Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Elsie de Brauw"Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
De acteurs (Elsie de Brauw, Betty Schuurman, Jeroen Willems, Weger Woudsma) springen bovendien heel creatief met deze verhevigde, korstige speelstijl om, zodat je ademloos...afkomst: de smalle loopbrug waar de acteurs op moeten doet denken aan loopplanken voor dieren, en de versteende biotopen in de vitrines lijken even doods, hard en tegelijk breekbaar als de opgezette hond van...De taal die gekozen wordt, dat geldt voornamelijk voor de eerste reeks namen, is beknopt, gebald, geconcentreerd: de tot paradoxon verhevigde stijlfiguur bij Muller, of de partituur van de stilte bij

Nr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • Gepassioneerd theater
Dora Van der Groen heeft de rol aan een vrouw gegeven (een verbluffende Elsie De Brauw) en hierdoor kan ze een erotische spanning opbouwen tussen man en vrouw: 'De actrice die de bode speelt, begint...Als de scène afgelopen is, staan de acteurs recht en vraagt Elsie De Brauw: ' Good...Ik zag het als het ogenblik waarop de acteurs uit hun rol stappen, en De Brauw, na haar prestatie die getuigt van een grote vrijheid en durf, nog even de steun van haar collega moet hebben

Nr. 44, Februari 1994 • Han Geurts • De aardse gaven van wijn en water
Pas via de ratio van de toeschouwer krijgt de voorstelling een emotionele werking en openbaart ze de chaos van de wereld...Bij hem gaat het andersom: de zompige atmosfeer is een emotioneel gegeven; het is voldoende extreem om de rationele acceptatie van de bizarre voorstelling af te dwingen en zo de verscheurende werking...Elsie de Brauw voert ze overdreven demonstratief uit, met schijnbare tegenzin en bewust gekunsteld, zonder echt te spelen

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Zo begint Herman de Coninck in De Morgen van 8 april 1994 zijn Gedachten op vrijdagavond, waarin hij vaststelt dat 'de krant die durft', De Morgen dus, Claus fêteert door op de eerste pagina van Café...Uiterste ruimtelijke en vormelijke stilering en een uitgekiend gebruik van licht (of eerder van duisternis) maken het soms overdonderende, soms overdone acteren van Elsie de Brauw wat vlak...Daardoor, en ook al door de vooral in het begin zeer ergerlijke toneeluitspraak van Steemans, gaat De Verzoeking na enig voordeel van de twijfel helemaal de mist in. Resten nog twee

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Bij de koningin (Elsie De Brauw) heeft hij geopteerd voor een bekakte toon, vreemd in zijn contemporaine herkenbaarheid...de koude autosloperij, waar hij voor deze opvoering zijn intrek heeft genomen, laat hij Elsie De Brauw in (ijskoud...De sprong in het water van Elsie De Brauw levert later sterke toneelbeelden op

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter T'Jonck • Peter Brook en de materialiteit van Becketts...
Zelfs in de schriftuur van de stukken zelf is er een uiterste precisie: de regie-aanwijzingen tussen de dialogen nemen bij elk volgend stuk steeds verder in omvang toe, tot de interpretatiemarges voor...gespeeld door Elsie de Brauw sterk af te vlakken, en het naturalistische decor te vervangen door een staalkonstruktie en een hoepelrok, brengt hij echter een abstractiegraad in het stuk die het concrete...Het blijkt er twee maal op uit te draaien dat men de uitdaging van Becketts teksten, om zijn worsteling met de woorden en de gebaren te herdoen, letterlijk te belichamen, niet kan negeren zonder de

Nr. 90, Februari 2004 • Loek Zonneveld • TIM: Tim Van Athene (Gerardjan Rijnders/ zt...
die in een groot landelijk dagblad (middels een interview met de makers) werd geafficheerd als het portret van de moordenaar van de populistische politicus Pim Fortuyn, Volkert van der G. Toen de...erven Fortuyn (niet de tweedehandsautohandelaars uit zijn politieke beweging, maar de biologische familie) bezwaar aantekenden en dreigden de premièrepret te bederven, bonden de theatermakers geschrokken...Bert Luppes, Chris Nietvelt, Elsie de Brauw, Frieda Pittoors, Jochen Balbaert, Dimitri Duquennoy, Peter Seynaeve, Jan Van Hecke

Nr. 92, Juni 2004 • (advertentie)
DE PROVINCIE ZEELAND (NL). DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE STAD GENT MET DE STEUN VAN DE HOGESCHOOL GENT HET MUZIEK LOD 0 WWW.HETMUZIEKLOD.BE 0 I N F O @ H E T MUZIEK LOD.BE...graaien met Elsie de Brauw, Aus Greidanus Jr...de jacht op het grote genot met_Pierre Bokma, Elsie de Brauw, Aus Greidanus jr

Nr. 95, Februari 2005 • 
Het mooiste wat een mens kan overkomen is iemand te vinden met wie hij zijn verzinsels kan delen Edda en Wodan wonen in de wolken, waar de lucht dun is en het hoofd duizelt - op de negentiende...spel_ Pierre Bokma, Elsie de Brauw, Aus Greidanus jr...en Frieda Pittoors tekst_Erik-Ward Geerlings regie Gerardjan Rijnders Antwerpen^ maart in Het Toneelhuis Hasselt_ 3 maart in Cultuurcentrum Dilbeek_12 maart in De Westrand Gent_6 maart

Nr. 105, Februari 2007 • Christophe Van Gerrewey • Het dubbele verlangen van het theater
Proust heeft het, precies op het moment van de voorstelling en dus van de totale realisatie van de theatrale werking, over de tussenkomst van ‘les radieuses filles de la mer’: ‘Elles se penchaient...Dat heeft veel te maken met het typisch postmoderne gegeven van ‘het verhaalin-het-verhaal’. Elsie De Brauw speelt in Opening Night de rol van Myrtle, die zelf de rol van Virginia speelt in het stuk...Het is zoals Umberto Eco schreef in het naschrift bij De naam van de roos, toen hij het had over de ‘postmoderne onmogelijkheid’ van de letterlijke liefdesverklaring en de mogelijkheid van het

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
Het ‘weer op te bouwen meisje’ (Elsie de Brauw) wil weerkeren in de tijd...De buitenstaander die des te scherper de overeenkomsten ziet tussen levensgrote opgeblazen foto’s van het rauwe stadsleven op de Kunstmesse en de buitenlandse keukenhulp waarmee de kunstverzamelaar...De realiteit van devloer–hethierennu–isimmersde realiteit van de mogelijke mislukking en de mislukking maakt de weg vrij voor de verbeelding

Nr. 113, September 2008 • (Advertentie) • (Advertentie)
NTGent produceert..VERGETEN STRAAT naar Louis Paul Boon | bewerking Koen Haagdorens & Paul Slangen | regie Johan Simons muziek Wim Opbrouck & Ron Reuman | spel Elsie de Brauw, Aus Greidanus jr


Development and design by LETTERWERK