Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Ein Jupiter-Drama"Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Hier sitz ich,' besluit Goethe zijn fragment, 'forme Menschen/nach meinem Bilde/ein Geschlecht das mir gleich sei/zu leiden, zu weinen/zu geniessen und zu freuen sich/und dein nicht zu achten/wie ich...Prometheus maakt een mensenras dat op Jupiter geen acht zal slaan, wat schril afsteekt met de visie van Jupiter zelf, die al zijn schepselen slechts als een wormgeslacht ziet, dat het aantal van zijn...De rol goudpapier, die op het einde van uit de hemel van Jupiter naar de wereld van Prometheus neerdaalt, is wat te zeer een briljante vondst, om zich mooi in dit strenge spektakel te laten inpassen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Anders dan in de vroegere bewerkingen, herkent Alkmene Jupiter al vrij snel en na haar liefdesnacht twijfelt ze niet, als bij Kleist, aan zichzelf; haar onzekerheid en kritische blik gelden in de...Bovendien vormt het geloof in de kracht van de individuele eros, zoals die geïncarneerd is in Jupiter, vanuit marxistisch standpunt een meer dan controversiële these...Nichts ist gelost im Denken und Sein", besluit Jupiter, alvorens naar de Olympos terug te keren

Nr. 109, December 2007 • Christophe Van Gerrewey • Zeit: Gegenwart
Ein Jupiter-Drama, ‘in der dreizehnten Epoche der allgemeinen Begeisterung’ – in het dertiende tijdperk van de algemene begeestering, dat, als het meezit, ook morgen kan aanbreken...Ein Bühnenspass in drei Aufzügen, waarin de gesproken taal zich moderniseert omdat ze globaliseert: de personages van verschillende nationaliteiten steken elkaar naar de kroon door zo veel mogelijk...Ein Schauspiel für Weltverbesserer, omdat het toenmalige maatschappelijke fenomenen op de spits drijft en zo lichtjes belachelijk maakt


Development and design by LETTERWERK