Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Commission"Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Zo ontstonden er tal van groepjes, meestal rond één regisseur, die, nadat er een Commission Consultative du Jeune Théâtre was opgericht, met mondjesmaat subsidies kregen

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Aanvankelijk was dat via de Commission consultative du Jeune Théâtre, in 1975, die als opdracht had het ontstaan van een nieuwe theatertaal te stimuleren . De commissie beschikte daarvoor over 5% van...De Commission d'Aide aux Projets Théâtraux Deze commissie vervangt de Commission du Jeune Théâtre

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
De politieke machthebbers houden overigens terdege rekening met die diepgaande verandering, getuige de oprichting in 1975 van de Commission consultative du Jeune Théâtre, die de minister 'moet

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
De Adviescommissie voor Hulp aan Theaterprojecten De Commission consultative d'Aide aux Projets théâtraux trekt alleen projecten aan die tenminste een van de volgende vereisten vervullen

Nr. 61, Januari 1997 • Marleen Baeten • De kunst van het herinneren
Kentridge maakte deze film in 1996, toen de Truth and Reconciliation Commission in werking trad: 'The questions of collective or individual responsibility for the past were in the air


Development and design by LETTERWERK