Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Grote Capitulatie"Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
de traditie van Frie-drich Schiller die, na de grote desillusie van de Franse Revolutie, ook waarschuwde voor een al te enthousiaste vertaling van 'natuurlijke' vrijheidsidealen in praktisch politiek...Het denkpatroon van Syberberg over kunst zoekt aansluiting bij twee grote tradities van de westerse cultuur: die van het utopische samenlevingsproject sinds Plato's Republiek - hoewel met name de...Eerst hoor je een chaotische impressie van de oorlog èn van de gevolgen ervan - zelfs wat rock & roll, de cultuur van de overwinnaars - en als de geluiden van de capitulatie (de radio-fragmenten zijn

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal zegt over cynisch': 'schaamteloos en ongevoelig'. Rijnders' werk is stellig één grote studie in schaamteloosheid...Vergelijkbaar met de 'lange woede' zoals die wordt besproken in de scène Het Lied van de Grote Capitulatie uit Brecht's Moeder Courage en haar kinderen...Zonder zijn jaren bij Globe te willen marginaliseren, kan worden beweerd dat de acht vruchtbare jaren in Eindhoven zijn te beschouwen als één grote aanloop, een zoektocht naar zijn theatrale

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Kijk maar naar het gemiddelde publieksbereik, enkele grote kleppers niet te na gesproken...Agamemnon: ‘Jullie laten zien dat jullie kunnen eten/ zoals grote kinderen...Maar in Red Rubber Balls, door Verhelst zelf gedefinieerd als een ‘binnenlichamelijk stuk’, wordt gesteld dat het lichaam een leugen is: ‘Het licht na de dood is een even grote leugen als het lichaam


Development and design by LETTERWERK