Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Christopher Marlowes The"Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
rond The Massacre in Paris van Christopher Marlowe heel grondig gedocumenteerd...Marlowes tekst is pas te spelen vanuit een historische context, zo kunnen betekenissen ontstaan

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
1588) naar Christopher Marlowe (1564-1593), een produktie die vorig jaar op enige scepsis werd onthaald...Pathos en holle retoriek, die in Marlowes revolutionaire vrije verzen al eens om de hoek komen kijken, ruimden baan voor een redelijk spel, haaks op de waanzin en verwaandheid van de "doctor" en...Voor Faustus' overmoed gebruikten de Griekse tragedieschrijvers het woord "hubris" en tragisch is wellicht Faustus', althans in Marlowes versie, wanhopige einde

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
de inleiding bij haar vertaling van Christopher Marlowes The ]ew of Malta (1592) schrijft Elfriede Jelinek dat het hier om een onvervalst antisemitisch stuk gaat, omdat 'alle antisemitische...Ook argumenteert Jelinek dat Marlowes antisemitisme uiteindelijk het antisemitisme als fenomeen ontmaskert...Fassbinders geruchtmakende personage A. die de rijke jood wordt genoemd, is een heilige, wat heet een engel vergeleken bij Marlowes griezel Barabas


Development and design by LETTERWERK