Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Fonds voor de Podiumkunsten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Het soort theater dat wij brengen, heeft als meest typische karakteristiek een onmiddellijke toegankelijkheid naar een zo breed mogelijk publiek: ook voor de niet-kenners, de mensen zonder specifieke...Uit die harmonie van zo'n ensemble van menselijke individuen kan er iets uitzonderlijks tot stand komen dat heel specifiek is voor de podiumkunsten en dat ook zeer sterk overkomt bij het publiek...En Parijs lonkt ook voor Bourdet: hij ensceneerde in het hoofdstadtheater een Fin de Partie van Beckett die bijna voor een rel zorgde toen de auteur weet kreeg van het roze licht waarin Bourdet het

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
januari). Het eeuwige probleem van de te late uitbetalingen wil de SP oplossen door de oprichting van een Fonds voor de Betoelaging van de Toneelspeelkunst, zoals dat al bestaat voor o.a...Laatste opvallende vernieuwing: uit de Raad voor Podiumkunsten, de opvolger van de R.A.T...De Keersmaeker, Jan Lauwers, Josse De Pauw,...) kunnen verder werken: zij hebben teveel ervaring... De Raad voor Podiumkunsten -- wie kan er nog inzitten

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
1979, een decennium nadat het systeem wat tomaten te verduren had gekregen, leek de situatie voor de podiumkunsten in Nederland ingrijpend veranderd te zijn...De belangrijkste festivals voor dans, het Holland Festival en Springdance, plaveiden in de jaren tachtig de weg voor de publiekswaardering van Trisha Brown, Pina Bausch, William Forsythe, La La La...Om er aanspraak op te kunnen maken, moest iedereen, rijp en groen, zich wenden tot het nieuw opgerichte Fonds voor de Podiumkunsten

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Herwig De Weerdt bijvoorbeeld heeft de intentie om een jongerenvoorstelling te maken, maar de praktijk zal moeten uitwijzen voor welk publiek de voorstelling is.' Ook Marc Verstappen pleit...Ook Barbara Wyckmans ziet een aanvullende taak weggelegd voor de bestaande academies voor woord, voor beeld, voor muziek...Naast een uitbreiding van de projectenpot - wat tevens een verrijking zou betekenen voor de podiumkunsten voor volwassenen - is het logisch dat de betoelaging van de zogenaamde kinderkunstencentra

Nr. 68, Juni 1999 • Pieter T'Jonck • Portretten
Deze heeft beloofd een Max Wildiers Fonds op te richten, voor de wetenschappelijke ontsluiting van historische archieven, maar ze aarzelt met het formuleren van de precieze opdracht...De reden voor dat laatste ligt voor de hand: het is o.a...Een analyse van de receptie van het werk draagt bijvoorbeeld de titel Het buitenlichaam en is voor Van Imschoot slechts een opmaat om vragen te stellen bij de criteria en de wijze waarop artiesten het

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
Voor de ene is het al sponsoring en mecenaat wat de klok slaat, voor de andere moet de kunst zichzelf leren bedruipen...Kijk, je betaalt hier minimaal 11 gulden voor een theaterticket en als je alle kosten erbij rekent, betaalt de overheid gauw 150 gulden bovenop elk ticket; voor de opera is dat iets in de orde van de...Els Baeten (auteur) Een uitgebreide studie van de beleidsinstrumenten van de Vlaamse overheid voor de uitstraling van de cultuur in het buitenland

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Een wiel met haakjes
De lucht werd in de magazijnbalg geblazen en die zorgde er langs een ingenieus systeem voor dat de druk constant bleef...Tot ik twee jaar geleden van het Fonds voor de Podiumkunsten een opdracht kreeg om een stuk te realiseren met als werktitel Jericho...Dit is voor mij de manier om de schotten tussen kunst en leven weg te nemen

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Goossens: Het was een statement voor iedereen: voor de mensen in de kunstensector die het geld in handen hebben, voor iedereen die wilde nadenken over de esthetiek van wat wij op het podium...Vroeger was de artistieke productie ook maar voor een minderheid van de bevolking, maar ik heb de indruk dat er een groter continuüm was in de beeldvorming...de jaren ‘60 was de sociaal-cultureel werker iemand op een breukvlak: hij zorgde voor een integratie in de welvaartsmaatschappij, maar wel als kritisch vertegenwoordiger ervan

Nr. 85, Februari 2003 • Loek Zonneveld • Anatomie van een toneelhit: Cloaca (het toneel...
Achter in de programma- en tekstboekjes staat: 'Het Toneel Speelt wordt gesteund door Ministerie van OC en W, Fonds voor de Podiumkunsten, Bondgenoten van Het Toneel Speelt' (bondgenoten zijn...het centrum van de handeling van Cloaca staat Pieter (Pierre Bokma), de homoseksuele ambtenaar die zijn passie voor het werk van Willem de Kooning (tijdens zijn studie kunstgeschiedenis) heeft...De mooiste tekst van de voorstelling is ook voor Pieter, en klaar- blijkelijk heeft de regie ervoor gekozen daarmee alles af te ronden (en de door Maria Goos bedachte, vrij larmoyante

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Mijn samenwerking met Anne Teresa De Keersmaeker voor dit project (Monoloog van Fuiniyo Ikeda...) lag tevens aan de basis van de video Ottone, Ottone/ 1991 (ATDK: long shot...Videolepsia maakte ik voor Antwerpen '93 (Johan van Heddegem was er verantwoordelijk voor de audiovisuele kunsten). Guy Cassiers vond het effect van de dia's, waar ik een draaiende sluittervoor gezet...De Verenigde Staten van de podiumkunsten Mijn groot discussiepunt met Peter Missotten betreft het subsidiëringsmechanisme van de podiumkunsten als model voor de ondersteuning van de

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • De onzichtbaarheid van de mediakunstenaar
Dat is niet de schuld van de podiumkunsten, maar van een jarenlang gebrek aan degelijke en structurele ondersteuning voor de mediakunst...Peter Missotten) De podiumkunsten blijken de favoriete plek te zijn voor artistieke grensonderzoeken, en lang niet alleen voor mediakunstenaars...De meeste mediakunstenaars staan voor de keuze tussen de context van de beeldende kunsten en die van de podiumkunsten

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
Kurt Melens is dramaturg bij Het Toneelhuis, lid van de Bijzondere Advies Commissie poëzie, essay en theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren en initiatiefnemer van het Schrijverspodium...bij SKaGeN) en als dansrecensente (voor de krant De Morgen). Voor Etcetera coördineert ze de boekenrubriek...rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Abonnementenadministratie Etcetera

Nr. 88, September 2003 • (personalia)
Als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen bereidt hij een doctoraat voor rond abjecte theatraliteit aan de Universiteit Antwerpen...Hij is lid van de Bijzondere Adviescommissie Poëzie, Essay en Theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren en samensteller van de Podium Schrijversgids...bij SKaGeN) en als dansrecensente (voor de krant De Morgen). Voor Etcetera coördineert ze de boekbesprekingen

Nr. 91, April 2004 • (advertentie)
colloquium als ideeënsupermarkt voor de brede sector van de professionele podiumkunsten...Neem contact op met Ilse Thienpont, ilse@vti.be, www.vti.be WERKBEURZEN VOOR PODIUMJOURN A L I S T I EK Het VTi en Sociaal Fonds Podiumkunsten ondersteunen het werkbeurzensysteem van...Individuele journalisten die een project willen realiseren inzake podiumkunsten of muziek dat ongebruikelijke hoge kosten met zich meebrengt of zo tijdrovend is dat de normale honorering van redactie

Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Het uitgangspunt om eerder voor de artiest dan voor de aard van het werk te kiezen, moet politiek radicaal zijn geweest toen mainstream theaters de kritiek van het zogenaamd 'alternatieve' circuit...niet-commercieel werk, waarbij de onafhankelijkheid van de kunstenaar wordt afgemeten op de maat van a room of one's own (zoals Virginia Woolf ooit de noodzakelijke voorwaarde omschreef voor een vrouw om...het een voorwendsel voor het tonen van 'bijna iets', dat de ambities van de kunstenaar veroordeelt tot de graad van klein werk, en daardoor van bij het begin noodzaakt tot zelfrelativering

Nr. 96, April 2005 • Ive Stevenheydens • 'Het wordt tijd om de tautologie achter...
Maar voor de ondersteuning van de Belgische artiesten zou het allicht wel praktischer zijn...etcetera Tot slot: wat vinden jullie van de nieuwe media-experimenten in de podiumkunsten...de jaren tachtig maakte ze voor de Belgische (RTBF) en Franse televisie (FR3) een reeks revolutionaire videowerken die verschillende vectoren van het medium deconstrueerden

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Nieuwe mediakunstenaars aan het woord
Voor de sectie podiumkunsten en nieuwe media werkt Dirk De Wit, initiator van het Digitaal Platform, samen met onderzoeker Kurt Vanhoutte en het Vlaams Theater Instituut...publicatie over de nieuwe media workshops die CARGO in 2004 heeft georganiseerd voor het Vlaams Audiovisueel Fonds...onderzoek uit voor iDeA Rits/VUB (2004-2005). De Filmfabriek (p. 18-21) De Filmfabriek bvba, opgericht in 1994, is een productiehuis voor films, videoinstallaties en video's waarachter een

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
De overheid doet dan voor een stuk aan risicodeelname met mogelijk upside potential wanneer de productie hoge inkomsten genereert, waarbij dan vaak (wegens de 'kostenziekte') toch nog een deel van de...De conclusie van toekomstige investeringsanalisten lijkt voor de hand te liggen: het 'produceringsproces' (zeg maar de voorstellingenreeks) is bij de podiumkunsten door zijn niet-industriële karakter...de superconcurrentiële mode- en designmarkt is vernieuwing immers nog veel meer dan bij de (gesubsidieerde) podiumkunsten een unique sellingproposition waartegen het voor een vrije theaterproducent

Nr. 106, April 2007 • Ive Stevenheydens • Meeting Points 5
onbelangrijke delen van de wereld’. In de beeldende kunsten manifesteert zich dat misschien nog sterker dan in de podiumkunsten...de weinige instellingen die op de barricades wil staan voor hedendaagse kunstenaars uit die regio’s. Met een waaier aan activiteiten wil YATF de mobiliteit van hedendaagse kunsten en artiesten binnen de...De laatste jaren is er veel aandacht voor de Noord-Zuid relatie, maar wij maken een programma dat in de eerste plaats een lokale dynamiek wil stimuleren

Nr. 111, April 2008 • (Etcetera) • De Gebeurtenissen
De Morgen, 23 januari) • In de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds (vaf) wordt de bestedingsverplichting voor televisieseries geschrapt...Abattoir Fermé krijgt de prijs voor podiumkunsten...Voor zijn bijdrage aan de realistische beeldvorming over Afrika krijgt de KVS de eerste Spiegelprijs, een initiatief van het Fonds Patrick De Spiegelaere en de vzw Wereldcentrum


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK