Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


75 document(en) met "Eeuwige Scène" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Lees het interview met 'de eeuwige outcast van het Vlaamse theater' en het relaas van zijn omzwervingen in 1982...De redactie P.S, Plaatsgebrek noopte ons ertoe de aangekondigde artikels over De Nieuwe Scène {Moeder Courage) en over Toneelgroep Globe naar het volgende nummer te verhuizen

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Begrijpt u? Jeronimus In "Le Nombril" komt een scène voor... Gïoster Kijk, ik zie het zo: u praat eventjes ronduit, alle remmen los, over uw motieven... Jeronimus Om mijn vrouw Vera terug te...Jeronimus blijft geruime tijd alleen op de scène...Tijdens de nu volgende scène Juul-Fie verbrandt Birgit één na één de blaadjes) Fie Juul, luister naar mij

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Nu stond daar plots een oude, wankele man op de scène...anekdotische benadering van thema's of problemen, haast automatisch terechtkomt in de herontdekking van een klassiek repertoire, waarvan de zogenaamd eeuwige waarden en vragen omtrent de mens, met een vernieuw(en

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Tegelijk vertaalt het raam (zoals het oog in Woyzeck) de essentiële publiek-scène verhouding: het kijken...Maar ook de rots wordt door twijfels bezocht en wankelt: bij het einde van de scène komt de wand op hem af, vouwt de kamer toe, als een groot blad papier dat wordt omgeslagen...De dood is het eeuwige slapen, het graf is de rust

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Deze non-verbale scène wordt vier maal met steeds meer tekst herhaald Het tempo neemt daarbij toe...De eeuwige poolnacht treedt in, Michel...De eeuwige jeugd

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
De andere richting streeft meer naar een verwoording van algemeen menselijke, eeuwige, kosmische, metafysische gebeurtenissen en streeft een vereniging van mens, (al dan niet nieuwe) goden en natuur...De Duitse scène kon daarop niet meer reageren

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Wanneer de tenor zijn aria 'Un aura amorosa' zingt, lokt zijn gezang de beide meisjes terug de scène op, en geven ze zich volledig over aan de sensuele kracht van Mozarts muziek...Vooral als de twee minnaars (Jerome Pruett en Mikael Mel-bye) alleen op de scène staan, gaat het stuk wat slepen...Het centrum van de scène wordt uitzonderlijk door iemand ingenomen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
via dit decor, springt het in het oog dat het theater, wanneer het erop aankomt 'het sterven' op de scène te tonen, no'g slechts over een ouderwetse (19de eeuwse, begin 20ste eeuwse) taal beschikt...ook diegene die zich volledig geeft aan het gebeuren, met zweet in de handen en tot tranen bewogen mee-voelt met het lijden op de scène, en zo voorziet in de elektriciteit die soms tussen scène en...De scène is nu verlaten en via de geluidsband doet Hij ons verder het relaas van zijn tocht

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
je niet Daniel Paul onmogelijk deze scène waarom draagt U midden in Sachsen het uniform van een Frans officier De verpleger om je beter te kunnen neuken, Daniel Paul U mij verdwijnt...De verpleger treedt onmiddellijk af). 3. (Al gedurende de voorgaande scène is Sabine begonnen, luid te bidden). Sabine "Vóór je de echte vrede De stille godesvrede...Langzaam wordt het donker). Achtste scène In de volkstuintjes (Een zwoele herfstnamiddag in een volkstuintjespark in de buurt van Drenden in het jaar 1901

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Wanneer je 26 meter doek op de scène ziet, zijn er nog 154 meter achter de scène verstopt...Don Carlo - foto Michel Vanden Eeckhoudt Een nieuwe scène Waarom moet de scène van de Munt aangepast worden ? "Het is een kwestie van efficiëntie...Maar wanneer de scenografie verandert, zal de nieuwe scène die evolutie kunnen opvangen ? "Zeer groot kunnen de wijzigingen niet zijn : een helikopter die langs het dak op de scène landt, zal

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
En na jaren en jaren van steeds zwakkere en waterige imitaties stellen we vast dat we zelf de eigenste notie van een heilige scène verwerpen...het zo dat je uit die zin moet begrijpen dat het tijdperk van het titanische lijden voorbij is en dat we nu de eeuwige jeugd beleven...Het sprekendst gebeurt dit in een scène waarin Arjuna, op het einde van zijn eenzame reis tijdens de ballingschap, de Pasupata, het goddelijke wapen, ontvangt van Shiva

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
1585 is geen onderzoek naar de verhouding tussen geschiedenis en scène, en legt, behalve enkele algemeenheden, geen enkele band met het heden...historische stoet die op de scène van de Stadsschouwburg toevallig tot stilstand is gekomen...Er wordt aan de toeschouwer zoveel mogelijk pure toneelpret geboden: dat begint reeds bij het eerste bedrijf wanneer de scène wordt afgedekt door een immens schilderij van Cranach (als voorbeeld van

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Op die manier wordt de figuur geabstraheerd, gemystificeerd; worden ook de spelmogelijkheden van de rol drastisch ingekrompen, terwijl de figuur de hele tijd op de scène aanwezig wordt geacht...Wanneer Marlowe een raadsel opgelost heeft en vanalles meegemaakt heeft voelt hij zich aangegrepen en moe, maar zodra hij thuis is vindt hij de eeuwige rust terug...Ik heb dit beeld voor ogen gehouden en heb een dag van een vrouw gedroomd die als deze man is, die zo'n eeuwige rust aan het einde van een avontuur ervaart

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Philippe neemt afscheid van Paumier met een vluchtige kus) Bij gelegenheid vertel ik je welke rol je vader gespeeld heeft in de voorbije jaren, (beiden af) Scène 7 In de Pomme de Pin...Oorverdovend tromgeroffel; te midden van een hels lawaai trekken ze alten af) Scène 2 in het huis van de rechter Guérin, meer bepaald in de keuken...après-midi lorsque tous se reposent et se prélassent même les porteurs de vin cessent d'amener le vin - Scène 9 In de raadszaal van het stadhuis van Romans

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
elke scène waar het kind centraal staat lijkt men op eieren te lopen, omzichtig wordt er om de zaken heen gepraat...Een reusachtig bed beheerst de scène, tegen een donkere vuilgroene achtergrond met rotsmotieven, waarin een valse deur (niet De Deur) is uitgespaard...Maatschappelijke relaties en historische zin worden door het eeuwige proces van natuur en dood herleid tot rimpels in de tijd

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De zeven hoopjes stilte, de stomme slangen die over de scène glijden, laten zich hier ook gelden...Heel wat kinderen misssen echter de nodige theaterkijkervaring om te kunnen decoderen wat er zich op de scène afspeelt...Hij was 'een lange carrière' geworden en nu hij naar de Eeuwige Scène is vertrokken, zal ik hem missen

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Het maakt bijvoorbeeld al heel veel uit of een scène in verzen geschreven is of in proza...maakt er ongaarne een eind aan) FORTINBRAS KLAGE van Zbigniew Herbert (JIJ KOOS DE MAKKELIJKE WEG DE EFFECTIEVE STEEK / MAAR WAT IS DE HELDENDOOD VERGELEKEN BIJ DE EEUWIGE WAKE). Het lelijke cyclopenoog

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Ik vind die eeuwige klaagzang over dans in België zelf ook knap vervelende proporties aannemen, maar er zijn nu eenmaal vaststellingen waar men niet omheen kan...Icarus wentelt zich in het labyrint dat in het zand op de scène werd getekend, en illustreert aldus het menselijke gebrek aan verheffingsvermogen...het derde deel valt Icarus, wat gesymboliseerd wordt door het contact met het water op de scène

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
De kunstenaar als kind, clown, als eeuwige thuisloze die voortdurend rondhangt waar mensen zijn, maar temidden van hen zijn plaats niet meer kent...hierbinnen" van scène ? Hoe betrek je als acteur een dergelijke ontwikkeling in je acteren ? Hoe kan de scène in het aangezicht van een plots totaal veranderd wereldbeeld nog actualiteit, i.c...De souffleur zegt, leest een tekst die aan de scène, aan de acteur voorafgaat en waarvan de bedoeling, betekenis of intenties de scène en de acteur bepalen

Nr. 31, September 1990 • Heleen Verburg • Heleen Verburg
Als eeuwige kinderen rest er hen niet veel meer dan te wachten : "Ze roept ons wel...Gelukkig ben ik stervende, de trots Wie was dat ? de stervende Niet kijken ! de trots Wie was dat ? de oudste Het eeuwige eind is in zicht, de schrijver Was ze dat ? de stervende Ik...onder deze scène pakt de oudste de rest van de koffers uit, behalve die van de stervende) de trots Hoor je iets ? Ja, je hoort iets


Toon volgende resultaten