Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Fascinatie voor Foucault"Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het is de uitdaging voor de moderne theatermaker om in een actuele vormgeving die kloof tussen universeel drama en "postmodern" bewustzijn (althans voor de duur van de voorstelling) te dichten...Een studiebeurs van de Nederlandse regering voor een schrijfcursus in New York scherpte zijn belangstelling voor film en televisiedrama aan...God staat voor de mensheid, voor liefde, voor alles

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • 'Elk mens kan slechts één keer zijn...
een opstel van Michel Foucault lees ik eenzelfde inzicht: "Met de dood voor ogen haast het spreken zich voort, maar ook begint het opnieuw, vertelt het over zichzelf, ontdekt het verhaal in het...Vandaar de fascinatie voor hetgeen niet afgebeeld kan worden, voor hetgeen geen vorm heeft: het sterven en de dood...Met de dood voor ogen betrapt het verhaal zichzelf, zoals Foucault zegt: "Vertwijfeld loop je door de kamer, herhaalt de zinnen voor jezelf; niet slecht gezegd

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Dat geldt niet alleen voor wetenschappelijke, maar ook voor artistieke en culturele fenomenen...haar angst plooit de gemeenschap zich op haar eigen territorium dicht en ontwikkelt een obsessie voor 'zuiverheid', die gepaard gaat met een irrationele haat voor alles wat vreemd en anders...Maar het is heel moeilijk voor hen om scenische beelden te vinden voor een onzichtbare wereld, want die beelden zijn niet aanwezig in onze dagelijkse ervaring en evenmin bewaard in onze levende

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Ik had voor mijn gevoel voor het eerst van mijn leven toneel gezien...Schillers pathetische verzoek om "gedachtenvrijheid" wordt opzij gezet voor een actueel pleidooi voor seksuele vrijheid, voor werkelijke liefde en erkenning van een vader voor zijn zoon...De pruderie en het macho-narcisme van Hyppolutos wordt visueel op de voorgrond geplaatst en verdubbeld: de afkeer voor zijn stiefmoeder loopt parallel aan zijn zichtbare afkeer voor een ouder wordend

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
tempo). Hierin maakt Hrvatin een erg interessante verbinding tussen de disciplineringstheorie van de Russische danscriticus Levinson en die van de Franse filosoof Foucault...Een dergelijk onderzoek zou uiteraard moeten gebeuren voor elk oeuvre en niet voor dat van Fabre alleen...Hrvatin verbergt in dit boek niet zijn 'uren van bewondering', maar hij slaagt er toch in een boeiend vocabularium te scheppen dat nuttig is voor het werk van Fabre en voor de dans- en

Nr. 71, Maart 2000 • Erwin Jans • De honden van King Lear
De fascinatie van Stanner Frank Vercruyssen voor de maatschappijkritische zwarte rapmuziek en zijn politiek engagement in voorstellingen als Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser en One...Pieters verwijst meer dan eens naar denkers als Foucault, Bataille, Lyotard, Jameson, Barthes, Zizek en hij doet dat terecht want in hun werk zitten waardevolle inzichten voor de theatertheorie...Maar hij verwijst nergens naar auteurs die de laatste decennia bezig zijn geweest met het ontwikkelen van een (post-)moderne woordenschat voor drama en opvoering en voor de complexe verhouding tussen

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • De autobiografie en de kunst van het...
Hier was zowel plaats voor experimentele dansvoorstellingen, als voor de eigenzinnige talkshows van Pierre zelf, waarin het publiek getuige was van een deels spontane, deels opgezette ontmoeting van...een fascinatie voor de taal die zich letterlijk tot beelden transformeert, en het opzoeken van een heel eigen tussenveld tusssen improvisatie en choreografie, waarin de danser zoekt naar een samenvallen...onze gesprekken hebben we het in het bijzonder over Tart du déplacemeut'. Voor Eros, c'est la vie ging Rubio de confrontatie aan met de biografieën van een aantal kunstenaars, die voor hem als

Nr. 98, Januari 2005 • Jeroen Versteele • Het theater volgens René Pollesch
Pollesch’ fascinatie voor maatschappelijke tendensen draait voor een groot deel rond machtsstructuren, en de manier waarop hiërarchie en traditie in menselijke gedragspatronen zijn ingebakken...Schröder opent wel de grenzen voor buitenlandse kapitaalstromen en consumptieartikelen, maar investeren mag alleen maar in Duitsland zelf: dat spreekt zichzelf toch tegen...Zijn manier van werken is zo bepalend voor het uiteindelijke script, dat Pollesch bijzonder huiverig staat tegenover andere regisseurs die met zijn tekst- 1 De Italiaanse

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
mijn Fascinatie voor Foucault...Volgens Badiou is de basis van de hedendaagse ethiek, het culturalisme, niet meer dan een toeristische fascinatie voor de veelvuldigheid van zeden, gewoontes, geloofsopvattingen, enz...Het culturalisme is voor hem een vorm van banale sociologie die de rechtstreekse erfgenaam is van de koloniale verwondering voor de ‘wilden’. Diversiteit maakt voor Badiou deel uit van iedere situatie


Development and design by LETTERWERK