Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Brechtiaanse" • Resultaten 21 tot 37 worden getoondNr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
Een middelmatig acteur die de Brechtiaanse stijl hanteert, kan toch een zeer beperkt bewustzijn hebben...Je kan spreken van een Stanislavski-richting en van een Brechtiaanse richting en van een richting die gebaseerd is op de nieuwe 'performance'-lijn, voeg daar dan nog wat biomechanica aan toe, een

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Ten eerste ben ik het afgelopen jaar op mijn honger blijven zitten wat betreft een fundamentele bevraging over de relevantie en de mogelijkheid tot actualisering van de Brechtiaanse theaterpraxis...van het Brechtiaanse theater in Vlaanderen' is? En antwoordt bevestigend met voorbeelden uit het werk van Stan - 'de zwarte vuist op de tafel' van One 2 Life; maar ook verwijzend naar de speelse...de inhoud (jaren '80) en men een nieuwe synthese kan maken van beide in een maatschappelijk geëngageerd en vormelijk geactualiseerd theater dat dichter bij de oorspronkelijke, Brechtiaanse uitgangspunten

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
Deze bundel bevat theoretische vragen naar de actualiteit van typisch Brechtiaanse concepten (zoals de Gestus), maar plaatst ook kritische kanttekeningen bij een Vlaamse theaterpraktijk die zichzelf

Nr. 70, December 1999 • Peter Anthonissen • In de waan van het kapitalisme
zijn toneelwerk toont hij (op een soms bijna Brechtiaanse manier) de wereld die hij in zijn columns in vraag stelt

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
Ja, dat is een haast archaïsch aandoende, quasi-Brechtiaanse verzuchting

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
het geval van de theatergeschriffen van Roland Barthes, die erg onder de indruk kwam van Brechts ensceneringen bij het Berliner Ensemble, wijst Lehmann erop dat Barthes omwille van zijn brechtiaanse

Nr. 74, December 2000 • Rud Vanden Nest • Vestiaire verplicht
Judith Malina die op haar dooie eentje alle Brechtiaanse vervreemdingstechnieken naar haar hand zette door Antigone's monologen eerst hyperdoorleefd te spelen in het Engels, en direct daarop sec voor

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Onder de titel La leçon des maîtres herleest Sarrazac de theateressays van Roland Barthes en Bernard Dort, tijdens de jaren vijftig ongetwijfeld dé voortrekkers van de Brechtiaanse golf in Frankrijk...Ten onrechte, want naast de vroege (de Brechtiaanse) Dort is vooral de late Dort een erg lezenswaardig iemand

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Thomas Walgrave: 'Accidenten zijn kansen'
je nu kiest voor een klassieke driepuntsbelichting, een radicaal onklassieke belichting of een Brechtiaanse belichting, altijd ben je je bewust van je keuze

Nr. 79, December 2001 • Loek Zonneveld • Het vernieuwde Berliner Ensemble: Claus Peymann &...
name voor Brechtiaanse begrippen een revelatie van jewelste, en meteen een enorme publiekshit

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Peter Missotten en de Filmfabriek: digitale theaterkunst
feite zet ik Brechtiaanse vervreemdingselementen in, die de relatie tussen theater en audiovisuele media thematiseren en tegelijk de inhoud versterken

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Wat het postmoderne theater genoemd wordt, draagt de sporen van de uiteindelijke mislukking van het artaudiaanse en het brechtiaanse gebaar...voorheen onzichtbaar was ('wreedheid' en 'dialectiek'). Het geloof in een dergelijk revolutionair gebaar is verdwenen, maar het artaudiaanse en het brechtiaanse gebaar zijn over het postmoderne theater...Maar een aantal van deze gebaren worden ook door de brechtiaanse gestus bepaald, of op z'n minst door de gedecimeerde sporen ervan

Nr. 88, September 2003 • Erwin Jans • De Drama's van 11 september: Opgedragen aan...
Het is geen toeval dat zowel de tragedie als het brechtiaanse model, zij het marginaal, opduiken in de discussie over een geschikte catastrofe-dramaturgie

Nr. 93, Januari 2004 • Tom Janssens • Kernpunt van een leeglopende wasbak: Tannhaüser: Jan...
luisteren naar pre-Brechtiaanse narrativiteit, kortom: wanneer een operavoorstelling tegelijk moet beantwoorden aan historisch correcte reproductienormen én opgeleukt moet worden door modern, fris en

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
De brechtiaanse gelijkheid van allegorie en ontmaskering van allegorie veronderstelt dat je kunt spelen met de connectie en disconnectie van kunst en bloemkolen, politiek _ en...Zowel de surrealistische poëtica, als Benjamins theorie van de allegorie, of het brechtiaanse epische theater, gedijden op deze overschrijding van grenzen, net als alle vormen van kritische kunst die

Nr. 106, April 2007 • Wouter Hillaert • Van La Mamma tot Mohammed
Dante hanteert een van elke psychologie ontdane, bijna clowneske stijl: een Brechtiaanse erfenis die via Pasolini, Pirandello en Dario Fo uitgegroeid is tot een Italiaans keurmerk dat vandaag ook het

Nr. 107, Juni 2007 • Karel Vanhaesebrouck • De periferie in kaart gebracht
De popularisering van het Brechtiaanse model voltrok zich in Frankrijk in sneltreinvaart via het tijdschrift Théâtre populaire dat onder meer Roland Barthes en Bernard Dort in de rangen telde, en...Ook anno 2007 dragen makers met de nodige fierheid het epitheton ‘brechtien’. Al snel groeide het Brechtiaanse model uit tot een doxa, die, zo vonden de post-68-militanten, het blijvende


Development and design by LETTERWERK