Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Dat van Voltaire"Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Dat van Voltaire heeft, geloof ik, te maken met een fysionomische gelijkenis...Brecht als filter U zegt dat de DDR een beter theaterland is. Verklaart dat het succes in het Westen van enkele Oostduitse regisseurs: Karge/Langhoff Gosch,.. ? "Dat heeft te maken...Zoals de bewerking van de roman van Erik Neutsch Der Bau, dat was een opdracht van het Deutsche Theater van Berlijn

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een gezelschap, dat onder leiding van een regisseur dat prachtige eindmoment kan realiseren met het tergend traag neerzakkende doek, moet van zichzelf eisen dat de rest van de vertoning op datzelfde...Hopeloos achter de tijd aanhikkend, is het provinciaal bestuur van Limburg dat het nodig vond de gelijklopende tentoonstelling De Jaloezie van Gerrit Timmers, Peter van Velzen en Marijke Kraft...werd uitgenodigd lid te worden van de vzw GENOT, plus een kopie van de brieven waarin één of meerdere verantwoordelijken van het NTG zich uitspreken liever aan dat lidmaatschap te verzaken

Nr. 42, Juni 1993 • Tuur Devens • De grote infernale oerkont
Eerst het probleem van de vormelijke façade, de ontmaskering daarvan, én de ambigue houding daartegenover, want 'het ontmaskeren houdt niet in dat de mens zich van zijn masker moet ontdoen — want...zonder dat heeft hij geen gezicht—, je kunt alleen verlangen dat hij zich van zijn kunstmatigheid bewust wordt en er openlijk voor uitkomt...de scène van het heimelijk gesprek tussen de humanist Pico della Mirandola en paus Alexander VI over echte en onechte kinderen, over aardig gevonden worden en het geloof (op basis van Voltaire). Het

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
ontbijtgesprek van het kunstenFESTIVALdesArts dat de traditie van het schrijven tegen de fascistische tendens in Duitsland onderbroken is. Daarom vielen zij terug op teksten uit de jaren twintig en van Paul...Een saus van 'Gemütlichkeit' - een woord dat in geen Nederlandse vertaling adequaat kan weergegeven worden - die een ontploffing van het kruitvat in de kiem moet smoren...Men geloofde dat de kunst, door de orde van de (beeld)taal te wijzigen, in staat zou zijn om de structuur van de ervaring en dus ook de levensomstandigheden in het algemeen te veranderen

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
Heel lang van tevoren bedacht en nog veel langer van tevoren, neen, dat kan niet, heel lang van tevoren bedacht althans, en dan heel erg aangekondigd en aangeprezen, lang voordat het is gebeurd en...Maar al bij het zien van onze voeten onder het gordijn van het kleedkamertje, begon die man heel hard te schreeuwen dat het zo absoluut niet ging en dat hij weg zou gaan en dat wij eerst maar eens...Waarschijnlijk is dat de belangrijkste reden dat ik ooit zelf wilde gaan toneelspelen, niet dat het ooit anders had gekund, want het was van meet af aan duidelijk dat ik moest doen waar mijn vader mee

Nr. 64, Juni 1998 • Marleen Baeten • 'De kunstenaar schept, terwijl de criticus schaapt'
Trouw aan de opzet van Theater Zuidpool maakte regisseur Koen De Sutter geen docudrama, geen historische reconstructie van Cabaret Voltaire (Zürich, 1916 e.v...Bij momenten levert dat spannende poëzie op, zoals wanneer hij de Schwittersfragmenten die Wim Van Gansbeke debiteert, voorziet van een variante, puur voortbordurend op de klanken...De abstracte klankconstructie laat geen logische zingeving toe, maar vraagt van de luisteraar dat hij zich overgeeft aan de muzikaliteit van de tekstpartituur

Nr. 66, December 1998 • Gert Keunen • Het theatrale in de popmuziek
Niet verwonderlijk dus dat megaspektakels als die van Pink Floyd door de modale gitaarrocker op argwaan worden onthaald...Veel techno-artiesten maken daar handig gebruik van door gewoonweg een dat af te draaien...En zo komt het dat een concert van Portishead momenteel beter past in een rockomgeving dan in een dance-club, of zoals de recente video pnyc aantoont, in een intieme zaal zoals de Roseland Balhoorn

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
Iconoclasme Aïsja werd niet afgelast omwille van een bepaalde (onjuiste, profaniserende, choquerende,...) afbeelding van de jongste vrouw van de Profeet Mohammed, maar omwille van het feit dat...ondertussen was uitgegroeid tot een van de grote evenementen van het culturele jaar in Rotterdam, onder andere omwille van het intense publieke debat over kunst en multiculturaliteit dat in de nasleep van de...Hoogleraar islamitische studies Nasr Abou Zayd, die omwille van zijn te liberale interpretatie van de islam Egypte moest verlaten, stelt dat misschien wel de helft van de moslims zijn mening deelt dat

Nr. 108, September 2007 • Pieter de Buysser • The Attendant’s Gallery, het oor
Ik ging iedere dag een aantal keer van de tafel naar het venster en intussen werd ik gezijnd zonder dat ik er iets van hoorde of zag...De schoonheid van Sophocles troostte me, ik vond een luisterend oor bij Shakespeare en Voltaire...De waarheden van kunst en wetenschap, de politieke dromen en de erotische, de schilderingen van onze angsten en onze liefdes, die onnoembare schat aan duizenden jaren Europese beschaving groeide en

Nr. 111, April 2008 • Mark Deputter • Column: Bericht uit het buitenland
Het rapport van het Rekenhof stelt dat de stad failliet is en beveelt aan dat haar bestuur onder curatele van de nationale overheid wordt geplaatst...dat een gevolg van de uiterst kritische petitie die eind december werd gelanceerd door Vera Mantero en in de kortste keren bijna drieduizend handtekeningen verzamelde van artiesten en cultuurwerkers...het nagesprek lacht Tim dat we gedurende een half uur hebben zitten luisteren naar een Engelse simultaanvertaling van Engelse zinnen


Development and design by LETTERWERK