Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


62 document(en) met "Als Stekelbees" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
NTG-mensen als Demedts en Van den Berghe zijn er lesgevers (naast iemand als Jo Decaluwe, Arca-directeur), en drukken hun stempel op de vorming van acteurs...De Huisbewaarder van Pinter en Eindspel van Beckett kregen regisseur Walter Tillemans (KNS-Antwerpen) mee en als gastac-teurs respectievelijk Bert André en Jo Demeyere...Stekelbees Een oudere waarde is Stekelbees, het kleurrijkste kindertheater in Vlaanderen

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
THEATERGROEP MACCUS, Als de tijd daar is THEATER POPPENKEET, Achter de schermen KA THEATER, Alice THEATERGROEP SHUTTLE, Niettemin THEATER TAPTOE, Opa Klaas en Opa...Stijn bouwen een feestje voor Jasmijn THEATER STEKELBEES, Maandag is het dinsdag SPEELTHEATER (B), De Boot SPEELTHEATER (B), Dolle-domme-dametjes SPEELTHEATER (NL), Een

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het Speelteater (Eva Bal), Stekelbees en De Sluipende Armoede (Arne Sierens). Daarnaast treedt het ook op als receptieve structuur voor belangrijke binnen -en buitenlandse produkties (dans, toneel...Met de onlust aan het gewone, de analyse verpakt in groteske, het bestaansrisico als voorwaarde tot kunstcreatie, het stomme beeld als welsprekende onrust, de uitvergroting van het detail als...Blakes totaal onkris-telijke visie op de eenheid van het zijnde, op dit zijnde als immanentie, en op goed en kwaad als slechts vluchtige, onderling zelfs verwisselbare afsplitsingen, celdelingen

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
beoordelingen moeten gerelateerd worden aan hetgeen vorig jaar als eindbeoordeling werd meegegeven en hetgeen als adres per 15 januari 1985 geformuleerd werd...de eerste helft van 84/85 is er evenwel een gunstige evolutie qua publieksopkomst en produkties als Antigone en Een Man voor Alle Getijden zorgden ervoor dat de algemene indruk toch niet negatief...Vorig jaar werd het erkend als D wegens zijn poëzie-karakter dat blijkbaar in 85/86 meer en meer achterwege blijft

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Sinds het midden van de jaren '70 zijn namelijk-zelfs bij ons-positieve trends waarneembaar met namen als Stekelbees, het Speel-theater, Taptoe en in mindere mate het intussen ter ziele gegane Brial...Beursschouwburg, waar een intelligente programmatie nu al sinds '80 als katalysator werkt voor zowel producenten als organisatoren uit het kindertheaterwereldje...Gelukkig zal de man pas zijn als hij naast het boek ook zijn primaire bronnen in een archief verzameld vindt en als hij verschillende visies/beelden kan confronteren

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Als losgeld vragen zij: 10 % meer staatssubsidie voor kunst en een jaarlijkse wedstrijd voor jonge kunstenaars waaraan ook een geldprijs verbonden is. Bij niet-inwilliging van hun eisen, dreigen zij...Het MKT, net als Poëzien en Schooljeugdtheater voor het eerst gesubsidieerd onder Poma, wordt volgend seizoen geheel door de Stad Antwerpen ten laste genomen; het subsidieverlies wordt door een...Syndicaten hebben een functie in deze maatschappij, maar naar de artistieke wereld vertaald, liggen hun taken zeer problematisch: wat doe je met slogans als "gelijk loon voor gelijk werk" met een

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
naar de veronderstelde kinderpsychologie moet opgesteld zijn, dan wel of de pedagogische argumenten (zowel theatraal als buiten-theatraal) het op de artisticiteit moeten halen...Artistiek gezien was het niet helemaal overtuigend, maar de opzet staat als een huis...het andere geval hadden groepen als het Belgische en Nederlandse Speelthea-ter, Poppentheater Kollektief en Minuskuul zeker op de affiche moeten staan

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
tussen het "jonge" Stekelbees en het "oude" K.J.T.? Of tussen de nieuwe generatie van poppenspelers als Mieke Krik of Joris Jozef en de traditie van poppentheaters als Van Campen of Toone...wordt in de maatschappij, zoals Kuijer zegt, meestal beschouwd als "onpersoon": als iets dat op dit moment nog niets is, maar het eventueel "later" (dat magische woord...dit moment in Nederland gemaakte produkties worden ervaren als weliswaar zeer mooi, maar ook als te hermetisch, voorbijgaand aan de noden van het jonge publiek

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
Ook het beleid doet een inspanning voor jeugdtheater: Stekelbees en Speeltheater krijgen meer toelage, Theater Poëzien wordt opnieuw erkend...En hij had daar Franz Marijnen als intendant gewenst

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Avignon Festival 1987 Als theaterliefhebber ga je - net als in het gewone leven - vaak op zoek naar het herbeleven van je meest intense ervaringen...broeden: de anekdotiek van dit simpel gewas steekt af tegen Müllers pathetiek, zeker; of kun je met dezelfde adem waarmee Muller de Argonauten als de eerste kolonisators noemt de frietmachine als voorbode van...Ook in het spel van de acteurs lijken de eigenschappen van het glas als leidraad te dienen; vooral door de twee mannen (Ronnie Commissaris als Edgar en Hans Royaards als Kurt) wordt er hard en scherp

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Als Orfeo haar komt terugeisen, is de Dood wanhopig van liefdesmart, en we zien hem als een gebroken man een hoge trap beklimmen...En net als bij K!T, de veelbesproken jongerenvoorstelling die hij maakte in opdracht van de Beursschouwburg en Oud Huis Stekelbees, gaat het tijdens de voorstelling meer over het stuk dat niet gemaakt...Ze gebruiken de dieren in hun gesprekken als aanleiding, als objecten voor wetenschap, als voorbeelden in hun kleine allegorieën

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
stens één dag per jaar aandacht besteed aan (de problemen van) het jeugdtheater in het algemeen, maar tegelijk presenteert Signaal dit aanbod als een "gulden middenweg". Alsof kunst gediend is met gulden...Het "theater als kijkdoos" wordt door al te veel kindertheatermakers als een gemakkelijk uitgangspunt genomen om het publiek op de hand te krijgen...De toetsing van de doelgroep wordt te eng omschreven als "is deze voorstelling toegankelijk genoeg voor kinderen van die of die leeftijd

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Als ik de adviezen volg, heb ik geen visie op cultuur; als ik ze niet volg, doe ik aan politieke willekeur...Als men in een te kleine ruimte moet repeteren zal zich dat weerspiegelen in de voorstelling... De Vlaamse theatermakers zoeken voor hun creativiteit naar uitwegen: ze maken eigen structuren, desnoods...Als besluit willen wij toch nog een belangrijke vaststelling doen: "Zonder toename van middelen zal er ook geen nieuwe visie kunnen ontwikkeld en uitgebouwd worden

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
interviewden vervolgens enkele theatermakers uit de vuurlinie: Chris Lomme, Jos Verbist, Dirk Roofthooft -- allen vroeger en/of nu werkzaam in zowel de grote repertoirehuizen als de jonge oprukkende...Alleen KVS valt een beetje buiten de reeks: Alice is een bewerking die Jan De Vuyst maakte van Lewis Carrolls bekende kinderboeken, teksten die binnen de literatuur toch ook als klassiekers kunnen...jaren 70; het Limburgs Projekttheater tenslotte vindt zijn eerste motivering als theatervoorziening in een provincie die in deze materie als 'misdeeld' kan omschreven worden

Nr. 24, December 1988 • Inhoudstafel
Kleinere groepen als De Tijd, Blauwe Maandag en Arca breken het monopolie en stellen zelfbewust een eigen tekstbenadering voor...22 Stekelbees Het kindertheater zet grote stappen in de artistieke ontwikkeling...Als u óns koopt, kunnen wij verder bijdragen aan een thcatcrcultuur

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Professor Tindemans betreurt dit: "Als je Shakespeare vandaag opvoert, doe je dat in een taal die vandaag geldig, of althans verstaanbaar is. Zowel de pro-duktie- als de receptievoorwaarden waaronder...Wel is het opvallend dat veel van de houders van het vroegere getuigschrift dramaturgie van de KUL in het theaterveld terug te vinden zijn, als adjunct-artistiek leider bij de VLOS, bijvoorbeeld, als...programmator op het STUC of public relations bij Kaaitheater en Beursschouwburg, als recensent bij De Morgen of voor occasionele opdrachten bij Oud Huis Stekelbees, RVT, Het Gevolg

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck, An-Marie Lambrechts • BEAT FÄH
Ik ben enig kind en heb ook altijd alleen gespeeld; ik bouwde dan voor mezelf situaties met als en indien... Al de gebeurtenissen die ik als kind meegemaakt heb, waren stuk voor stuk 'sehnsüchtig...Als ik een intellectueel moeilijk gegeven moet beschrijven, moet ik dat terug op de begane grond plaatsen; ik moet een eenvoudig beeld vinden dat dat gegeven, dat voorval draagt...Als ik volwassenenvoorstellingen zie -- vooral degene die postmodern genoemd worden -- heb ik heel veel moeite om dat uit te zitten

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
Een 1/2 tuinhuis bleek, net zoals De Blauwe Zebra en De Stenen van Moutsouna eerder tijdens de Stekelbees-kinderzondagen, OHS erg aan te spreken...Maria Viers Lokaal OHS moest dan weer de invloeden van Van den Boom integreren: John Gilbert Colman zorgt niet alleen op de scène voor de muziek, hij staat er ook als acteur; de scènische...jarenlang volgen, zowel voor het festival, als voor de Stekelbees-kinderzon-dagen als voor onze eigen werking

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Hij gebruikt, mijns inziens niet helemaal terecht, Maria Viers Lokaal van Oud Huis Stekelbees als voorbeeld...de uitvoering -- als proloog en als epiloog -- van Kurt Schwitters' klankdicht Ursonate, naast een virtuoos spelletje met de echokamer...Rudi Van Vlaenderen: Teater -bij wijze van inventaris', in De Standaard, 14/1/'89 "Het is alleen als je erin slaagt de energie die je als akteur hebt op het publiek over te brengen, dat je een

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
Tijdens de jaren zeventig sloop de auteur langs een achterpoortje het theater weer binnen als dramaturg, huisschrijver,... In de jaren tachtig werd hij opnieuw een volwaardig gesprekspartner als...een interessant schrijfproject als de startopdrachten van OH Stekelbees niet in aanmerking voor een creatiepremie, omdat de evaluatie van de stukken (en de beslissing over contract en opvoering) pas...Een goede maatregel als men er door wil voorkomen dat gereputeerde auteurs als Claus en Van Den Broeck alle premies komen wegkapen


Toon volgende resultaten