Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "DE GEÏLLUSTREERDE MUZIEK"Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Om al die redenen is de geautomatiseerde bankservice van de Raiffeisenkas voor u en uw gezin een belangrijk onderdeel van een prettiger toekomst: de "mooie morgen" die de Raiffeisenkas aan haar hele...Leuven 5121 Het adres van het Raiffeisenkantoor in uw buurt vindt u in de Gouden Gids onder de rubriek "Spaarkassen: stelt voor: - De daverende muzikale Theatershow van De...Nieuwe Snaar: FRAGMENTEN UIT DE GEÏLLUSTREERDE MUZIEK

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
1984 was de Pre-mio Italia, tot op vandaag de belangrijkste onderscheiding op gebied van radio-drama, aan de 36ste editie toe en Laenen werd de eerste Vlaming die voor de BRT met de luister spelprijs...De radio staat de gehele dag aan, staat vaak op zenders met alleen maar muziek - jarenlang op dezelfde - en popzenders zijn voor een iets ouder publiek onverdraaglijk geworden...de reportage, de sketch, enz... De eigen stijlmiddelen, de suggestie, de directe psychologische herkenbaarheid, de verkorte dialoog, de sprongen in ruimte en tijd, de taalcreativiteit, de pointe e.a.m

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
sterk op de studio van de choreograaf: dat is de plek waar de artiest voor zichzelf de optimale voorwaarden schept om nieuw werk te laten rijpen tot het maximaal zijn essentie kan behouden in de variabele...De passages in de toonmomenten die het meest neigden naar een 'voorstelling' met improvisatie, muziek en uitleg, waren het effectiefst in het inzichtelijk maken van de methodes en thema's waarrond...Immers, de kantine van het lab en de receptieruimte van het congres, waar de kern van dat debat ligt (en dus niet in de plaatsen van zijn formalisering zoals het congres en de vergaderruimte), liggen

Nr. 91, April 2004 • Elke Van Campenhout • De slang in de tuin van Eden:...
een documentaire over de wijkprojecten rond streetdance waaraan de Grupo de Rua de Niteroi deelnam, trekt Beltrao de Telesquat BRUNO BELTRAO/GRUPO DE RUA DE NITERÓI parallel...Als de muziek opklinkt, nemen de twee dansers plaats op het voorpodium en luisteren...Het punt waarop de nacht niet meer echt van de dag is te onderscheiden, maar de schrijver ook niet van de maker, de tooghanger van de denker, de helderziende van de blinde, of de pathetiek van de

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans • Geschiedenis van een exotisch cliché: Ontvoering, verleiding...
Het mooi uitgegeven en rijkelijk geïllustreerde boek beschrijft de fascinatie van de westerse opera voor het oosten, van bij zijn ontstaan in de zeventiende eeuw tot in het midden van de negentiende...De auteur heeft ook aandacht voor de ontwikkeling van de muziek onder invloed van het oosten, al was die invloed veelal eenzijdig (vooral traceerbaar tot de muziek van de Janit-saren, de Turkse...elitetroepen) en werd ze niet ondersteund door enige dieptekennis van de oosterse muziek: de wetenschappelijke ethno-musicologie komt pas aan het eind van de negentiende eeuw tot stand