Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Georges Bataille"Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Zijn vertrekpunt is het motto dat Strauss aan de tekst laat voorafgaan en dat ontleend is aan het oeuvre van Georges Bataille: "Als ik in het hart van de angst een bevreemdende absurditeit zachtjes...De betekenis van dit vreemde 'schedeloog' van Bataille, en de betekenis ervan voor de Trilogie wordt pas duidelijk wanneer het geïnterpreteerd wordt tegen de achtergrond van "het verbond tussen zien

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Het is een tekst over liefde en verlangen, maar niet in hun romantische betekenis, veeleer in de betekenis die de Franse filosoof Georges Bataille aan de erotiek gegeven heeft : de erotiek als een...zijn studie De tranen van Eros becommentarieert Bataille de foto van een publieke marteling van een Chinees...Gezien op 20 juni in Nieuwpoort-theater, Gent Les Fourberies de Scapin (Théâtre des Amandiers-Nanterre Foto Georges Méran Festival d'Avignon 1990 Sedert 1985

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De grens De Franse denker Georges Bataille heeft zich diepgaand beziggehouden met de problematiek van het (verdwijnen van het) offer en de consequenties daarvan voor de gemeenschap...Bij Bataille heeft het denken over de grenzen van de mens en over de dood van het goddelijke geresulteerd in een herbepaling van de sacraliteit in onze cultuur...Bataille gebruikt voor deze ontmoeting de term 'communicatie', die hij omschrijft als dat 'vernietigende proces van openbreken van het in zichzelf geslotene, waarbij dit een deel van zichzelf verliest

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
cultuurwetenschapper te zijn noch het werk van Georges Bataille te kennen om te beseffen dat het laten vervloeien van kardinale grenzen, het herstellen van een continuïteit waar een cultuur breuken of cesuren aanbrengt en

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Kamermuziek Wijlen Georges Adé noemde Kopnaad in Wie schrijft die blijft (29-3-92) een 'tekst voor kamermuziek'. De fontanel ziet hij als een motief voor de gespletenheid die de mens kenmerkt...De Franse filosofen die zich met dat Duitse probleem bezighouden hebben het ook over de Sade gehad: Blanchot, Bataille, Lacoue-Labarthe

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
De gewelddadige wereld van Georges Bataille schemert door

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
Snakesong, Le Pouvoir (Leda). Daar klonk een flauwe variatie op thema's van Georges Bataille - het mislukte mensenoffer, telkens weer herhaald - geforceerd en dus vals diepzinnig

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
bij populaire figuren als Georges Bataille, Heiner Müller (die de Hamletmachine schrijft om Hamlet te vernietigen) en nog zo vele anderen...ficties ontzenuwen of, in de woorden van Bataille, 'op het spel zetten'. Hier komen we op het terrein van de speler die afweegt welke verhalen op welk moment tegen welke dienen uitgespeeld te worden...Het vaak zinloze, redeloze handelen van de spelende mens opent volgens de Franse filosoof Bataille een ander perspectief, een grens van het weten

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
zoals Georges Bataille ooit aanreikte, zijn de contouren constitutief voor haar inhoud en elke grensoverschrijding is dan ook vernietigend of dodelijk voor wat het omlijnt...Bibliografie Georges Bataille (1991) De tranen van Eros...Georges Bataille (1991) Les larmes d'Eros

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
Voor het middendeel, Le Pouvoir (1995), schreef Lauwers een sterk door De tranen van Eros van Georges Bataille beïnvloede tekst...Zo verteld bezit de voorstelling een tamelijk banale inhoudelijke inzet, ook al is die in het werk van Bataille verankerd...En dit existentiële 'Niets', dat Bataille zo koortsachtig in De innerlijke ervaring heeft pogen te beschrijven, laat zich niet temmen, laat staan uitdrijven, door het hardop te bespreken, te

Nr. 66, December 1998 • Peter Anthonissen • Genotvolle wonden
Marilou Mermans (1998), Driezens Onder de vuurblauwe hemel (1998) naar Georges Bataille en Michel Grodents Ars Amatoria (1998) naar Ovidius...Driezens remedie is dan weer zeer onepisch (en in de ogen van sommigen misschien onethisch). Zoals bij Georges Bataille, Jean Genet of de latere Bernard-Marie Koltès, vinden zijn hoofdfiguren soelaas...Voor Onder de vuurblauwe hemel, zijn bewerking voor vier acteurs van de roman Le bleu du ciel (1935) van de Franse schrijver en filosoof Georges Bataille (1897-1962), gaf Driezen de regie deels uit

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
Op meer dan een plaats in dit artikel ben ik schatplichtig aan deze studie over Georges Bataille...Spel, geweld en ethiek bij Blanchot, Bataille en Levinas, in: Annelies Schulte Nordholt e.a

Nr. 69, Januari 1999 • Jan Ritsema • Voor jou, voor jou en voor ons
Toen had ik een boek in de hand, Manet door Georges Bataille, en ik hoorde iemand zeggen: alle vrouwen van Manet hebben de uitdrukking alsof ze willen zeggen: ik weet waar je aan denkt...Bataille, Blanchot, Celan, Rimbaud, Hughes, Nietzsche, Malraux en Godard nog een keer

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
Een prachtig voorbeeld van dit fenomeen is Georges Batailles novelle Histoire de l'oeil uit 1928...Vanuit het oog construeert Bataille enkele ketens van associaties, op basis van vorm en nabuurschap, maar ook klank, bijvoorbeeld oeil-oeuf...De novelle zelf blijft een briljant stuk literatuur: Georges Bataille, Histoire de l'oeil, in Oeuvres Complètes I. Premiers Ecrits 1922-1940, Parijs, 1970, pp

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Onder de titel Een politiek van de verijdeling schreef Laurens Ten Kate een opstel over gemeenschap en politiek bij Georges Bataille en Jean-Luc Nancy...Rondom Georges Bataille, Acco Leuven/Amersfoort, 1997 14 Jean- François Lyotard, Heidegger en 'de joden', Kok Agora, Kampen, 1990, p. 69

Nr. 88, September 2003 • Thomas Crombez, Wouter Hillaert • Theater van de verwondering: Tracedia Endoconidia Societas...
Castellucci gebruikt de woorden van Georges Bataille: het kunstwerk zou behoren tot het domein van 'het kwade'. 'Het werk van de kunstenaar is een werk dat niet bestaat, een belachelijk werk, een werk


Development and design by LETTERWERK