Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "Dramatische Studio" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Ik werkte als enige van de Studio in de KVS...Fons Goris van de Studio noemde dat missionarissenwerk...Hij geeft dramatische expressie aan de muziekacademie te Gentbrugge en op de sociale school te Gent

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Documenta is het herwerkte mededelingenblad van de VZW Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst en het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst van de RUG...Alleen bij het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst (Studio Herman Teirlinck) bestaat er een systeem van permanente evaluatie, waarbij de vier workshops gelijkwaardig zijn voorde evaluatie...Met uitzondering van de Studio, is de risicoloosheid bij de keuze van de examenstukken opvallend

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Acteren in de Studio is tonen dat je lef hebt, dat je kunt zingen en soepel bewegen...Inversie Op het eerste gezicht lijken de public-relations-voorstellingen van de Studio in niets op wat er te zien is in het dominante Antwerpse theater...De dramatische tekstuur ervan is rijk, vol actuele pointes, goede flauwe grappen en met een aardige kundigheid de motieven te suggereren en te omcirkelen eerder dan ze direct te verwoorden

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Heel het 'theaterkunstige' spectrum werd bestreken, van volkse komedies tot ambitieuze klassiekers en dramatische avant-garde...Het peil van de theateropleiding in Vlaanderen is bedroevend laag, ondanks de spektakelpretenties die de Studio Herman Teirlinck zich aanmeet

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Wie Vlaamse acteurs ondervraagt die tussen de oprichting in 1946 en 1979 lessen aan de Studio Herman Teirlinck volgden alsook aan het Gentse en het Antwerpse conservatorium, stuit steevast op haar...Van bij de oprichting van de Studio van het Nationaal Toneel, het huidige Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Herman Teirlinck, werd Lea Daan er aangetrokken als lerares bewegingsleer...zijn inderdaad de Lage Landen bij de Zee; 't was hier altijd Bewegingskoor, Studio van het Nationaal Toneel, v.l.n.r

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Vooreerst heeft Ronnie Commissaris, directeur van Theater Vertikaal, zich hier omringd met drie jonge mensen die verleden jaar samen afgestudeerd zijn aan de Studio...New York, op de tweeënveertigste straat, leidt hij één van de invloedrijkste acteurs-scholen van het moment (hij steekt de Actor's Studio, waar nochtans Ellen Burstyn directrice is geworden, aardig...de dramatische slotscènes van Amadeus dik-teert "Wolfie" zijn Requiem aan een schuimbekkende Salieri: "Third beat of the second bar, second beat of the third bar"... woorden die het hoogtepunt van de

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Pirandello wist het reeds: eenmaal geconcipieerd, houden dramatische personages zichzelf in leven...flarden van mythes verwerkt tot nieuwe, dramatische mythes...Deze is, net als Lee Strasberg van de Actors' Studio, oorspronkelijk lid geweest van het sociaal-georiënteerde Group Theatre dat in de jaren dertig "method acting" naar ideeën van Stanislavsky

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Onder Teirlincks impuls is in 1945 het Nationaal Toneel gesticht en daarbij horend de Studio van het Nationaal Toneel, de eerste en enige échte theaterschool in Vlaanderen...1961 nam Fons Goris het instituut van hem over (officieel in 1967 toen de Studio een Rijksinstituut werd). In 1986 zal de Studio 40 jaar bestaan waarvan 25 jaar o.l.v...jaren in de Studio als een 'voortgezette opleiding'. De bedoeling is via een nauwgezette trainingspraktijk 'de natuurlijke spelersgaven van het kind zorgvul- Boven: Studio Herman Teirlinck - foto

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
gekozen zijn, omdat de studio Herman Teirlinck in onze contreien voor dit soort spektakel de beste opleiding biedt...Ik heb nog lesgegeven in dramatische kunst, het was toen al zo...Daarnaast is er dan nog een NT Studio, waar onder leiding van Peter Gill nieuwe teksten worden gestimuleerd

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Studio's Onafhankelijk Toneel Een boekje over een groep die amper drie jaar bestaat, maar die in de zeer produktieve periode resoluut een eigen stijl ontwikkeld heeft, en zodoende genoeg...Het boek schetst de geschiedenis van het Onafhankelijk Toneel en Studio's Onafhankelijk Toneel, portretteert de verschillende leden van het gezelschap en probeert in een gesprek een "tussentijdse...een krachtige dramatische lijn, waarlangs andere acteurs hun personage meer hadden kunnen nuanceren en het tegelijk als actief onderdeel in de ontwikkeling hadden kunnen inpassen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het verloop van leiding en lesgevers in de conservatoria is vrij groot, zeker als je het vergelijkt met de stabiliteit die de Studio sinds zijn ontstaan gekenmerkt heeft...Aan de basis van acteeropleiding van de Studio ligt de visie van Herman Teirlinck op de vier culturen...Over de visie van Herman Teirlinck bij de oprichting van de Studio, zie Etcetera nr

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
ideeën aan de oppervlakte komen en opnieuw jonge radiomakers via dit medium dramatische mogelijkheden gaan onderzoeken...Maar het grote publiek, dat haalt het er toch niet uit, want dat heeft afluistersituaties die de vergelijking niet kunnen doorstaan met wat wij in de studio hebben...Het luisterspel is voor mij een vorm van poëzie en staat in het verlengde van het gedicht, verrijkt met dramatische elementen

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Wilequet en Julien Schoenaerts met regisseur Michel De Sutter in de studio - Foto BRT een behoorlijk aantal korte luisterspelen op...gericht is op documentaire of docu-dramatische produkties enerzijds, en het courante repertoire, dat vaak produkties in afleveringen bevat anderzijds

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het Studio Theater van Moskou voerde een typische klucht op, genre Tante van Charlie komiek, Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten - Regie Anne Teresa De...dramatische ontledingen van Jef

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Ik had alleen noch de kundigheid noch het doorzicht om het gevecht van dat individu met de complexiteit van de wereld in een dramatische structuur te gieten...Zijn laatste is De Navel geweest in 1984 door dezelfde KNS, tenminste wanneer we de twee korte stukken Cecile en Het Damesorkest door de studenten van Studio Herman Teirlinck in datzelfde jaar niet...Ik heb een lege studio en dansers

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
hetzelfde jaar gingen beide Tanghes naar Antwerpen, Karin werd tot de Studio toegelaten, maar van Dirk vond Fons Goris, na één dag zwaar audi-tioneren, dat hij "te geprofileerd" was voor zijn school...Toen dacht ik dat zo een koor toch wel een grote dramatische kracht heeft

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De zware muziek die in De Vrek over de dramatische momenten uitgestreken werd, of in Romeo en Julia nodig was om de emotionele onmacht van de acteurs op te vangen, moest plaats maken voor het...Deze opera is al bij al een klein stuk: drie zangrollen, een klein koor, een bescheiden orkest en een minimale dramatische actie...Onvolledig daarentegen is de redactionele commentaar die zich beperkt tot loftek-sten over de Studio die veertig jaar bestaat, over de KNS-menopauze, over Béjart die naar Lausanne verdween; en tot een

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
van klassieke en antieke stof, van mythische en filosofische thema's, het talige experiment, de afwijkende dramatische presentatie, laten hen toe het werk steeds opnieuw te interpreteren, om te spitten...De thematische densiteit en dramatische variëteit nodigen uit tot waaiervormige leespistes, een keten van vergelijkende studies: de litera-tuurklassieken en filosofische meesters zijn dan niet van de...Het Studio Theater uit Warschau maakt voor Medeamaterial een synthese tussen lichamelijke kracht en visionaire beeld-pracht: Müllers landschapsbeschrijvingen worden als reismetafoor uitgewerkt

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Rurale rites, religieuze ceremoniëlen, dramatische wedstrijden in de Dyonisia en Lenaia, middeleeuwse mysteriespelen, theatrale optochten, renaissancefestivals, worden daarbij in mekaars verlengde...dramatische kunst in Europa vermag en van de verschillende toneelopvattingen der grootste regisseurs van deze tijd...Studio: factoren die een écht festival zouden kunnen stofferen, maar "waar de h. Van Elewijck duidelijk geen flauw vermoeden van heeft

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
concentreerden ons vervolgens op de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12), het RITCS (Etcetera 14), de conservatoria van Antwerpen, Gent en Brussel (Etcetera 17) en de alternatieve cursussen in de...Onder filologen In Antwerpen ligt de focus op de opvoering, in Leuven blijft de tekst centraal staan maar hij wordt er op zijn dramatische mogelijkheden onderzocht


Toon volgende resultaten