Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "kampen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Dit centrum zou echter evenveel te kampen hébben met de tegenstellingen tussen de administraties

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
De hulpverleners Artiesten kampen met een groot schuldgevoel

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Niet alleen de eerste pioniers van de moderne dans kampen met het probleem van de opvolging

Nr. 53, December 1995 • Peter De Jonge • Een zacht memento van alle verdrukten
Schmidts lot staat voor het lot van alle slachtoffers en uitgeslotenen: 'Dat herinnert aan vandaag, aan de vluchtelingen die ook in kampen terechtkomen...De vreemdelingenhaat en alle mensen die net

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
van diezelfde Primo Levi, wellicht het meest indringende, aangrijpende relaas dat over een verblijf in Auschwitz en over de waanzin van de kampen geschreven werd

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Op een congres over stad en planologie in april van dit jaar aan de Rijks Universiteit Gent beweerde de Newyorkse architect Richard Plunz dat alle grote steden kampen met ongeveer dezelfde problemen

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
geëngageerd theater vroeg of laat mee te kampen krijgt

Nr. 59, Maart 1997 • Christoph De Boeck • Politiek theater?
Vervolgens geeft ze de drie 'tijdloze' paradoxen waar 'het politieke theater van welke historische periode dan ook' mee te kampen heeft

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
kampen heeft met een onwrikbaar structureel probleem in het danslandschap, met name de quasi ondoordringbare tweedeling in top en basis

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
de kampen, de culturele iconen) hun geschiedenis 'her-inneren' en gedenken

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
Voor zover het sowieso mogelijk was diegenen die het niet meemaakten een besef van het leven in de kampen te geven, wilde hij berichten hoe het daar was geweest

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
kampen heeft

Nr. 63, Maart 1998 • Peter Anthonissen • Ontmoeting op de pijngrens
Die bijna maniakale drang naar accuraatheid weerspiegelt de wanhoop van een nieuwe generatie om met het ontstellende gegeven der kampen om te springen, nu het aantal nog levende getuigen zienderogen

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Produceren in een groot huis - 2
Op een schaal als die van het Zuidelijk Toneel, het ro Theater of het ntg heeft iedereen daarmee te kampen...Vele gezelschappen kampen met dat soort groeiproblemen

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Rond 1950 had je, internationaal gesproken, twee kampen: enerzijds degenen die hielden van de jazz van vóór de oorlog, de swingmuziek, en anderzijds degenen die het hielden bij de moderne jazz...Dat heeft tot gevolg gehad dat er ook meer kampen zijn ontstaan

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
De kampen van de Tweede Wereldoorlog hebben de menselijkheid als absolute waarde uitgewist: de gaskamers en de crematoria zijn de trieste monumenten van deze wezenloze anonimiteit...zien verbaal en fysiek geweld tussen een jong meisje, een journalist en een soldaat, maar zij staan niet tegenover elkaar zoals vijanden in twee kampen tegenover elkaar staan...Noten 1. Ingeborg Bachman, Malina, Manteau, Amsterdam, 1985, p.236 2. Jean-Frangois Lyotard, Het onmenselijke, Kok Agora, Kampen, DNB/Pelckmans, Kapellen, 1992, p.8 3. Heiner

Nr. 69, Januari 1999 • Clara Van den Broek • Geen lichaam voor ballet
Bekomen van de klap, begon ik in te zien wat mijn never ending story, of beter never ending fight zou worden - eentje waarmee wellicht elke recensent te kampen heeft: hoe bewust te blijven van de

Nr. 71, Maart 2000 • Lucas Vandervost • Herinneren: omgaan met de toekomst
Ook zij hadden te kampen met hun herinneringen

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Dit is de paradox waarmee choreografen altijd te kampen hebben: hoe te spreken over een project waaraan je nog niet bent beginnen werken

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Rondom Georges Bataille, Acco Leuven/Amersfoort, 1997 14 Jean- François Lyotard, Heidegger en 'de joden', Kok Agora, Kampen, 1990, p. 69


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK