Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "Katholiek+Vlaams+Volkstoneel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Tegelijk echter heeft Van de Velde, oprecht-katholiek als hij evenzeer zonder twijfel is, schrik voor een absolute breuk met de traditie

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Humaniorascholen in het katholiek onderwijs, die toen al turn-lessen gaven, waren vooruitstrevend

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Staf Bruggen (1893-1964) Acteur onder De Gruyter bij het Fronttoneel (van 1918 af) en het Vlaams Volkstoneel (1920-1924). Acteurregisseur bij het Katholiek Vlaams Volkstoneel onder Johan De

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Meester een nieuwe start neemt en het adjectief 'katholiek' voor zijn naam schrijft, volle zalen, hoewel ook zij heel wat 'moeilijkere' stukken introduceren...Je moest liberaal, socialist, katholiek of vrijmetselaar zijn

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Was Teirlinck katholiek geweest, had hij meegedaan met het Vlaamse Volkstoneel

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Daarbij heeft het een sterk anti-katholiek karakter

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Vlaams-katholiek) volkstheater' '. Tijdens zijn Volkstoneelperiode kon De Meester samenwerken met goede vakmensen als Karel Albert (componist), René Moulaert (sce-nograaf), René Verheyen en

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
katholiek), het RITCS resorteerde onder onderwijs (vrijzinnig). Men wou het RITCS wel onderbrengen bij het kunstonderwijs in ruil voor de ar-chitectenschool, maar die koehandel ging uiteindelijk niet door

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Onder andere voor Magie Rouge van De Ghelderode, het stuk waarmee we op de zwarte lijst kwamen bij al wat katholiek was

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
instemming - van zijn moeder, die zeer katholiek en pro-nationalistisch was, terwijl de vader, officier in het republikeinse leger, er eerder linkse sympathieën op nahield

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
De man is ook super-katholiek en hoewel ik absoluut niet katholiek ben (ik geloof wel in iets sterkers dan mezelf maar niet in de kerk) zal ik in mijn roots toch wel het katholicisme dragen (mijn...katholiek opgevoed). Die dialectiek van die superkatholieke man en mezelf dan als tegenpool levert toch iets heel boeiends op

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Weliswaar katholiek en rechtser en rechtser, maar het blijft een voornaam intellectueel centrum

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Ik ben geëvolueerd van een fervent katholiek met een hang naar het mystieke over het anarchisme tot het marxisme-leninisme in zijn puurste vorm, het maoïsme: wereldbeschouwingen die een globale visie

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Bibi Zo'n achttal jaren geleden werden m'n familie en ik door rechter Guérin veroordeeld en opgesloten in de gevangenis van Romans, omdat we niet langer katholiek wilden zijn, en daar openlijk voor

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Een paar straten verder heeft Jan Boon, in de kantoren van De Standaard, het secretariaat gevestigd van het Katholiek Vlaams Volkstoneel dat met het regiewerk van Johan De Meester faam tot over de

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Katholiek zijn

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Eén keer katholiek volstaat

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
zijn allemaal katholiek opgevoed en hebben geleerd ons braaf en welvoeglijk te gedragen, maar zouden dat liefst niet zijn

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
Het woord repertoire-toneel roept bij mij net zulke intense emoties op als het woord rooms-katholiek: het verenigt alles waarvan je houdt en wat je haat

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Ze vonden het een merkwaardige boodschap van Walschap dat een hypokriete Vlaamse katholiek pas tot een vorm van voller mens-zijn kan doordringen door zijn land te verlaten...Dit stuk, over de misère van katholiek, burgerijk Vlaanderen, werd ervaren als iets totaal vreemds, ja, in zijn beschrijving van menselijke reacties en relaties wellicht onbegrijpelijk, vooral bij


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK