Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Kelner Dat"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Het is een woordloos spektakel waarin alleen de bruid zich verbaal uitdrukt, zij het dat haar enige zin, 'Als jullie werkelijk willen dat ik... dan geloof ik dat ik maar beter,' op haar tong...Opmerkelijk is dat de acteurs in die momenten volledig tot karikaturen vervallen; hen wordt een spel gevraagd dat niet gevoed wordt, waartoe geen impulsen gegeven worden...Met enige slechte wil zou men kunnen zeggen dat het stuk --dat uiteindelijk de opslorping van het individu in een gelaten en geconditioneerde massa als thema heeft -- mutadis mutandis aan hetzelfde

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Ik heb dat aanvaard op voorwaarde dat er een democratisering van het gezelschap plaats zou vinden...Het was een proces dat begon op het moment dat het gezelschap geen antwoord vond op de desintegratie van de sociale beweging...Dat is geen bezuinigen hoor, dat is simpelweg jatten

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dat blijkt al meteen van bij het begin van deze opvoering: Gilis zit in profiel, kijkt wel eens over zijn schouder (maar voor de toeschouwer is dat een richting parellel met hem), en is op een vreemd...tonen dat de machthebber van dit belachelijk klein Duits vorstendommetje incompetent is. Dehert grijpt dat gretig aan...De streek onder de gordel is voor een mens zonder twijfel een terrein dat een cruciale rol speelt in alle mogelijke levenservaringen, en het is normaal dat het in minder preutse tijden de meest voor

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Dat je ophoudt in boeken te leven, dat je meeloopt in 't gelid ! Tweede Dat je normaal begint te handelen Eerste Dat je je laat inschrijven ! Tweede Dat je een...stempel krijgt ! Eerste Dat je aanschuift in de rij ! Tweede Dat je in dienst gaat ! Eerste Dat je meedoet zoals de anderen ! Tweede Dat je produceert ! Eerste Dat...Tweede Dat je mee komt vechten Eerste Dat je buigt ! Tweede Dat je meezingt ! Eerste Dat je wordt zoals de anderen ! Het is tijd ! Ik-figuur Ik heb niets

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Maar, en dat is eigen aan Brasch, zijn films en toneelstukken spelen zich voortdurend af op de wankele grens van realiteit en fictie, bewustzijn en onderbewustzijn...Het zijn ook stukken over theater, zonder de kleffe smaak van incest die dat bij andere auteurs te weeg brengt: "Liebe Leni Ich will dir ein Gedicht zwischen/ deine Schulterblätter schreiben ein...combinatie met de fysieke taal en de extreem open structuur levert dat een gelaagd spanningsveld op dat door een regisseur en acteurs dient geladen te worden

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Dame hapt naar lucht) VII (kelner, moeder) Moeder Mag dat zomaar, iemand mee naar de kamer nemen...Kelner Dat weet je...Kelner Dat is beter

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
Ik hou niet van dat woord, het herinnert me aan regering...Ja, hoewel dat nu stilaan voorbij is. Hij is voor mij de grootste levende dichter...Maar als Beckett geïnterpreteerd wordt, dan roepen ze allemaal samen dat dat niet kan

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
Wat ging er trouwens op dat moment door mijn hoofd dat ik hem zomaar een nummer opdiste ? Wou ik hem maar wat op de mouw spelden met de bedoeling nooit meer iets van hem te horen ? Maar ik gaf hem...dat de liefde die de dood overwint ? Dat je sterft, maar dat je voortleeft in de herinne- ring van een geliefde ? Of is het alleen maar het geheugen ? Misschien is het geheugen alleen maar...Ik weet alleen dat we op zeker ogenblik in bed terechtkwamen zonder dat ons dat moeite had gekost

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • L.A.'s best bewaarde geheim
Als ik in Gent bij de aftiteling van Tim Robbins politieke film Bob Roberts zie dat er leden van de Actors Gang hebben meegewerkt, zet me dat op het spoor van een theatergroep uit Los Angeles...Het gevolg hiervan is dat de theaters economisch gezien onleefbaar zijn...om voorstellen in te dienen voor het project Crossing L.A.. In de oproep lees ik dat Sellars belooft dat het project absoluut tot een van de hoogtepunten van het festival zal worden "a fabulous

Nr. 53, December 1995 • Inge Arteel • Wie heeft Ödön von Horväth gezien?
Het is vooral met de volksstukken uit het begin van de jaren dertig dat Horváth de toneelgeschiedenis zal ingaan: Geschichten aus dem Wiener Wald...Cirkelstructuur Geschichten aus dem Wiener Wald, dat de voorbije maanden in het ntg te zien was, is ongetwijfeld het rijkste en evenwichtigste van Horváths volksstukken...Heel jammer ook dat de betoverende, mystieke connotaties die de cabaretscène impliceert - en waarmee Horváth vooruitwijst naar de allegorieën en sprookjes uit zijn latere jaren - verloren gaan door

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Het zijn allemaal unieke momentopnamen, momenten van wat een acteur met zijn lichaam kan, momenten uit een theatraal gebeuren dat naar mythen teruggrijpt, dat het leven verzinnebeeldt, dat in zijn...Dat is het theater waarnaar wij zoeken: het theater dat teruggaat naar de bronnen...Van de choreografieën van Vandekeybus wordt gezegd dat ze acrobatisch zijn, maar die term heeft in het danstheater een pejoratieve connotatie, vandaar de commentaar van Vandekeybus, dat dat niet klopt


Development and design by LETTERWERK