Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


70 document(en) met "Bruno Toch" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Zodat de verwarring compleet was, zaten we in een gerechtszaal of zaten we dan toch in het theater...Schaubühne West-Berlijn Hamlet Bruno Ganz, Edith Clever, Jutta Lampe, Minetti: zo ziet er de affiche uit van Hamlet, opgevoerd door de Berlijnse Schaubühne...Wat blijft er van het spektakel over: het duel, waarbij Bruno Ganz een degen drie meter hoog de lucht in keilt, om die dan sierlijk op te vangen, waarna hij Laertes precies in de pols wondt

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Toch wordt Berlijn na enkele decennia een soort nationale kijkkast...Zelfs de drie (!) opera's die door Erich Kleiber, Otto Klemperer en Bruno Walter geleid worden, werken actief mee aan de vernieuwing (zo werd Alban Bergs Wozzeck in de als relatief behoudsgezind

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Ondertussen had deze compromisloze theaterman een hele ploeg om zich heen verzameld: in München de scenograaf Karl-Ernst Herrmann, in Bremen de acteurs Edith Clever, Bruno Ganz, Jutta Lampe...Bruno Ganz kapte af op de te mooi sluitende concepten, "waarin geen plaats meer was voor nieuwsgierigheid" (3) en verliet het gezelschap...Lotte in Gross und Klein), maar de koppigheid en de energie waarmee hij de personages laat aanmodderen doet toch vertrouwen op de kracht van de mens

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Al hebben ze voor mij wel duidelijk een betekenis; toch wil ik graag iedereen zijn gang laten gaan...Deze persoonlijke toets leidt de aandacht niet af van het essentiële, namelijk de tekst van Don Giovanni zichtbaar maken, maar ik kan me van de indruk niet ontdoen dat hier toch een soort...Stein en Herrmann gaan zich minder direct met de Schaubühne inlaten en laten het werk over aan Luc Bondy die zal bijgestaan worden door een raad, waarin onder meer Bruno Ganz zal zetelen, de

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het is toch al moeilijk genoeg bezig te zijn met een produkt dat niet per definitie kan rekenen op een consument...HET SLUWE VOSJE Muziek: Leos Janacek; dirigent: Friedemann Layer; regie: Gilbert Deflo; decors en kostuums: Carlo Tommasi; belichting: Bruno Boy er; zangers: Dalibor Marsilio, Guy De Mey, Jules Bastin...Op die manier bleef het personage van Vader Pattini eigenlijk afwezig op het toneel, of werd het toch op z'n minst gereduceerd tot ofwel de bekende kantoorklerk, of tot pièce de décor

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
En in de Munt gaat het er toch om (lees maar het prachtige boek Opera tot Theater Maken, het Team van Ge-rard Mortier in de Munt, verschenen bij Duculot) de opera als volwaardige gesprekspartner te...Vergissen kan u zich niet, want onze naam staat op de deur," is daar toch niet de meest voor de hand liggende methode voor...Johan Thielemans Der Rosenkavalier (Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal), dirigent: John Pritchard; regie: Gilbert Deflo; decors en kostuums: Carlo Tommasi; belichting: Bruno Boyer; met

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Bruno Jouw zorgeloosheid... Herinner jij je eigenlijk nog wel dat er tussen ons eens een innigheid heeft bestaan die inging boven het feit dat wij man en vrouw waren en die er toch door werd bepaald...Bruno Ik wilde toch alleen maar wat beter naar je jas kijken...Bruno Maar zeg toch meteen 'U' tegen me

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Bruno Jouw zorgeloosheid... Herinner jij je eigenlijk nog wel dat er tussen ons eens een innigheid heeft bestaan die inging boven het feit dat wij man en vrouw waren en die er toch door werd bepaald...Bruno Ik wilde toch alleen maar wat beter naar je jas kijken...Bruno Toch wel, toch wel

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
De ondoorzichtigheid van het repertoire lijkt mij toch van een ander niveau dan het tutti-frutti principe van andere gezelschappen; ook de onnozele afwisseling van tragedie Luk Perceval en...En dan is het des te merkwaardiger dat dit rechte traject weg van Handke naar de eigentaligheid van de BMC, toch terug bij De linkshandige vrouw uitkomt...Hoe Bruno zijn overtuigingsstrategie ontwikkelt tussen intimidatie, belachelijke theatraliteit, en aanhankelijkheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Toch sluit het schaamteloos aflezen van de tekst het "spel" niet uit, zij het dat er meer naast de tekst dan met de tekst wordt gespeeld...zien en begrijpen ook waarom mevrouw Loman zich zoveel getroost om toch nog eens de balsem van het bewonderende applaus over zich heen te voelen gaan...Maar op het einde staat ze dan toch maar op het podium, in het felle licht van de schijnwerper

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Toch is het interessant de accentverschillen na te gaan bij de verwoording van de intenties die in de produktie gelegd werden: ze geven inkijk op het regieconcept...Eerder accentueert hij het failliet van dit kwartet, beklemtoont hij de onmogelijkheid tot verder leven en het toch niet anders kunnen...En toch gaat het om hetzelfde stuk, dezelfde conflicten, dezelfde taal

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Toch heeft deze 'culturele revolutie' indruk gemaakt op het theater en naast de onontkoombaarheid van een politieke vraagstelling bij elke nieuwe produktie, zijn er ook ensembles ontstaan vanuit die...Toen in 1970 Peter Stein en zijn equipe -- sceno-graaf Karl-Ernst Herrmann, dramaturg Dieter Sturm, acteurs als Bruno Ganz, Jutta Lampe en Edith Clever -- introkken in de Schaubühne, bestond van

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
een goor afkooksel van absurde humor en geestigheid (Mijnzoetje : 'Als ik dat toesta dan mag het huis instorten'. Het huis stort toch wel niet in, zeker...Toch kies ik absoluut voor oppositie omdat ik dat gezond vind...Toch kan je een groot publiek bereiken met een programma dat niet makkelijk is. Zijn wij dan elitair of mag ik eruit besluiten dat het publiek wordt onderschat

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Ik ben er van overtuigd dat Bruno Verbergt, de opvolger van Michel Uytterhoeven als programmator, in Klapstuk 89 een aantal voorstellingen samengebracht heeft die, stuk voor stuk, diepe indruk op hem...Plateis Bal-Iets C. de la B. Al blijf ik produktie-on-dersteuning de juiste keuze vinden, toch zijn de resultaten,op Quarere na, vrij problematisch en rijst meteen de vraag of Klapstuk als producent voldoende...De invloeden van contactimprovisatie zijn bij Mal Pelo duidelijk terug te vinden in het elkaar voorzichtige aftasten, het samen en toch op zichzelf zijn, het fragiele evenwicht dat moeizamer te

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Gerard Mortier heeft in de korte periode dat hij opdrachthouder was, veel aangepakt, veel tegenwind gekregen, veel betwistbare beslissingen genomen en ten slotte toch heel wat bereikt...die door sommigen in Vlaanderen nog wel goedgepraat werd (waarschijnlijk onder het mom : het is van ons toch, we mogen het eigen nest niet bevuilen), maar niet langer aanvaardbaar was...Met de steun van minister Dewael kon Mortier overgaan tot een reeks stappen, die toch wel uniek zijn binnen de Vlaamse culturele wereld

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
het Brown niet om emoties te doen, dan probeert ze de zintuigen van haar publiek toch scherper te stellen door contrasten aan te reiken en conventies te breken...een klein gebied en niet los te laten voordat de pijn verdreven is. Toch mag de mens, die in essentie een punt is, niet in de circulaire draaikolk komen van weer andere, omsingelende punten...Uiteraard konden we het niet geloven, want zoiets gelooft men toch nooit

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Toch tekenen zich hier en daar, op verwachte of onverwachte plaatsen, omstandigheden af die bevorderend lijken te werken op het ontluiken en ontwikkelen van een bepaalde artistieke stroming...Frankrijk - waar naast Parijs toch sterke impulsen kwamen uit Grenoble (Gal-lotta) of Angers (Centre National de Danse Contemporaine) - Vlaanderen (Brussel, maar ook Antwerpen en Gent) en in mindere...toch behouden ze hun officieel adres en appartement te Barcelona, waar ze elk weekend naar terugkeren

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Ik blijf Lanoye een uitstekend verhalenschrijver vinden, maar in zijn werk van langere adem, zijn theaterstukken en zijn romans, loop je toch wat verloren...parodie heeft willen maken, maar voor mij is het dat toch duidelijk geworden...Bruno Koninckx Wilde Lea door de Blauwe Maandag Compagnie

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Uiteraard, het blijven persmededelingen, maar toch..." Eenzame hoogten Verschaffel: "Als men nu de programmatic neemt zoals ze voorligt, dan kan men er drie blokken in onderscheiden...Lesage: "Er worden ook andere dan sentimenteel- esthetiserende voorstellingen gemaakt en toch kiest Bruno uitgerekend uit dat soort voorstellingen: Mudances, Nadir, Van Reusel, Fattoumi-Lamoureux...Daar zie je een niet-demonstratieve, maar toch bevreemdende lichaamstaal, terwijl wat ze wil zeggen daar zuiver gescheiden naast staat

Nr. 36, December 1991 • Inhoudstafel
Jonge, Paul Demets, Emil Hrvatin, Bruno Koninckx, Dieter Lesage, Jan Simoen, Frank Theys, Willy Thomas, Pieter T'Jonck, Maarten Van Steenbergen, Odette Thuysbaert, Bart Verschaffel, Dirk Verstockt Zetwerk en...56 In de Kroniek: Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser door STAN, Toch zonde van die hoer door Zuidelijk Toneel, Epiloog van de Eenzaamheid door Cie de Koe, Jules en Alice door


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK