Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "Hitier voor" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Tabori haalt er anders ook zijn neus niet voor op: sex noemt hij de "structurele metafoor voor drama" en in zijn versie wurgt Medea haar ex-man tijdens een laatste kus...Ik zou slechts een vergoeding geven voor het transport, voor hun verplaatsingen en maaltijden, opdat ze die niet van hun werklozensteun zouden hoeven te betalen...het origineel volledig opzij gezet en verminkt werd, onherkenbaar is. De interpretatie staat nergens centraal; het origineel wordt slechts als kapstok gebruikt voor Elvis of voor weet ik veel wie

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Fabre keert de rollen om: in de 'kunstwereld' wordt van kunst gewoonlijk verwacht dat zij geld opbrengt zoniet voor de kunstenaar, dan toch voor de galerij en de belegger...Niet voor niets echter op het einde verkoopt Fabre 'het werk' in het openbaar, jammer genoeg voor een magere 20 dollar...Fabre zelf is opgeleid aan het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten en aan de Academie voor Schone Kunsten, beide in Antwerpen

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Voor mij is het hoofdprobleem dat er nog altijd geen universele geschiedenis is. Herinner je de beroemde rede van Hitier voor de industrieclub in 1932, waar hij vulgair-marxistisch beweerde dat de...Ik had een tekst geschreven voor een conferentie in New York over postmodernisme, waarin het woord 'privilege' voorkwam in de negatieve betekenis die het voor ons heeft: je hebt iets ten koste van...Voor de Amerikaanse vertaler was dat een onoplosbaar probleem, omdat het woord 'privilege' voor Amerikanen altijd iets positiefs is. Dat heeft ook te maken met het puritanisme: een privilege is iets

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Je weet gewoon wat voor klerezooi dat daar was en wat voor verschrikkelijk doel dat diende, maar als vorm, als stijl was dat niet slecht, niet dom...Er is bijna geen mogelijkheid voor het toneel om de produkten anders te verspreiden...Het gaat wel steeds om de vraag: waar staat het theater dan precies, in wat voor situatie, wat voor kenmerken heeft het, wat is de functie ervan

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Brialmont speelt Schrebers Moestuin
Dit laatste ging zo ver dat hij een aantal apparaten uitdokterde die de lichaamshouding moesten corrigeren: een 'Kopfhalter' voor het hoofd, toestellen voor de rug, enz...Het Brialmonttheater koos voor de versie van Suter omdat die zich minder concentreerde op de gevolgen van een opvoedkundig systeem, maar veeleer bijna universeel het conflict toont tussen een individu...Vooral de laatste scène, waarin Suter wou aantonen dat achter die lijdende mens een kleine Hitier verscholen zit, vond hij te lieflijk

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
Als Thomas Bernhard ook voor deze voorstelling maar niet dwars gaat liggen...de Duitstalige landen bestaat een traditie van de publieke "Lesung": een auteur leest voor uit eigen werk...Bruyn en Bert André, voor de bewerking van Ödön von Horváths Geschichten aus dem Wiener Wald (1931) huisdramaturg Pavel Kohout en voor de vertaling hiervan Walter Van Den Broeck

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Dat Waechter ten slotte ook de zoektocht naar sponsors prioritair stelt voor zijn komende directie, belicht nog maar eens de ware motieven voor de volop aan de gang zijnde directeurscaroussel...De cirkel staat bij Ta-bori voor "de ideale, democratische communicatievorm" en zijn huis wil niet in de eerste plaats een thea-ter-produktiecentrum zijn, maar veeleer een trefpunt "voor mensen die...slechts in tweede instantie voorstellingen produceert, zonder dwang of tijdslimiet; een stuk komt voor het publiek als de groep ermee klaar is. Dat was voor het eerst het geval in mei jl

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Een studiebeurs van de Nederlandse regering voor een schrijfcursus in New York scherpte zijn belangstelling voor film en televisiedrama aan...En ik ben blij dat ik voor dit stuk de Staatsprijs gekregen heb en niet voor een van mijn volksstukken...God staat voor de mensheid, voor liefde, voor alles

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Na 1967 kon je voor deze basiskennis omtrent het artistieke leven in theatervlaanderen terecht in het Theaterjaarboek voor Vlaanderen, nu Vlaams Theaterjaarboek: je vindt er alles netjes gecatalogeerd...Te weinig toch voor wie zich in het theatergewoel wil wagen, voor wie er niet bij was en het wil leren kennen, voor wie fossielen niets zeggen...Ik werk gratis voor mijn levenswerk, voor TIL

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Nog steeds was er minder publiek voor die serieuze stukken dan voor blijspelen, maar als ze maar flink doorproduceerden kwamen er toch voldoende mensen die die belangrijke stukken wilde zien...Zowel in het grote als in het kleine circuit waren de ontwikkelingen stormachtig, voor het grote circuit gold dat in negatieve, voor het kleine in positieve zin...Dat betekende voor hen onbetaald overwerk, maar als ze affiniteit hadden met die theatermakers hadden ze dat er graag voor over

Nr. 34, Juni 1991 • Heiner Müller • Bloed in de Schoenen
Iedereen verstopt zich, ééntje moet wachten Met het gezicht tegen een boom of een muur Met de hand voor zijn ogen, tot de laatste Zijn plekje had gevonden, wie ontdekt werd Moest om t'hardst rennen...Zij verhalen over de angst van de kinderjaren : Hans en Grietje, voor stiefmoeder op de vlucht, raken de weg kwijt in de supermarkt...Ik wou hem helemaal voor mij alleen

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Tafeltje links vooraan voor Jansen, tafeltje rechts vooraan voor Roofthooft en achteraan drie stoelen voor Jimenez, Cassini en Seghers, die deze enkel verlaten voor één van hun schaarse interventies...Richard Everzwijn is dus geen stuk voor Shakespeare-getrouwen, wel voor liefhebbers van Claus' puntige en lichamelijke taal...Ik zou de sfeer van Potter beschrijven als lief en schattig, kinderboeken van voor de Nieuwe Politieke Golf voor jeugdigen, zoals die in het post '68 tijdperk ontstaan zijn

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Wie de esthetisch ge-idealiseerde mens (of de samenleving, of de natie) als richtsnoer neemt voor praktisch politiek en ethisch handelen, die bereidt de mislukking voor, of erger nog, de terreur: dat...opperste wet van het Duitse nationale leven moeten zijn, en respect voor verdragen het fundament voor internationale betrekkingen...De 'Wirtschaftswerte' van Joseph Beuys, zijn collectie bedorven eetwaren op een roestig rek, dat hoeft geen tegenbeeld te zijn voor de verloren gegane tijd waarin mensen de natuur dankten voor de

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
En het is tegelijk ook een promotie voor blijvend zoeken naar het uitwissen van testamentaire begrippen als 'volwassenentheater' en 'kindertheater', naar de mix- up van kunstdisciplines, technieken en...kader gecreëerd voor het tijdperk waarin dat allemaal gebeurde, zodat het ergens in het ijle blijft hangen, hopend dat de jongste generaties nog perfect weten waar Hitler voor stond...De wisselwerking tussen de pianomuziek voor hem en de Afrikaanse drums voor haar die zonder moeite voodoo-rituelen oproepen, vloeit naar het einde toe consequent en geheel vanzelfsprekend over tot

Nr. 40, Februari 1993 • Paul Goossens • Het belang van het belangeloze
Iedereen die bij ongelijkheid revolteert, wordt dan geconfronteerd met de vraag of er zich geen andere, socialere bestemming opdringt voor dat weinige geld...Het is een heel onevenwichtig gevecht, want het 'belang van het belangeloze'. Zoals er geen alternatief is voor de democratie, is er al evenmin een alternatief voor de cultuur, want het...Toen werd in München de tentoonstelling Entartete Kunst geopend en boven de werken van Chagall, Kandinsky, Klee, Lehmbruck, Kokoschka en zoveel anderen had Hitier rode kleefbandjes laten plakken, met

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
Forsythes dansers, stuk voor stuk schitterende lichamen die over enorm veel technische bagage beschikken en bij wijze van spreken de hele dag door zouden kunnen dansen, laat hij eenvoudigweg lange...Een derde lijn grijpt met enkele solo-voorstellingen voor geliefde acteurs op basis van vroege theaterteksten terug naar de jonge Fabre, en neemt onderweg enige bruikbare verworvenheden mee...Toen dat uiteindelijk toch werd gedaan, bleek voor sommige toeschouwers het kijkplezier danig vergald te zijn

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Mein Kampf of de ontsnapte acteur
Hij komt er achter dat Hitier geen kunstenaarsziel heeft en dat zijn talent op een volledig ander terrein ligt...als Hitier vroeg hij een totaal andere speelstijl...Reeds eerder had Smits in regie van Ignace Cornelissen getoond dat hij een zeer zuiver instinct heeft voor het zeggen van teksten

Nr. 53, December 1995 • Inge Arteel • Wie heeft Ödön von Horväth gezien?
Horváth kiest bewust voor wat hij het 'Bildungsjargon' noemt, een samenraapsel van gemeenplaatsen, clichés, citaten, holle frasen waarmee de personages onbewust hun innerlijke drijfveren en hun gebrek...Veelzeggende en beklijvende beelden zijn dit voor de uitzichtloze, statische vicieuze cirkel van het leven waarin de personages gevangen zitten...Ook hier symboolbeladen skeletbouwsels: een metershoge roetsjbaan die als aanleiding van het slecht afgelopen avontuurtje van Karoline als een letterlijk struikelblok voor het geweten de hele tijd

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Ik ben ervan overtuigd dat Freud, voor wie metaforen zeer belangrijk waren, kanker beschouwde als een metafoor voor het fascisme...Mensen als Nagy, Gorbatsjov, Dubcek hadden een besef van zending, van verantwoordelijkheid voor hun land en voor de mensheid...Hij is namelijk blind voor tragiek, blind voor het irrationele

Nr. 54, Februari 1996 • Heiner Müller • Manifest
dit confrontatie-denken voor het schrijven, voor het ensceneren steeds nodig...Ik heb angst voor mijn eigen schaduw...Beckett is voor de theaterkunst eerder te vergelijken met de plotse daling van het geboortecijfer door de pil


Toon volgende resultaten