Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Getroffen Geraakt"Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
geen vrijkaartjes konden krijgen Ze waren te veel getroffen door de afwezigheid van kwaliteit in het vorige spektakel van HTP, Scènes/Sprookjes...De strakke zuiverheid van het begin geraakt hierdoor naar het einde toe zoek...Elke nieuwe theatergroep krijgt het gevoel dat, als hij daar niet binnen-geraakt, er geen enkele hoop is op roem of erkenning

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Zelden heeft hij zo sterk de essentie van een tekst getroffen...Pas als de emoties losbreken en hij uit zijn evenwicht geraakt, zal hij ook lichamelijk een groter repertoire aanspreken

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Blanka Heirman ziet als Koningin Elizabeth haar kroost uitgemoord en is in een paar goede ogenblikken een echt getroffen moeder...dan de cultstatus geraakt is: wie één show gezien heeft weet meteen al hoe de volgende geconcipieerd is, en de talrijke kleine vondsten kunnen daaraan niet verhelpen

Nr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
Tot we buiten adem geraakt zijn, moe van het wereldverbeteren, ontgoocheld over een mensheid die zich duidelijk niet meer voor ons alavondlijke enthousiasme interesseerde en van binnen een tikkeltje...moet het moderne theater ons psychisch ontroeren door ons binnen te leiden in het puinlandschap van een door racisme en onverdraagzaamheid getroffen mensheid, door ons, Brecht vergeve het mij, zo hard

Nr. 40, Februari 1993 • Marianne Van Kerkhoven • 'Hoe klein zijn deze bloemen'
zat er heel snel daarna een vlugschrift van het Vlaams Blok in de brievenbussen van de getroffen straten...En werd die 'Vlaamse kern' (zo die al bestaat) niet even sterk geraakt/aangeraakt in Charles De Costers in het Frans geschreven Ulenspiegel als in het' Vlaamse' Geuzenboek van Louis Paul Boon

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Als je aandachtig deze twee boeken leest, en daarbij nog even je kennis van de historische feiten opfrist, moet je getroffen worden door het verband tussen deze twee totaal onafhankelijk geschreven...probleem niet geraakt

Nr. 50, Juni 1995 • Dirk Lauwaert • Het schot in de spiegel
Zijn vraag om voortdurend geraakt te worden is onmenselijk...Vandaag is de vraag van de kritiek in het hart getroffen door een fatale uitdaging, die van de kwantiteit

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
rita Ik was laatst Erg getroffen Door het woord sereen richard Gewond...rita Getroffen Geraakt Zo'n woord dat precies klinkt Als wat het betekent Zo'n woord dat met zichzelf Samenvalt Zo zou ik ook willen zijn richard Sereen

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
51 toont Marianne Van Kerkhoven zich getroffen door dezelfde politieke gevoeligheid die ze haar werk in het vormingstheater wou meegeven...duidelijkheid van het conflict: wanneer je als toeschouwer niet door de problematiek geraakt wil/kan/wenst te worden, blijft er voor de verbeelding enkel een mager skeletje over

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Ze toont zich vooral getroffen door de egalitaire werkverhoudingen in Frankfurt enerzijds, door de productieve inzet van video en andere high tech anderzijds...Wat mij als socioloog altijd het meest heeft getroffen in persoonlijke observaties van artistieke werkverhoudingen of in verhalen van dansers of acteurs, is de manifeste ambivalentie van de relatie...Voor een dansliefhebber, en a fortiori voor een blad als Etcetera, houdt Ballet across Borders echter een andere, tevens cruciale vingerwijzing in. We zijn zo onderhand gewend geraakt, niet

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Nu zijn we er natuurlijk zo langzamerhand aan gewend geraakt om hedendaagse kunstuitingen op de meest onverwachte plekken aan te treffen, tot in Watou toe...Precies deze verwarrende tijdsknoop is een hoogst betrouwbaar symptoom van instemming, goedkeuring, fascinatie,... kortom, van 'getroffen worden'. Andere duidelijke signalen, zoals het verlangen om de

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
Het gaat om een aaneenschakeling van tragedies die zo goed als alle Rwandese families getroffen heeft...De meest objectieve onderzoekers in het wetenschappelijke en journalistieke milieu zijn het er ondertussen, na ruim zes jaar, wel over eens geraakt dat ook de huidige Rwandese machthebbers

Nr. 74, December 2000 • Loek Zonneveld • Gedemilitariseerde zone
Epiloog: scène uit Mooi van Gerardjan Rijnders (1996) Rita: Ik was laatst erg getroffen door het woord sereen Richard: Gewond...Rita: Getroffen Geraakt Zo'n woord dat precies klinkt als wat het betekent Zo'n woord dat met zichzelf samenvalt Zo zou ik ook willen zijn

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Opera zou er plots niet zo tijdloos meer uitgezien hebben, maar betrokken geraakt zijn in een massaconsumptiecultuur die maar al te zeer haar historische bepaaldheid toont...een derde lezing van het gebeuren blijft de kijker echter niet meer veilig aan de zijlijn van een allegorisch beeld staan, maar wordt hij rechtstreeks in zijn aanspraak op een autonome blik getroffen


Development and design by LETTERWERK