Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Creon Antigone"Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Niet zo voor Ton de Leeuw: hij benadrukt Antigone als menselijk drama, maar vooral als sacraal spel...De enige soliste, Antigone, bevindt zich overigens niet tegenover de koren; alle personages zingen/ spelen hun eigen rol, maar er zijn haast geen confrontaties...Overigens, de vondst om de staatsmacht Creon voor te stellen als een massa goedgeklede managers, executives en consultants zoals ze te vinden zijn in elke city, was ook verhelderend voor de door Ton

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Antigone krijgt Eteocles een graf, maar zijn broer Polyneikes niet...Dat leidt tot de tragische maar ook politieke confrontatie tussen Antigone en de machthebber Creon...Op de scène keerde het verdrongene echter terug in het uitzinnige en verwoestende verdriet van Medea, Jocaste, Antigone, Klytaimnestra

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Maar wat voor Creon een politieke straf is, is voor Antigone een ontologische misdaad: de schuld van Polyneikes tegenover Thebe is van een totaal andere orde dan de verantwoordelijkheid die Antigone...Door zijn houding tegenover de vrouwen, en tegenover Antigone in het bijzonder, bespot Creon de oikos en de waarden waarvoor de oikos staat: het respect voor de familie, de bloedband, de doden, de...Antigone en, op haar manier, Eurydice vernielen op tragische wijze de oikos van Creon en daardoor hemzelf en zijn publieke wereld: 'breng me weg,/ weg van hier, weg, weg

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
De tragedie confronteert de helden die een politieke status hebben - Creon, Agamemnon, Jason - met de negatie van de politiek en probeert uit hoever de goden kunnen gaan in hun pressie op dat...Dat zegt Sophocles' Antigone bijna letterlijk, als ze de wet van Creon verwerpt: 'Want het was Zeus niet die dit voor mij heeft afgekondigd' - ze weigert zijn besluit, het verbod om haar broer te...Elke fysieke, concrete genegenheid dreigt het maatschappelijk bouwwerk aan het wankelen te brengen: van dit gevaar wordt Antigone zich in haar grafkamer bewust


Development and design by LETTERWERK