Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Jacques Derrida Wat"Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Bij eenzelfde tekst en eenzelfde muziek heeft Chéreau zich afgevraagd wat er emotioneel bij de personages veranderd is, en deze verandering wordt steeds getoond...De toeschouwer onderkent wel het principe (il faut que ça bouge), maar hij kan nooit voorspellen wat er met de licht hysterische personages gaat gebeuren...Het gebaar geeft mij telkens aanstoot, niet omdat het gedachtenloos maar wel omdat het gevaarlijk is. De lieve lezer zal wel merken dat ik wat gepassioneerd word, maar dat komt omdat de utopische

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Emil Hravtin, Fabre-kenner uit Ljubljana, zag Sweet Temptations en de monoloog Zij was en zij is, zelfs en schreef er een essay over, een eerste versie van wat een hoofdstuk zal worden uit zijn...Jacques Derrida schreef dat "het theater ontstaan is uit zijn eigen verdwijnen...wat men ook kan toeschrijven aan La Mariée mise à nu par ses Célibataires, même van Du-champ

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Reyniers • Tien Cunninghams cadeau voor één Meg Stuart...
Jones wil zich daarmee afzetten tegen wat hij high white art noemt: 'Het beste voorbeeld daarvan is Merce Cunningham: afstandelijk en koel, losgekoppeld van zijn sociale context...Dieter Lesage schrijft in Tmesis 2 (1992) dat de Franse filosoof Jacques Derrida na een reeks seminaries rond het thema Manger l'autre door zijn studenten op de korrel werd genomen omdat hij 'met geen...woord gerept had over hetgeen men in dat verband zou kunnen zeggen over de hongersnood in de derde wereld'. Derrida verontschuldigde zich beleefd, maar liet 'zich tegelijk de opmerking ontvallen dat hij het

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
Het nam vaste vorm aan in choreografische gewoonten toen het nog in de vroege zestiger jaren door Jacques Derrida beschreven werd...Als de kamer niet in onze tijd bestaat omdat hij in ons geheugen bestaat, wat is dan de tijd van ons geheugen...De danshistoricus Mark Franko schrijft: 'Dans, die opgebouwd wordt uit de herinnering aan wat niet is en er ook nooit was, activeert onbestaande sociale ruimten._ Intrigerend, die herinneringen aan

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
En men kan vermoeden dat ook heel wat toeschouwers gaandeweg almaar hogere verwachtingen gingen koesteren, zowel aangaande de progammering als inzake het onthaal of het zaalcomfort...Deze gedachtegang zet welhaast automatisch aan tot een 'deconstructivistische' kritiek in het spoor van - vooruit dan maar - Jacques Derrida's analyses van 'de metafysica van de aanwezigheid'. Maar...Nodig is veeleer een niet aflatende 'mogelijkheidszin' (dixit Musil in De man zonder eigenschappen), een immer veranderende, 'nomadische' sensibiliteit die 'wat kan' (financieel, technisch

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Nu en dan noteert de dagboekschrijver wat impressies of ideeën, beschrijft hij wat hij die dag heeft gedaan of laat hij zijn dagboek weten dat hij niets te vertellen heeft...Vanaf het begin van de jaren vijftig wordt het voor Mauriac weer wat rustig, wat hem de tijd geeft terug te blikken en zich te bezinnen over het door hem afgelegde traject...Vanaf het begin van de jaren tachtig wordt deze veelheid aan autobiografische publicaties vergezeld door een aantal meer theoretische vertogen (van auteurs als Lyotard, Derrida, Bourdieu en Foucault

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
wonderbaarlijk' gebruiken, dan overlapt hun eigen perspectief met dat van de reactie van het publiek op wat ze gezien hebben...Het is in zijn aanwezigheid altijd al een 'acte de mémoire',12 zoals Jacques Derrida in verband met de beweging van de schilder gesuggereerd heeft...Europe No.23 (1999), 12-17, 16 11 Laurence Louppe, Poétique de la danse contemporaine, Brussel, Contredanse, 1997,72 12 Jacques Derrida, L'autoportrait: mémoires d'aveugle et autres ruines

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Wat Sierens hier verwoordt, is de singuliere subjectieve geste eigen aan de moderne kunstenaar...Jacques Derrida). Homi Bhabha, Grensoverschrijdingen: kunst in een tijd van multiculturele interpretaties, in: Kans of verrijking...Gedachten over theater, cultuur en politiek, PassePartout Publications, Utrecht, 1998 Jacques Derrida, Over Gastvrijheid, Amsterdam, Boom, 1998 Rasheed Araeen, Waar

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
tussen die twee momenten ligt wat de 'moderniteit' genoemd wordt...Zij is nachtelijk (...)', aldus Jacques Derrida in een commentaar op Hegel". Het snijpunt van het conflict tussen deze twee wetten is de dood...Op het einde van het stuk, nadat zij de nieuwe bruid van Jason en haar eigen kinderen heeft vermoord, keert ze zich tot Jason: 'Wat mij betreft, ik ga naar Athene,/ waar ik onderkomen vind bij koning

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
Jacques Derrida formuleert het als volgt: telkens wanneer het om iets 'tussen twee' gaat, om een verbinding van wat schijnbaar gescheiden is, zijn er spoken in het spel en is er nood aan een...Maar net zoals het spinsel is het spook datgene wat 'tussen twee' ligt, het duidt het onzichtbare aan, datgene dus wat meer is dan de som van zijn delen...Op een vruchtbare manier gold voor deze ruimte wat Derrida aanduidt als de gemeenzame noemer van het spook van het communisme wiens rondwaren Marx tot uitdrukking bracht, en Hamlets ontmoeting met de

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
14 Edward Bond, Saved, London, Methuen Paperback, 1987, p. 7-8. 15 Gianni Vattimo, ‘Een spoor van een spoor’, in: Jacques Derrida, Gianni Vattimo & Hans-Georg Gadamer, God en godsdienst...20 Jacques Derrida, ‘Geloof en weten’, in: Jacques Derrida, Gianni Vattimo & Hans-Georg Gadamer, id...24 Jacques Derrida, ‘Geloof en weten’, id

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Het tweede bel icht haal ik uit de vloedgolf aan krantenartikels die in Vlaanderen verschenen naar aanleiding van wat met recht een relletje mag heten, met zowat drie weken lang media-aan-dacht, in de...De normatieve evaluatie van de linguïstische evolutie is echter niet zo belangrijk; wat belangrijk is, is de vaststelling dat ze bestaat, en dat de inhoud van het woord 'censuur' bijwijlen erg flou...Zie ook de beruchte discussie tussen Jacques Derrida en John Searie over dit onderwerp, die onder meer in het tijdschrift Clypli werd gevoerd (nrs

Nr. 87, Juni 2003 • Alice Chauchat, Vera Knolle • Een aantal gasten over Performance*: Een gesprek,...
Je kan niet niet constant de tolk van je actie zijn, laat staan van wat je zegt of doet, ook omdat je niet echt kiest wat je vertolkt...Een performance is ook altijd iets wat verschijnt voor een getuige, wat de mogelijkheid van toezicht en beoordeling inhoudt...Het moet op een of andere manier relateren aan zijn tegengestelde, zoals "Wees een winnaar, geen verliezer", s Jacques Derrida Wat is een succes als de mogelijkheid van de ongelukkige keuze zijn

Nr. 101, April 2006 • 
Vanuit filosofische hoek werd tijdens de voorbije decennia een alternatieve visie op kunstparticipatie bepleit die de spreekwoordelijke lelijkheid van nogal wat moderne en actuele kunstwerken wél...Lyotard actualiseerde) over Jacques Lacans notie van het Reële als 'traumatisch', tot de beschouwingen van de late Jacques Derrida over 'het spoor van andersheid' of het radicaal differente...nog: kunst herinnert ons aan iets dat we liever vergeten -wat we dan ook doen, behalve in onze relatie tot het geslaagde kunstwerk

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
huidige participatiepolitiek wil de kunsten opzadelen met wat ik een informeel electoraat noem, waartegenover de kunsten zich impliciet dienen te verantwoorden...wat te denken van de vele niet-culturele betekenissen waarin het woord gemeenschap vandaag, al dan niet overdrachtelijk, wordt gebruikt...Derrida, Jacques, Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation, 1966, Seuil, Parijs

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić, Daniëlle de Regt • Zo veel om te vragen...: De toekomst...
Natuurlijk zijn er ook stemmen die ernaar streven om terug te winnen wat zij zien als essentieel of specifiek voor het theater ten opzichte van andere kunsten, iets wat we volgens hen een halve eeuw...Daarbij zal de persoonlijke ervaring van de toeschouwer centraal staan, wat leidt tot nieuwe vormen van theater, cross-overs, installatiekunst...De interactie tussen wat er gebeurt en wat de toeschouwer denkt, is onmiddellijk, zonder mediatie


Development and design by LETTERWERK