Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


86 document(en) met "Esthetica" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
brengt, dat adembenemend reëel is, dat me ondersteboven gooit, dat me de keel dichtknijpt, dat me niet met rust laat, dat me gelukkig maakt, dat schijt heeft aan academische ethica, esthetica, phonetica en

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
En dat is de fout van het meeste theater: men velt een oordeel overeen bepaalde esthetica zonder zijn context te zien...Dat wordt dan een leeg theater en een lege esthetica

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Geregeld schrijft en houdt hij lezingen over esthetica en kunst

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een schijngevecht dat pas goed dubbelzinnig wordt doordat Fabre via het doorgeefluik Van Damme zijn werk uitvoerig laat omhangen met de zo gehate "salonmystiek, gesofisticeerde esthetica, retorisch

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Bittere ernst, oprechte twijfel, wanhopig berouw: direct herkenbare gevoelens, "levensecht" gemaakt door een effectvolle esthetica

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ludo Van Passel: "We willen geen esthetica of ideologie opleggen, maar proberen zoveel mogelijk invalshoeken aan te reiken waartussen ze zelf kunnen kiezen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Ook dat is bij ons ondernomen: weg met de esthetica, leve de boodschap

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Zombi ('88), de jongste produktie van Zotal Teatre brengt een totaal andere esthetica

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Ik zie in mijn herinnering begin jaren '80, een stuk opdoemen, dat Stijl heette, getekend Jan-Joris hamers, een stuk dat opviel door een ondraaglijk koele esthetica

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Welke invloed kan deze theorie hebben op de esthetica, zeker op die esthetica die zich traditioneel baseert op harmonie en evenwicht ? Naast de wanorde in de hemel stelt de chaostheorie ook de

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Een relevant onderzoek naar die spanningsverhouding zou kunnen wijzen op het gelijktijdig ontstaan van economie en esthetica in de 18de eeuw...Uiteraard zinspeelt De Grauwe met dit oordeel op een inzicht ontleend aan de receptie-esthetica...Want waar hij als econoom wil werken met producenten en consumenten, daar ondermijnt deze theorie uit de receptie-esthetica het schema van productie en consumptie

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
tragediedichters daaruit verbannen werden - en die van de verbinding tussen schoonheid en deugd in de esthetica van Kant en vooral Schiller...Schillers esthetische opvoeding De wijze waarop Syberberg teruggrijpt naar de esthetica van Schiller -zoals verwoord in diens beroemde traktaat-in-brieven Uber die ästhetische Erziehung des

Nr. 35, September 1991 • Ludo Verbeeck • De vijanden van Hans Jürgen Syberberg
Mocht deze aanpak aan de esthetica te kort doen, dan heeft Syberberg daar zelf ruimschoots aanleiding toe gegeven...Hij neemt het daar globaal op tegen wat hij de esthetica van de overwinnaars van 1945 noemt en die hij o.a...Maar ook hier doet men de idealistische esthetica van Weimar & Co onrecht aan, wanneer men ze, zoals Syberberg doet, radikaal tegenover de door die bril bekeken toch al verdachte moderne kunst opstelt

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
1980 nam het Ballet, onder impuls van zijn belangrijkstebezieler, Jorge Lefèbre, een neoklassieke stijl aan, geïnspireerd op de Béjartiaanse esthetica...De fascinatie voor de Ballets Russes bijvoorbeeld was altijd versneden met het verlangen om de beweging ondergeschikt te maken aan de esthetica; de ontdekking dat het lichaam een potentieel heeft dat

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
gaat in de esthetica juist om het interesse-loze...Maar evenmin als er nog een maatschappijmodel bestaat waarin maatschappijbeelden hun geldigheid of ongeldigheid kunnen hebben, bestaat er een esthetica van waaruit geoordeeld kan worden of iets mooi

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Een verstikkende mantel van Cultuur
Esthetica, dus

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Het tweede, het Théâtre Laboratoire Vicinal, doet zich van meet af aan op meer radicale wijze gelden vanuit een behoefte aan en een esthetica van de grensoverschrijding...Maar naarmate de esthetica en het engagement van het Théâtre du Parvis vorm krijgen, komen er meer en meer interne conflicten aan het licht

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
van een idealistische esthetica die het historische moment symbolisch veralgemeent en de geschiedenis wil opheffen in een totalitair Gesamtkunstwerk; een esthetica die zich politiek compromitteert door...tweede deel van Slotkoor een belangrijke rol speelt, is het sleutelwoord in deze theatrale esthetica

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Voor die nieuwe esthetica worden elementen uit de 'lage' volkscultuur gehaald, zoals het circus, de revue, de sport, het variété, de acrobatie, de beeldprojectie, de film, de krant, het sneltekenen...Parade werd indertijd als een schandaal onthaald, en ook de experimenten en de nieuwe vormen van esthetica met poppen bleven beperkt tot een klein groepje, zowel van...1989 Vlaamse achterstand nog niet opgehaald, wel schoorvoetend zoeken naar nieuwe esthetica; bij de produkties uit het buitenland blijft sterke vormgeving en het letterlijke ver-beeld-en

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
werkelijkheid stuit de regelmatige bezoeker van dansvoorstellingen echter vooral op heterogeniteit, op veelvoud en veelvormigheid, op een pluraliteit van stijlen, esthetica's, lichamen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK