Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "Knecht Ik" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
kon ik zeggen hoe levendig ik voel, dat ik enkel van jullie heb wat ik breng...Tasso Ik heb al vaak gehoord, en ik heb het deze dagen weer gehoord en als ik het niet had gehoord, dan kon ik het denken...Ik zeg maar: ik kan niet met hem redetwisten, ik kan hem niet aanklagen, noch mezelf verdedigen, noch kan ik me bereid verklaren hem nu genoegdoening te geven

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
striktere zin, met een vooraf als geheel geschreven tekst, zijn er slechts vier: Harlekijn, noch knecht noch meester van Arturo Corso naar Goldoni (oktober 1976), En God schiep de vrouw... voor keuken, baas en...Meer als liederen-programma kunnen Ik denk erover na en ik zing (oktober 1977) en fk Gaf kontent mijnen eersten kreet op de es draaiende planeet... (februari 1982) bestempeld worden, al komen er ook...het latere Harlekijn, noch knecht noch meester heeft hij de voeling met het volk en het volkstheater verloren en zijn gezellen die de ware problemen van het volk willen spelen, komen in de gevangenis

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik werd wel gegrepen toen ik ontdekte dat ik met een medium bezig was waar je met relatief eenvoudige middelen de meest fantastische en ingewikkelde dingen kunt vertellen...Ik ga nu op zoek naar een manier van theater maken waarbij ik, zij het tien of vijftien jaar later, weer aansluit bij het uitgangspunt waarmee ik in het theater ben gestapt...Het is dus een bevrijdende beslissing, treurig ook omdat ik mensen achterlaat aan wie ik me zeer ben gaan hechten, acteurs, stafmedewerkers,... Ik ben meer Rotterdammer geworden dan ik ooit vermoed

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
De andere opvoeringen waren half-gelukt, oervervelend of gewoon slecht (het beeld van Senne Rouffaer als Prospero staat me nog pijnlijk voor de geest). Geen wonder dus dat ik met meer dan gewone...De knecht die hem helpt wordt betekenisvol niet afgemaakt...Zijn laatste artistiek succes was De Hamletmachine maar daar was de tekst onbeduidend (de lezer zal noteren dat ik geen groot Müllerbewonde-raar ben) zodat daar alles kon

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ik mis een dialoog in het begin, brokken van Lears monoloog in de storm ontgaan me: ik wéét dat het een 'belangrijke' passage is, maar mijn voorstelling lijdt er niet wezenlijk onder...Ik word er behoedzaam op zachte tapijten gelegd en door mijn doorschijnende oogleden zie ik als in een waas de wondermooiste gezichten... tot ik ook haar ogen ontwaar...Roger Van Ransbeek (tekstkaders in dit artikel) Festivalgangers over Kaaitheater 83 Ik kwam, ik zag, ik overwon... Het feest is geweest

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Ik droom van u sinds vele jaren; ik smacht naar u als naar de zon...Horkt dan; Indien ik hier kwam als knecht, was 't niet om 't knechtschap...Saturé En finaal moest ik dan belanden in 't groot hotel «Den bonten os». Rossinante had juist geroken: 'n Stapel klaver als 'n berg... Ik zelf had nog geen woord gesproken, daar voel ik 'n slag

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Voor mezelf zou ik wat meer directheid wensen, een vleugje minder narcisme...Als ik een tekst niet goed vindt, dan laat ik hem links liggen...Het publiek kan niet anders dan van de hoogte op hen neerkijken en hen uitlachen (men heeft veel plezier tijdens de opvoering). Ik vind dat niet de meest wenselijke verhouding tot het personage op de

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Pas wanneer Starkadd van zijn knecht Wolf de waarheid verneemt over de intriges aan het hof en de moord op Froth komt hij tot inzicht en treedt op als wreker in naam van de kosmische gerechtigheid...Ik houd de draden van uw aller handlen", "voor de vorstin een nummer...Deze mededeling van zijn knecht Wolf wordt nadien nog bevestigd door een visser

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Knecht Heeft mijnheer mij geroepen ? Ik-figuur Ik ? U geroepen ? Neenee, helemaal niet, U vergist zich...Ik-figuur Verdwijn ! Knecht Maar meneer ! Ik-figuur Niks te maren, verdwijn ! Knecht Tot uw dienst en wel te rusten...Oude vrouw Hou jij misschien van rotzooi ? Ik-figuur Ik heb honger ! Oude vrouw Geen werk, geen geld, geen eten, geen vuur ! Ik-fïguur ik kan toch gaan schooien ? Oude man Ik laat

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Ik heb de Zwitsers/Franse opvoering in Rijsel gezien, waar ze te gast was op uitnodiging van La Salamandre, het meest actieve en meest opwindende theatercentrum in onze onmiddellijke buurt...feite gaat deze voorstelling over de uitdaging die Glittenberg heeft bedacht en ik moet bekennen dat de acteurs verloren hebben...Bij Karge en Langhoff hebben we een heel andere hoofdpersoon: de knecht Firs

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Ik vind dat van de kant van van Dam zo schitterend, dat ik hem gefeliciteerd heb...Ik wil voortdurend brokstukken uit het verleden gebruiken, omdat ik dat zoveel interessanter vind dan eigen, nieuwe vormen te verzinnen...Ik heb de laatste tijd erg veel decors ontworpen," zegt Herrmann, "en ik ben op een punt gekomen dat ik me wat leeg voel

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Als ik aan de prestaties van de Vlaamse acteur uit de jaren vijftig en zestig denk, herinner ik me in de eerste plaats het schrijnend gebrek aan techniek : een degengevecht was altijd belachelijk...Men moet gewoon naar buitenlandse acteurs luisteren, en ik bedoel: luisteren...Ik bedoel daarmee, dat de nieuwe manier van zeggen (afgemeten, citerend, op een natuurlijke plaats in de mond) een betekenis had als reactie op de gevormde gewoontes

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Ik amuseer mij in Krapp, zoals ik mij in Schijn bedriegt of Bompa amuseer...het spel van grote, oudere en meer traditioneel geschoolde acteurs dan niet los te koppelen van 'verklaren' en 'vertellen'? Luc Philips: "Ik denk dat ik in dit verhaal méér aan de kant van...Zo van: 'als ik het niet kan, dan zal ik maar niets doen, want dan kan ik niets misdoen'. Het is natuurlijk het recht van de regisseur om te vragen : 'kijk, ik zou het graag zò willen; laat de

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Toen ik daarnaar keek, dacht ik: 'kijk, hierover kan je niet schrijven zoals je over Shakespeare schrijft'. Alhoewel ik mij weinig met theorievorming had beziggehouden, had ik in het kritiek-schrijven...Ik ben altijd huiverig geweest om mezelf deskundig te achten voor wat er op het toneel gebeurde, want naarmate ik meer zag, kreeg ik de indruk dat ik er minder van wist...Theater uit 1954: ik vond het wel schitterend toen ik het zag, maar pas veel later heb ik het gevoel gehad dat ik eindelijk wist hoe dat stuk nu eigenlijk in mekaar zat

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Als jong student heb ik Brecht zelf nog gekend, maar toen ik bij het Berliner Ensemble een practicum kon doen, was Brecht net gestorven...Ik heb dat eens geprobeerd met Herr Puntila und sein Knecht Matti, maar dat gaat niet, dat is te mechanisch...Ik vind dat ik met oude stukken beter nieuwe waarheden kan zeggen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Dat weet ik niet, maar ik heb er ongeveer negentig gezien...Ik sta ook heel huiverig tegenover wat er nu gebeurt met al deze nieuwe Vlaamse theatermakers die, op één na, Ivo van Hove geloof ik, allemaal gevraagd zijn om in Nederland...Ik ben een veel te wereldse figuur") en die van knecht ("Misschien omdat ik niet onderdanig genoeg ben"). Om dezelfde reden zag hij zich wel een commis-saire spelen maar geen agent (cfr

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Nu heb ik wel het geluk dat ik op dit ogenblik aan het werk ben met een groepje acteurs die een indrukwekkend technisch repertoire beheersen...Ik kan wel zeggen, alhoewel de voorstelling een succes was in Chicago, dat ik Mikado niet meer wil regisseren...Amerika weet ik hoe iemand de dag doorbrengt, welke kleren gedragen worden, ik weet wat dat is, ik voel dat en kan dat op het theater brengen

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Ik was erg blij dat ik al vijfentwintig was, want zo stond ik met veel meer rijpheid tegenover wat er geboden werd...Nu zou ik meer durven, al moet ik bekennen dat ik er niet zoveel plezier aan zou hebben...Ik wou duiken en ik stootte met mijn kop op de drie meter diepe bodem van een zwembad, terwijl ik bij Shakespeare meteen in de zee zit

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Goldoni -- De knecht van twee meesters, door Strehler in 1947 van onder het stof gehaald -- en Gozzi...Ik ben in dit overzicht nauwelijks ingegaan op de structuur van de officiële stadstheaters -- die vooral in Duitsland bestaan -- of de privé-theatermarkt -- vooral in Engeland

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Maar, ik zou bijna vergeten hoe mooi ik deze voorstelling vond...Ik moet overigens bekennen dat ik steeds meer in de ban raak van wat die groep, waarvan Vanrunxt ook maar een lid is, voortbrengt...Uit het juryrapport van het Theaterfestival 1988, p. 9. "Het moralisme dat het Theaterfestival zo vol zelfbesef uitstraalt (...) deel ik niet Het lijkt me een overbodig argument


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK