Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Knecht Heeft" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Dat is de eerste vraag, me dunkt, wie van ons beiden gelijk en ongelijk heeft...4.1 (Kamer) Tasso Ben je uit een droom ontwaakt en heeft Het mooie bedrog opeens je verlaten ? Heeft na een dag van hoogste wellust je Een slaap getemd, houdt vast en beangstigt Je...De vorst heeft zoveel mooie kastelen, zoveel tuinen, die het hele jaar onderhouden worden en jullie betreden ze amper een dag, misschien maar een uur

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
het latere Harlekijn, noch knecht noch meester heeft hij de voeling met het volk en het volkstheater verloren en zijn gezellen die de ware problemen van het volk willen spelen, komen in de gevangenis...Cornette). De droom over de samenleving die zij koesteren en die Hilde Uitterlinden sinds Ballade voor grote en kleine poppen ettelijke malen heeft verteld, is een (communistische) utopie...daaruit haar inspiratie, omdat zij er nu eenmaal voor gekozen heeft aan de zijde van de onderdrukten te staan

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Dat heeft fantastische resultaten opgeleverd bij iemand als Chéreau bijvoorbeeld, maar die was in de filosofie geschoold...Ze hebben dat omgeduid to een bevrijding van het zelf, wat geleid heeft tot de meest afschuwelijke excessen, tot quasi-Grotowskiaanse hysterie, Shakespeareteksten die men op de kop staand debiteerde...Tot mijn verbazing heeft de pers in geen artikel of recensie oor gehad voor de muziek van Alsina, die speciaal voor onze spektakels werd geschreven, opgenomen in klankstudio's in Parijs, alles heel

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Decorte heeft een acrobatisch stukje bedacht: daar er veel scènewisselingen zijn, heeft hij de scenische ruimte verkleind...hem voorgijgegaan, of heeft hij te veel tijd in interne ruzies met zijn gezelschap gestoken, of heeft hij zijn repetitietijd niet met de elementaire vakkundige planning kunnen ordenen...Niemand die het eerste deel gezien heeft, kan ontkennen dat Decorte een heel persoonlijke, boeiende visie op theater heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Decorte heeft een acrobatisch stukje bedacht: daar er veel scènewisselingen zijn, heeft hij de scenische ruimte verkleind...hem voorgijgegaan, of heeft hij te veel tijd in interne ruzies met zijn gezelschap gestoken, of heeft hij zijn repetitietijd niet met de elementaire vakkundige planning kunnen ordenen...Niemand die het eerste deel gezien heeft, kan ontkennen dat Decorte een heel persoonlijke, boeiende visie op theater heeft

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
dat uw hart honger heeft...Huizeken is intussen vergroeid met de fantastische flora, en alles heeft 'n physionomie gekregen als had Hieronimus Bosch er gekluizenaard...Ali heeft 'n policiehelm opgezet: Zullen zien... Daar komt het antwoord

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De jonge Peter Michael heeft een diploma van het conservatorium op zak, dat kan je, horen aan de manier waarop hij de 'a', uitspreekt...Maar aan de fantasie van Marc Cnops, die een kamer helemaal in lakens heeft bedacht, met daarachter de suggestie van een houten wand, beantwoordt verder bijna niets...Vooral dit gevoel van enerzijds verdorring en anderzijds onwennigheid, heeft een niet geringe impakt op de toeschouwer

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Voor deze intrige heeft Saemund spelers nodig, hij noemt ze zelf poppen...Sommigen heeft hij een nummer gegeven: Froth is nr...De ARCA-ploeg heeft om de mythologische macht van het stuk tegen te gaan zijn traditionele kwaliteiten (muzikaal, welsprekend) in vraag gesteld en heeft op basis van spanningen in de oorspronkelijke

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Knecht Heeft mijnheer mij geroepen ? Ik-figuur Ik ? U geroepen ? Neenee, helemaal niet, U vergist zich...Ik-figuur Verdwijn ! Knecht Maar meneer ! Ik-figuur Niks te maren, verdwijn ! Knecht Tot uw dienst en wel te rusten...Ik-figuur (heeft een blad bemachtigd) De dag heeft de schimmen verdreven, de dromen van angst en beklemming verjaagd, de contouren van de huizen worden duidelijk, evenals de richting van de wegen en

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
De decorateur heeft slechts twee ingangen voorzien op het voorplan...Sympathie hebben we in dit stuk nog voor niemand gevoeld, maar in deze laatste ogenblikken gaat er een meewarig gevoel van medelijden naar een man die zich zo heeft ingespannen, zich zo heeft...Dat drukken ze het sterkst uit in de aankleding: iedereen krijgt een object dat hem, in wezen, kleineert: de gouvernante heeft een dol hoedje op, de dochter Varia loopt met onelegante rubberen laarzen

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
het stuk zijn ze gedeeltelijk spitsbroeders en ondanks het geweeklaag en gesteun van de knecht, voert de meester toch diens intiemste lustdromen uit...De enige keer dat Leporello succes bij de vrouwen heeft, gebeurt dat als Don Giovanni zich voor zijn knecht laat doorgaan...Don Giovanni heeft voor dit ogenblik geleefd en heeft iedereen uitgedaagd om tot deze finale confrontatie te kunnen komen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Dat was vroeger zo en dat is vandaag de dag nog zo (nog maar pas heeft het NTG daar in Strindbergs De Vader een fraai staaltje van geboden). Het is op dit essentiële vlak dat het Vlaamse theater het...Maar Jan Decorte heeft deze kans niet te baat genomen, en heeft zich van oudere acteurs afgekeerd (uit noodzaak of uit keuze, dat laten we in het midden). Hij meende dat hij zijn persoonlijke kijk op...Hoe verdienstelijk Van Dijck als Lear ook was, de oude koning heeft een oud lichaam nodig

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Als een acteur geen plezier meer heeft in zijn werk, moet hij ermee stoppen...Waar het op aan komt is toch de context van elke zin aan te geven: wat heeft de auteur ermee bedoeld...Hij heeft nog honderd verhalen te vertellen: over de weerstand die er tussen acteur en regisseur moet zijn en over hoe een acteur toch zeer goed moet kunnen luisteren; over zijn bewondering voor

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Hij tekende zijn artikels met de initialen V.R.. Gedurende ± vijfentwintig jaar heeft hij bijgevolg een stuk Vlaamse theatergeschiedenis begeleid en becommentarieerd...dat hij Brecht "regelmatig gepousseerd heeft". Volgens hem heeft Brecht nu een toekomst voor zich als Shakespeare, Molière of de Griekse tragedies...zichzelf, dat wil ook zeggen: bereid zijn toe te geven dat men zich vergist heeft

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Na zijn dood heeft die evolutie zich niet kunnen doorzetten...Dat heeft iets Mongools, maar Boris was Tartaar, zodat er zelfs een historische grond is om dit zo voor te stellen...Bij de intiemere scènes valt op dat de dramaturgische keuze van Dresen niet altijd lonend is: hij heeft dan wel voor een knapenstem gekozen, maar de jonge zanger heeft zo weinig volume, dat zijn

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Hoewel iemand als Frans Strijards dan toch nog altijd geen eigen gezelschap heeft, nog steeds geen vaste grond onder de voeten heeft...Gent is er onder de leiding van Jos Verbist, die nauwe banden heeft met het gezelschap in Tourcoing, een vlotte, amusante vertoning tot stand gekomen...Mirabolar die zijn pas geplante herdenkingsboom wil bewateren, verliest, na een been, ook nog een ander vitaal lid; omdat de aartshertogin gezworen heeft zich niet meer te verschonen vóór Oostende gevallen

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Veel tijd heeft Sellars niet, hij is een boek aan het schrijven, zit elke avond in het Filmmuseum...Zolang de herinnering nog niet heeft meegewerkt, kan iets dat juist gebeurd is nog niet zo mooi zijn...Opera heeft meer met spiritueel denken te maken, omdat het niet onmiddellijk met de dagelijkse realiteit te maken heeft

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Van toen af heeft Shakespeare hem nooit meer losgelaten...Met Dirk Tanghe praten we over de moeilijkheden die hij ondervonden heeft...Met zijn personage heeft hij geen voeling, zijn stroefheid is een handicap voor de al zo moeilijke ontknopingsscène

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Kunsttheater Een onderneming als het Piccolo Teatro dat al meer dan 40 jaar een haast ongeschonden reputatie heeft behouden vanuit dezelfde artistieke en politieke behoeften als Vilars TNP...Het Théâtre du Soleil heeft relatief weinig stukken geproduceerd in zijn meer dan 20-jarig bestaan, maar elk werkstuk was doordrongen van verregaande reflecties over de plaats van de acteurs, de tekst...Het gezelschap heeft een vennootschapsstatuut, waarbinnen de activiteiten democratisch georganizeerd werden: de sector welke het aangaat, beslist als groep over zijn werk

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Het gegeven heeft alles en niets in zich om boeiend theater te worden: om een onduidelijke reden achtervolgt een zwerver een andere man tot bij hem thuis, en vraagt hem een kamer voor de nacht...Ek heeft diep gesneden, zonder evenwel aan de essentie te raken...Ook de in het BKT opgevoerde kunstopmeter heeft geen ander middel ge- vonden om nog enig prestige te verwerven


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK