bootsen, maar elk drama blijft hangen bij de...De allegorie en het barokke treurspel (en de erfgenamen daarvan) zijn pogingen om aan de verplichte aanvaarding van de éne God te ontsnappen: de emblemen zijn een soort afgodjes, die echter niet mogen...Even zelden gaan deze theatermakers in op het gegeven dat Goethe deze allegorie over zijn eigen leven plaatste in een hofcultuur, in een klein hertogdom, met veel prestige maar weinig macht

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Kijkend naar Strauss' theatrale schrif- Groot en klein, De Tijd / P. De Spiegelaere tuur wordt men tegelijkertijd geconfronteerd met een complexe allegorie van het

Nr. 43, November 1993 • Pieter T'Jonck • Melancholische miniaturen
Zeker als het zo zichtbare vlak dan nog dient om de allegorie van klassieke proportionaliteit bij uitstek, de ontwikkeling van de gulden snede, uit te zetten

Nr. 53, December 1995 • Inge Arteel • Wie heeft Ödön von Horväth gezien?
Allegorie De opvoering van Kasimir en Karoline door Theater Antigone toont ons een tot zijn eenduidig politieke en maatschappijkritische aspecten gereduceerde Horváth


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK