Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "KJT-gebouw" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het kindertheater wordt stiefmoederlijk behandeld maar doen de groepen dat zichzelf niet aan ? Brialmont en KJT hebben de structuur van grote theaters en vervallen in goedkope, gemakkelijke dingen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
voor KJT, KNS, Meir), Ria Verbergt (zelfstandig ontwerpster, o.a

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Sommige groepen zien af van gast-acteurs (Arena, KJT o.a

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Met onmiddellijk succes opgevoerd door Limburgse amateurkringen, nu ook overgewaaid naar het KJT

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
En ook de KJT-produktie is een hit

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Hertstraat 7, 2100 Deurne, 03/325.17.77) KJT (Koninklijk Jeugdtheater) Het 'eerste vaste beroepsgezelschap voor kinderen en jongeren in West-Europa,' zoals Van Impe (Over Toneel) trots meldt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Voor het seizoen 1983-84 paste de stad voor KNS en KJT - het gebouw van de stadsschouwburg en zijn technisch personeel inbegrepen - respectievelijk 83.385.000 en 56.357.000 fr

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Het KJT speelde tussen 1970 en 1982 zowat 9 stukken van het Gripstheater...Grips heeft dus voor het KJT wel een bron aan teksten opgeleverd: nederlandstalige jeugd-probleem-stukken bestaan er haast niet en sinds 1974 is het KJT toch wel gewonnen voor fantasiestukken die niet...Wat scenische vormgeving én het werken mét kinderen betreft, bleef de Gripsinvloed nihil, vooral dan omdat hun specifieke theatrale vereisten door het KJT ontkracht werden in functie van de zaal die

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • De visie van een architect op theater
Dat hield echter in dat er voor een periode van 3 à 4 jaar onderdak moest gevonden worden voor KNS en KJT

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Een strikte toepassing van de voorschriften inzake brandveiligheid leidde tot de sluiting van én de Bourla, én de Huurschouwburg, én de Vlaamse Opera: KNS, KJT en KVO stonden ineens op straat...Een grondige en dus jaren durende verbouwing van de Bourla (of van de Huurschouwburg) werd niet opportuun geacht: waar I zou men ondertussen KNS en KJT huisvesten...bespeelden KNS en KJT samen de Bourlaschouwburg

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
de burgemeester van Antwerpen, de direkteurs van de drie Antwerpse stedelijke gezelschappen (KNS, KJT, MKT) en van vakbondsafgevaardigden, verklaarde Minister Poma dat het MKT in aanmerking zou komen

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Antwerpen is politieke invloed in de keuze van theaterdirecties structureel nog directer: niet een Raad van Beheer maar de gemeenteraad zelf stelt de directie aan zowel van KNS als van KJT (en recent

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Turnhout a) De RAT adviseert om KNS, KVS, NTG en KJT tc erkennen als A-gezelschap : KNS - Antwerpen De RAT is ontgoocheld over een pro grammat ie zonder eigen profiel...KJT « Antwerpen Het KJT vervult getrouw zijn opdracht door het brengen van veelzijdig theater voor kinderen, conclusie : aanpassing

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Uit "Over theaterstukken (en brokken)", KJT Makisien, jg.2, nr.9

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Wie de huidige subsidiëringscijfers echter naast die van het vorige seizoen legt, stelt vast dat door de vermindering van de KJT-subsidie en door het afschaffen van de toelagen van Schooljeugdtheater

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Dan hadden ook het Mechels Jeugd Theater, de jeugdafdeling van het MMT, en het Antwerpse KJT (één van de drie gesubsidieerde jeugdgezelschappen, goed voor 37 miljoen frank, naast het Speeltheater van

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Toch lijkt de subsidiëring van één KJT tegenover 14 andere groepen niet in verhouding te zijn: van de povere 11 % van het totaal krijgt het KJT 78 % en de overige 14 samen 22%. Jan Verbist: "Dat...Dient het KJT zijn produkties niet gerichter te diversifiëren...Zonder het KJT, of met een afbladderend KJT, wordt het recht op jeugdtheater ondermijnd

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
persoonlijke herinneringen aan veertig jaar KJT door Toon Brouwers

Nr. 24, December 1988 • Klaas Tindemans • Chris Lomme: "Ik heb een tweede adem...
Maar je zit meteen met lastige praktische problemen, zoals het gemeenschappelijk technisch kader van de KNS en het KJT

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Niet zozeer vanuit artistieke ij delheid -- "wat we zelf doen, doen we beter" -- maar omdat het Vlaamse kindertheateraanbod (een bijna niet reizend KJT, en drie Gentse kleine groepen) sowieso veel te


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK