Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Art Bureau"Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Rechts: Cerceau (School of Drama Art). ge instelling, doch door de internationale samenstelling van de leerlingen-groep worden door de beide docenten tijdens de lessen vier talen gebruikt...theateropleidingen én de uitbouw van een Brussels cultureel service-bureau een coherent geheel kunnen vormen -- net zoals dat het geval is geweest bij de sterke uitbouw van het netwerk van sociaal-culturele raden en

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Deze produktie werd gecreëerd in opdracht van BAM-Next Wave Festival en het Art Bureau in Münich...Op plastisch vlak is dit wellicht het meest expliciet vast te stellen bij zijn BIC-art werk, een tekentechniek die hij al beoefent vanaf 1977 (zijn Schoenendoos uit dat jaar is het oudste stuk in de...Zo lees je op de wanden van The Bic Art Room, een gemengde techniek uit 1981 : "De schoonheid als een hulde aan het onnoembare en het afwezige" en "Vreugde als strakheid en ingehou-denheid". In een

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Het theaterpretpark van Pat Van Hemelrijck
Achter het bureau, een speeltafel met van alles erop, vormen zij Manuel de Schepper, die gaat scheppen met zijn handen...Juffrouw Tania 6 t/m 9 april - 16 t/m 21 mei ART & PRO, Oom Wanja 20, 21 april | THEATER TEATER, Wat volgt is vals 3, 4 mei HET LAGE LAND, Vier dansprodukties uit de Lage Landen: MARC

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
wel enkele art-nouveau trekjes, maar meer dan een oppervlakkige opsmuk van een amalgaam van stijlen kan je die niet noemen...Al kan je bedenken dat art nouveau eerder de laatste krampachtige poging was van de burgerlijke negentiende eeuw om tot een waarachtige stijl en schoonheid te komen, en niet echt vooruit wees naar de...Bart Doucet, die voor de Vlos als bouwheer optrad, liet zich, behalve door het architectenteam 'Opera Gent', een monsterverbond van zes bureau's, en door de regie der gebouwen ook bijstaan door een

Nr. 50, Juni 1995 • Lukas Vandenabeele • Etienne Decroux
Le mime corporel est un art prométhique...Je ne veux pas montrer mon individualité'. Of om het met de woorden van Cézanne te zeggen: 'Je veux douer les choses d'un sentiment d'éternité... un art solide et durable comme l'art des musées...Tussen de lessen in zat hij te schrijven aan zijn bureau, de rug naar een massa ordentelijk geklasseerde beschreven bladen

Nr. 51, Augustus 1995 • Stefaan Quix, Kenneth Herdigein • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Kwart na negen (we kunnen beginnen!!!). Het decor is sober: bruin krantenpapier, een bureau, een stoel en 'the king's corner'. Twee geraamten, Sigrid en Lisa, beginnen aan een verbale dans...Angels in America in Rotterdam, Goldberg Variaties van Art & Pro bijvoorbeeld

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Het bureau in Wet Deck is eigenlijk een filmdecor, een filmset...Met wat camera's en perchen wordt het een 'echt' bureau...Cummings (the boys I mean are not refined/ they can not chat of that and this/they do not give a fart for art/they kill like you would take a piss), muziek van Can, Tricky en The Velvet Underground

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck, Marleen Baeten • KUNST MET GATEN
Een voorbeeld van die laatste soort is een wat ambitieuzer project waar ik samen met Lieven De Cauter aan werk: The Art of Joking in the late 20th Century (van Bruce Nauman tot Maurizio Cattalan). Op...Het was een soort grensverkenning van wat theater is. Het speelde zich af in een soort bureau waarin twee mensen -tussen slapstick en spel- wat doelloos samenkwamen

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Het performatieve object: Over transformatie en samenwerking...
De ruimte die de installatie creëert sinds de minimal art veronderstelt een fysieke deelname van de toeschouwer, die door rond te wandelen zelf zijn gezichtspunt kan bepalen en als zodanig een...Bureau de réconfort (maart 2001) begeeft de toeschouwer zich in een eerste publieke ruimte, het 'secretariaat', waar iemand achter een tafel hem aanmaant om aan de hand van acht foto's aan de muur een...Enkele zinsneden uit een recent interview met Bourriaud wijzen op het raakvlak met Schnocks werk: 'Ik merk dat kunstenaars die me interesseren en met wie ik omga, Bureau de réconfort NADIA

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
De conceptuele groep Bureau d'Etudes breidt dit principe uit: 'De deconstructie van complexe machines en hun "gedekoloniseerde" reconstructie kan uitgevoerd worden op alle soorten objecten, niet enkel...21 Emma Dexter, Picturing the City, in Century City: Art and Culture in the Modern Metropolis, tentoonstellings-catalogus, Tate Modern, London, Feb...34 Bureau d'Etudes, Autonomous Knowledge and Power in a Society without Affects, op: http://utangente.free.fr/anewpages/holmes.html

Nr. 94, December 2004 • (personalia)
Hij is lid van de Franse activistische beweging 'Ne pas plier'. Hij werkt samen met de Parijse conceptuele kunstgroepering 'Bureau d'études' en is redactielid van Multitudes...Anspach, Passa Porta, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket Genk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry Hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout • Het artistieke vacuüm van het kapitalisme
Ze doet niet meer dan op haar beurt het dubieuze schuld- (Art et production culturelle, Le Syndicat Potentiel / Paris, Bureau gevoel van een autistisch economisch systeem tot collectieve verwer...De enige manier waarop de kunstenaar vandaag met deze paradox kan omgaan, is door hem ofwel te aanvaarden en als artillerie in te zetten, zoals het gebeurt bij groepen als Superamas en Big Art Group

Nr. 100, Februari 2006 • Ive Stevenheydens • Games zijn extreem zintuiglijk
Vermeulen: ‘Ik vind het fascinerend om een cultureel dynamisch domein uit te spitten –ik heb het hier nu over zogeheten low art– en te stuiten op engagementen met een enorm artistiek potentieel, die...vonden dat een enorm sterk beeld: die computer met de luidsprekers op het bureau, die psychedelische, kitscherige animatie en –haaks daarop– ons gesprek

Nr. 103, September 2006 • Stef Lernous • Raffael Pascoe: auteurschap in de pornocinematografie
Een man van tegen de negentig achter een bureau...Raffi took porn to a whole new level...maybe ...even... to an existentialist level... taking tits and ass to a brave new world of seedy art and compulsive fetishism...She gave her life for that...the screaming...the sobbing... Yeah, sure it was convincing, she was the greatest actress of our time... fuck you, there are no limits to art... and certainly no moral