Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


128 document(en) met "Detail" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Ik was er specifiek mee naar Paul Peyskens gestapt omdat het een monoloog was en omdat hij iemand is met een grote aandacht voor tekst, voor detail, en samen met mij die zoektocht naar wat er in die

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Een ander detail is ook interessant: bij madame de Beaumont ziet de Vader eerst het kasteel van het Beest, met al zijn rijkdommen, en pas later de roos die hij voor zijn dochter plukt

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Het hele werk wordt met een grote zin voor het detail, voor het kleine uitgevoerd

Nr. 18, Juni 1987 • Mark Deputter • Mark Deputter
Zoals men een kijkspel beleeft: men weet niet wat er gebeurt, maar wordt door het detail gegrepen

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ook bij de andere groepen ('Vrijheidsplein' en 'Justitiepaleis' in Brussel) wordt menselijk gedrag in een sociaal milieu bewegingsanalytisch getoond: bij de ene blijft het bij oog voor detail en een

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
De aandacht voor het detail is bijzonder groot, maar dat belet niet dat de grote lijn, de adem die het stuk dragen moet, ook maar een ogenblik in het gedrang komt

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
met zijn gevoel voor het gestische detail duikt terug op in het zeer zuivere en uitgewerkte gestisch-mimisch repertoire van deze personages

Nr. 21-22, Mei 1988 • Ariane Mnouchkine bedekt de politieke strijd met...
Voorts valt ook bij L'Indiade weer de enorme zin op voor het detail als het erop aankomt om een zo geloofwaardig mogelijk fysiek beeld van die toch bekende historische personages te transfereren naar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Soms ligt dat in een detail

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Burgemeester Dat is een detail

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
ruimte (Herrmanns functionele pracht: zin voor detail tot in het absolute). Klaus-Michael Grüber, in diens anarchistische wildheid of kaalte, zorgde voor een sterk contrapunt in de repertoireopbouw

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Dat moet men echter als een weinig ter zake doend detail beschouwd hebben

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Dit is misschien slechts een detail, maar het zijn dergelijke verschuivingen ten opzichte van het theaterrealisme die recht doen aan een tekst die zich met dezelfde onafhankelijkheid tegenover zijn

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Een gevecht tussen optisch detail en mentaal persoon...Niet het detail blijft hangen maar waarvan het een teken is, de oppositie van tijd als natuurproces van verval en van historische cultuurtijd

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
herinner me het verhaal maar niet het jaartal ik weet dat het in de lente was ik weet dat omdat ik voor het eerst bloeiende magnolia's zag zo'n absurd detail dat men onthoudt...Paolina Jij steelt mijn herinneringen Giacomo Ik heb geoefend eindeloos geoefend ieder detail duizend keer herhalen beschrijven die ruimtes waar zitten de

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Kan je de etappes van het parcours dat je met deze jonge mensen hebt afgelegd, in detail beschrijven ?" Ik begin met een idee en dat durf ik dan niet uit te spreken, dat is een soort geheim...Een detail daaruit heb ik op het programmablaadje gezet omwille van de zachtheid en de tederheid van het gebaar dat ik daar zie

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
JJL: "Maar bij film kan je je permitteren zeer ver te gaan in het detail zonder in naturalisme te vervallen...De desillusie van Goethe was zo groot, dat hij, toen het oude theater in vlammen opging, geen enkele moeite heeft gedaan om zijn tot in detail uitgewerkte plannen voor een nieuw theater politiek door

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
Heeft dit te maken met het feit dat sommige auteurs tegelijk huisregisseur zijn van een amateurgezelschap (en hun regie in detail in de tekst willen inschrijven) of gaat het veeleer om het geloof

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
Een beperkt, maar tekenend voorbeeld van hoe een organisatie die haar band met dat waar het omgaat kwijtspeelt, haar misgroeiingen voortplant tot in het kleinste detail van haar dagelijkse realiteit

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Saillant detail : als de vampieren hun tanden in de hals van hun mannen stoten, vinden ze aders zonder bloed


Toon volgende resultaten